Surowce, materiały budowlane i odpadowe

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Inżynierii Materiałowej i Materiałów Budowlanych

 

 

Zakres badań Wg normy
Stężenie pierwiastków naturalnie
promieniotwórczych: potasu K40, radu Ra226 i toru Th228
Metoda spektrometrii gamma z wykorzystaniem
trójkanałowego analizatora
Poradnik ITB Nr 455/2010
Wskaźnik aktywności f1 oraz f2 (z obliczeń) Metoda spektrometrii gamma z wykorzystaniem
trójkanałowego analizatora
Poradnik ITB Nr 455/2010
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014