Urządzenia odpylające, gazy odlotowe

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Badań Emisyjnych i Cieplnych

 

 

Zakres badań Wg normy
Skuteczność odpylania

PN-87/M-34129:1987
metoda A
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014