Woda, ścieki, paliwa, odpady, inne matryce (osady ściekowe, gleby, pyły, popioly, żużle itp.)

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Badań Środowiska i Odpadów

 

 

Zakres badań Wg normy
Węglowodory ropopochodne/indeks oleju
mineralnego
Metoda chromatografii
gazowej z detekcja
płomieniowo-jonizacyjną
PN-EN ISO 9377-2:2003
PN-EN ISO 16703:2011
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczna
WWA
Metoda chromatografii
gazowej z detekcja
płomieniowo-jonizacyjną
Węglowodory monoaromatyczne (benzen, toluen,
etylobenzen, o,m,p-ksyleny, izopropylobenzen,
styren)
Metoda chromatografii
gazowej z detekcja
płomieniowo-jonizacyjną
Stężenie bromków Metoda chromatografii
jonowej
PN-EN ISO 10304
1:2009+AC:2012
Stężenie chlorków Metoda chromatografii
jonowej
PN-EN ISO 10304
1:2009+AC:2012
Stężenie fluorków Metoda chromatografii
jonowej
PN-EN ISO 10304
1:2009+AC:2012
Stężenie azotanów Metoda chromatografii
jonowej
PN-EN ISO 10304
1:2009+AC:2012
Stężenie azotynów Metoda chromatografii
jonowej
PN-EN ISO 10304
1:2009+AC:2012
Stężenie siarczanów Metoda chromatografii
jonowej
PN-EN ISO 10304
1:2009+AC:2012
Stężenie fosforanów Metoda chromatografii
jonowej
PN-EN ISO 10304
1:2009+AC:2012
Stężenie jonów amonowych Metoda chromatografii
jonowej
PN-EN ISO 14911:2002
Stężenie wapnia Metoda chromatografii
jonowej
PN-EN ISO 14911:2002
Stężenie magnezu Metoda chromatografii
jonowej
PN-EN ISO 14911:2002
Stężenie sodu Metoda chromatografii
jonowej
PN-EN ISO 14911:2002
Stężenie potasu Metoda chromatografii
jonowej
PN-EN ISO 14911:2002
Stężenie litu Metoda chromatografii
jonowej
PN-EN ISO 14911:2002
Stężenie chlorynów Metoda chromatografii
jonowej
PN-EN ISO 10304-4:2002
Stężenie chloranów Metoda chromatografii
jonowej
PN-EN ISO 10304-4:2002
Stężenie bromianów Metoda chromatografii
jonowej
PN-EN ISO 15061:2003
Ogólny węgiel organiczny OWO Metoda z detekcją
w podczerwieni
PN-EN 1484:1999
Całkowity węgiel organiczny TOC Metoda z detekcją
w podczerwieni
PN-EN 13137:2004
Węgiel całkowity TC Metoda z detekcją
w podczerwieni
PN-G-04571:1998
PN-EN 15104:2011
PN-EN 15407:2011
Stężenie azotu ogólnego Metoda z detekcją
w podczerwieni
PN-G-04571:1998
PN-EN 15104:2011
PN-EN 15407:2011
Stężenie siarki Metoda z detekcją
w podczerwieni
PN-G04584:2001
ISO 19579:2006
PN-EN 15407:2011
Stężenie wodoru Metoda z detekcją
w podczerwieni
PN-G-04571:1998
PN-EN 15104:2011
PN-EN 15407:2011
Stężenie chloru Metoda z detekcją
w podczerwieni
PN-EN 15289:2011
PN-G-04534:1999
PN-EN 15408:2011
Stężenie tlenu Metoda z detekcją
w podczerwieni
Stężenie pierwiastków (Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd,
Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb,
Se, Sr, Tl, U, V, Zn)
Metoda ICP-MS
PN-EN ISO 17294:2006
Zawartość wody Metoda wagowa
PN-EN 15934:2013-02
Straty prażenia LOI Metoda wagowa
PN-EN 15169:2011+Ap1:2012
Ciepło spalania
Wartość opałowa (z obliczeń)
PN-EN-15400:2011
PN-EN 15170:2009
PN-EN 14918:2010
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014