Woda, ścieki, wyciągi wodne

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Inżynierii Materiałowej i Materiałów Budowlanych

 

 

Zakres badań Wg normy
Wykonanie wyciągów wodnych PN-EN 12457-4:2006
pH Metoda potencjometryczna
PN-EN ISO 10523:2012
Stężenie chromu sześciowartościowego (Cr6+) PN-C-04570-08:1987
PN-C-04570-09:1987
Stężenie siarczanów (VI) PN-ISO 9280:2002
Stężenie chlorków Metoda miareczkowa
PN-ISO 9297:1994
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014