Woda, ścieki, wyciagi wodne

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Badań Środowiska i Odpadów

 

 

Zakres badań Wg normy
Pobieranie próbek do badań chemicznych
i właściwości fizycznych
PN- ISO 5667-4:2003
PN- ISO 5667-5:2003
PN- ISO 5667-6:2003
PN-ISO 5667-10:1997,
z wyłączeniem pkt. 4.2.2 i 5.3.2.
PN-ISO 5667-11:2004
pH w wodzie i ściekach Metoda potencjometryczna
PN-90/C-04540.01
PN-EN ISO 10523:2012
Przewodność elektryczna właściwa PEW Metoda konduktometryczna
PN-EN 27888:1999
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym Metoda wagowa
PB-ZP-3 wydanie 1 z dnia
25.01.2013r.
Zawiesina ogólna Metoda wagowa
PN-EN 872:2007+Ap1:2007
Sucha pozostałość Metoda wagowa
PB-ZP-2 wydanie 1 z dnia
25.01.2013r.
Substancje rozpuszczone Metoda wagowa
PB-ZP-2 wydanie 1 z dnia
25.01.2013r.
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014