Woda zarobowa do betonu

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Inżynierii Materiałowej i Materiałów Budowlanych

 

 

Zakres badań Wg normy
Zawartość olejów i tłuszczy PN-EN 1008:2004
Zawartość detergentów PN-EN 1008:2004
Barwa PN-EN 1008:2004
Zawiesina PN-EN 1008:2004
Zapach PN-EN 1008:2004
Substancje humusowe PN-EN 1008:2004
Zawartość chlorków PN-EN 1008:2004
Zawartość siarczanów PN-EN 1008:2004
Zawartość alkaliów PN-EN 1008:2004
Zawartość ołowiu (Pb) PN-EN 1008:2004
Zawartość cynku (Zn) PN-EN 1008:2004
Czas wiązania PN-EN 1008:2004
PN-EN 196-3+A1:2011
Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 1008:2004
PN-EN 196-1:2006
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014