Zaprawy budowlane

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Inżynierii Materiałowej i Materiałów Budowlanych

 

 

Zakres badań Wg normy
Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 1015-11:2001
PN-EN 13892-2:2004
Wytrzymałość na ściskanie z oznaczeniem wytrzymałości na zginanie PN-EN 1015-11:2001
PN-EN 13892-2:2004
Ścieralność wg Böhmego (podkłady podłogowe) PN-EN 13892-3:2005
Mrozoodporność PN-B-04500:1985
Konsystencja – metoda stolika rozpływowego PN-EN 1015-3:2000
Konsystencja – metoda stożka opadowego PN-B-04500:1985
Konsystencja – metoda penetrometru PN-EN 1015-4:2000
Przyczepność do podłoża PN-EN 1015-12:2002
Zawartość powietrza w świeżej zaprawie PN-EN 1015-7:2000
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014