Gazy odlotowe

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Badań Środowiska i Odpadów

 

 

Zakres badań Wg normy
Stężenia HCl Metoda chromatografii jonowej
PN-EN 1911:2011
Stężenie SO2 Metoda chromatografii jonowej
PN-EN 14791:2006
Stężenie HF Metoda jonometryczna
ISO 15713:2006
Stężenie HF Metoda chromatografii jonowej
PB-ZP-7 wydanie 1 z dnia
01.10.2013
Stężenie amoniaku Metoda chromatografii jonowej
PB-ZP-5
wydanie 1 z dnia 27.09.2013
Stężenie kadmu Metoda ICP-MS
PN-EN ISO 17294:2006
Stężenie talu Metoda ICP-MS
PN-EN ISO 17294:2006
Stężenie rtęci PN-EN 13211:2006
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014