Strona główna Projekty

WYDARZENIA:

 

W dniu 4.12.2018 w Oddziale Ceramiki i Betonów w Warszawie odbyło się spotkanie Sekcji Laboratoriów Budowlanych Klubu POLLAB.

 

więcej informacji...

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przygotowań do uruchomienia Sieci Badawczej: Łukasiewicz (SBŁ) i prac nad rozporządzeniami do ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz zorganizowało spotkanie z udziałem przedstawicieli Instytutów Badawczych

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zawarł umowę ramową o współpracy naukowo-badawczej z Instytutem Lotnictwa. Celem zawartego porozumienia są m.in.: uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych

 

więcej informacji...

Przed Gmach Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej wróci po niemal 80. latach odtworzony pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest jednym z fundatorów pomnika.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez Oddział Ceramiki i Betonów ICiMB w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

 

więcej informacji...

13 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie dr inż. Pawła Pichniarczyka, Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dr hab. inż. arch. Marcinem Furtakiem, Dyrektorem Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

 

więcej informacji...

W dniach 18-20 października w Zagrzebiu odbywała się 16. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków  ARCA 2018. Podczas wystawy Oddział Ceramiki i Betonów ICiMB w Warszawie otrzymał Srebrny Medal za wynalazek

 

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w XXXIII Konferencji Technicznej organizowanej przez Redakcję miesięcznika Świat Szkła, która odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2018 w Warszawie.

 

więcej informacji...

Grupa Azoty otworzyła w Tarnowie nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe. W wydarzeniu inaugurującym działanie Centrum wziął udział m.in. Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz.

 

więcej informacji...

W dniu 26 października  2018 roku z inicjatywy Dyrektora ICiMB Pawła Pichniarczyka odbyło o się spotkanie Instytutu z Cersanit S.A. w Opocznie.

 

więcej informacji...

23 października 2018 roku odbyło się spotkanie na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej w celu nawiązania ścisłej współpracy naukowo-badawczej, w tym realizacji wspólnych projektów B+R.

 

więcej informacji...

W dniu 23 października Dyrektor Instytutu Pan Paweł Pichniarczyk oraz Dyrektor Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie Pan Artur Oziębło odwiedzili warszawski Instytut Lotnictwa iLot.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał dwa srebrne medale podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2018, która odbyła się w dniach 15-17 października 2018 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

 

więcej informacji...

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że dr inż. Tomasz Baran, Kierownik Zakładu Cementu w krakowskim Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych został Laureatem Nagrody im. dr inż. Jana J. Hycnara „Feniks 2018”

 

więcej informacji...

W dniach 18-19 października 2018 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się Konferencja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych pt. „Teraźniejszość i przyszłość Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych”

 

więcej informacji...

15 października 2018 roku odbyło się spotkanie dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dr hab. inż. arch. Marcinem Furtakiem

 

więcej informacji...

8 października 2018 roku na podstawie Zarządzenia nr 2619/2018 Prezydenta Miasta Krakowa dr inż. Paweł Pichniarczyk został uhonorowany odznaką „Honoris Gratia” za osiągnięcia naukowe oraz zmianę przestrzeni publicznej przy ul. Lipowej w Krakowie.

 

więcej informacji...

W dniach 8-10 października 2018 r. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbyła się X jubileuszową Konferencję DNI BETONU 2018

 

więcej informacji...

W dniu 9 października 2018 r. Dyrektor Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie dr inż. Artur Oziębło wziął udział w konferencji pt. „Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?”, organizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

 

więcej informacji...

W dniach 9-11 października 2018 r. w Ustroniu odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna „Przemysł Szklarski 2018”. Współorganizatorem Konferencji jest Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

 

więcej informacji...

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr inż. Paweł Pichniarczyk wziął udział w uroczystych inauguracjach roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w Politechnice Krakowskiej.

 

więcej informacji...

W dniach 26-27 września 2018 roku odbyło się Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach, organizowanego w ramach wydarzenia Nowy Przemysł Expo.

 

więcej informacji...

W dniach 24-26 września 2018 delegacja z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie w składzie: Dyrektor Oddziału dr inż. Artur Oziębło, Pani dr inż. Agnieszka Antosik, Pan dr Arkadiusz Gąsiński, pojechała do Włoch w celu odwiedzenia dwóch międzynarodowych imprez targowych

 

więcej informacji...

24 września 2018 roku odbyło się spotkanie Dyrektorów Instytutów Badawczych, które zgodnie z projektem ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz wejdą w skład Sieci.

 

więcej informacji...

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest Patronem Naukowym tegorocznej edycji  Targów Budownictwa i Infrastruktury Building Industry Solutions oraz organizatorem konferencji targowej

 

więcej informacji...

W dniach 9-12 września Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej już po raz dziesiąty gościł wybitne osobistości na X Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polska Ceramika 2018

 

więcej informacji...

W dniach 13-14 września 2018 r. odbędzie się w Warszawie Polsko-Brytyjskie Forum Naukowe - wspólna inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ambasady Brytyjskiej w Warszawie.

 

więcej informacji...

W dniach 3-6 września 2018 r. na Uniwersytecie w Poczdamie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (6 ICAAC).

 

więcej informacji...

W Politechnice Opolskiej, przy udziale najwyższych władz kraju i Opolszczyzny oraz polsko-niemieckiego środowiska nauki, przemysłu i dyplomacji, otwarte zostało Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT)

 

więcej informacji...

W dniach 27-30.08.2018 r. Pani dr inż. Milena Piątek oraz Pani dr inż. Magdalena Gizowska z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie brały udział w konferencji naukowo-technicznej ESTAC12 – 12th European Symoposium on Thermal Analysis and Calorimetry zorganizowanej w Braszowie w Rumunii.


więcej informacji...

W dniach 10-12 sierpnia 2018 r. w Opocznie odbywał się „Festiwal Płytki Ceramicznej” - wydarzenie nawiązujące do bogatej tradycji przemysłu ceramicznego, z którego Opoczno i okolice słyną na całą Europę.

 

więcej informacji...

W dniach 24-25 lipca 2018 roku odbyło się Kolegium Dyrektorów Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dotyczące aktualnej sytuacji Instytutu i obejmujące sprawozdanie finansowe za I półrocze br.

 

więcej informacji...

W dniu 18.07.2018 r. pani dr inż. Magdalena Gizowska z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wzięła udział w konferencji...

 

więcej informacji...

Dnia 17 lipca 2018 roku została podpisana umowa o długofalowej współpracy między Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych a firmą Track Tec S.A.

 

więcej informacji...

P.O. Dyrektora Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie dr inż. Artur Oziębło oraz pracownicy Zakładu Biomateriałów dr inż. Monika Biernat i mgr inż. Lidia Ciołek biorą udział w konferencji ISBPPB 2018 – 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials

 

więcej informacji...

W dniach 26-27.06.2018 r. Pani dr inż. Magdalena Gizowska pracująca w Zakładzie Ceramiki i Kompozytów w Warszawie oraz Pan dr Grzegorz Adamski z Centrum Transferu Wiedzy z Krakowa uczestniczyli w warsztatach organizowanych w ramach projektu

 

więcej informacji...

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że ukazała się nowa monografia Pana Profesora Wiesława Kurdowskiego, pt. „Podstawy chemiczne mineralnych materiałów budowlanych i ich właściwości”.

 

więcej informacji...

Dnia 11 sierpnia 2018 roku kończy się okres koegzystencji norm PN-EN 998-1:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego” oraz PN-EN 998-2:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 2: Zaprawa murarska”.

 

więcej informacji...

Dnia 26 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się uroczystość zakończenia Drugiej Edycji 2018 Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds, którego organizatorami są Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

 

więcej informacji...

W dniach 20-21 czerwca 2018 r. w Katowicach odbywały się Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG. Na stoisku ICiMB odwiedzający mogli zapoznać się z aktualną ofertą produktową i usługową.

 

więcej informacji...

W dniu 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie gościła reprezentacja Wojskowej Akademii Technicznej. Spotkanie dotyczyło wzajemnej współpracy między jednostkami.

 

więcej informacji...

Dnia 13 czerwca 2018 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy z Politechniką Opolską. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych reprezentował Dyrektor dr inż. Paweł Pichniarczyk oraz prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski.

 

więcej informacji...

W dniach 13 i 14 czerwca 2018 roku w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Impact'18” poświęcona przyszłości cyfrowej gospodarki dla biznesu, startupów, nauki i administracji


więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE

 

próbkiPrace naukowo-badawcze nad zaawansowanymi technologiami materiałowymi z zakresu ceramiki, szkła, materiałów ogniotrwałych i budowlanych. Realizowane są jako:

 • granty własne i promotorskie,
 • projekty badawcze-rozwojowe,
 • projekty celowe,
 • prace finansowane z działalności statutowej oraz projekty finansowane z funduszy europejskich.

  Szeroka tematyka prac badawczych obejmuje:

  • ceramikę: tlenkową, nietlenkową, środki barwiące, bioceramikę, ceramiczne tworzywa ogniotrwałe,
  • szkło: budowlane, gospodarcze, powlekane, szyby samochodowe,
  • mineralne materiały budowlane: cement i wyroby cementowe i betonowe, wyroby wapiennicze,
  • ochronę środowiska.

   

  W dziedzinie ceramiki prace badawcze obejmują między innymi:


  Doskonalenie technologii otrzymywania tworzyw konstrukcyjnych litych i porowatych, w tym materiałów nanostrukturalnych i gradientowych o wysokiej odporności mechanicznej i odpornych na szoki termiczne w zakresie wysokich temperatur, nowe technologie otrzymywania środków zdobniczych dla wyrobów ze szkła, ceramiki i metalu, kompozyty ceramiczne (ceramika-metal) o zróżnicowanych właściwościach fizyko-chemicznych, biomateriały, w tym cementy szkło-jonomerowe dla stomatologii i otochirurgii, bioszkła, implanty i cementy ceramiczne dla chirurgii kości, wytwarzaniem i badanie właściwości fizyko-chemicznych, dielektrycznych i magnetycznych ceramicznych materiałów o właściwościach nadprzewodnikowych.

   

  W dziedzinie szkła realizowane prace obejmują:


  Optymalizację technologii otrzymywania szkieł, opracowanie technologii niskoodpadowych i bezodpadowych, dostosowywanie technologii do wymogów najlepszej dostępnej techniki (BAT) oraz wymogów prawa unijnego i standardów międzynarodowych w zakresie ochrony zdrowia i środowiska, opracowanie sposobów obróbki odpadów produkcyjnych przemysłu szklarskiego i mineralnego pod kątem ponownego wykorzystania lub bezpiecznego składowania, badania nad otrzymywaniem porowatych materiałów szklistych i szklano ceramicznych dla biotechnologii i ochrony środowiska.

  W dziedzinie materiałów ogniotrwałych prace badawczo-rozwojowe prowadzone są w zakresie:


  Nowych wysokotemperaturowych tworzyw ceramicznych o kontrolowanej mikrostrukturze i teksturze, monolitycznych materiałów ogniotrwałych, jak masy, betony, zaprawy, kleje, spoiwa, ceramicznych tworzyw makro- i mikroporowatych do rafi nacji ciekłych metali i separacji układów koloidalnych lub gazowych, niekonwencjonalnych technik wytwarzania ceramiki i regeneracji wyłożeń ogniotrwałych.

   

  W dziedzinie materiałów budowlanych prace obejmują:


  Nowoczesne, proekologiczne i energooszczędne technologie wytwarzania materiałów budowlanych, techniki i technologie służące zmniejszeniu szkodliwego oddziaływania przemysłu na środowisko, nowoczesne technologie utylizacji odpadowych surowców i energii, wykorzystanie odnawialnych form energii w procesach technologicznych produkcji materiałów budowlanych, produkcji ciepła i energii elektrycznej.

   

  Celem ICiMB jest ciągłe podnoszenie i doskonalenie poziomu prac naukowo-badawczych odpowiadających krajowym i międzynarodowym potrzebom rynkowym.

   

   

  ..::Obecnie realizowane projekty naukowo-badawcze:

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  Tytuł: Opracowanie receptur materiałów chemii budowlanej z wykorzystaniem włókien technicznych oraz technologii produkcji tych włókien
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie (członek konsorcjum)

  I Konkurs Wspólnego Przedsięwzięcia Rozwój Innowacji Drogowych – RID
  Tytuł: Zapobieganie reakcji AAR w betonach z kruszyw krajowych w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie - lider konsorcjum
  Konkurs „Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii – CuBR”
  Tytuł: Nowy innowacyjny sposób zagospodarowania strumienia siarki z procesów technologicznych KGHM
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie (członek konsorcjum)
  III Program Badań Stosowanych
  Tytuł: Opracowanie innowacyjnych technologii wykorzystania ubocznych produktów spalania biomasy w przemyśle materiałów budowlanych i rekultywacji składowisk odpadów wydobywczo-przetwórczych
  Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu (członek konsorcjum)
  Inicjatywa CORNET
  Tytuł: Zmiany własności termomechanicznych materiałów monolitycznych podczas ogrzewania - optymalizacja procesu spiekania
  Oddział: Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach (członek konsorcjum)

   

  ..::Ostatnio zakończone projekty naukowo-badawcze:

  Program Badań Stosowanych
  Tytuł: Innowacyjna technologia barwnego, laserowego zdobienia szkła płaskiego środkami ceramicznymi
  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
  Centrala w Warszawie (Lider konsorcjum)
  Tytuł: Innowacyjne cementy napowietrzające beton
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie (członek konsorcjum)
  Tytuł: Innowacyjne szkliwa szklano krystaliczne o wysokich parametrach chemicznych, mechanicznych i powierzchniowych na porcelanę sanitarną i elektroizolacyjną
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie (członek konsorcjum)
  Tytuł: Nowe cermetaliczne materiały kompozytowe do zastosowań w strefach instalacji pieców topielnych szczególnie narażonych na korozję
  Oddział: Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach (członek konsorcjum)
  II Program Badań Stosowanych
  Tytuł: Trwałość i skuteczność betonowych osłon przed promieniowaniem jonizującym w obiektach energetyki jądrowej
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie (członek konsorcjum)
  Inicjatywa Cornet
  Tytuł: Optymalizacja stosunku wody do cementu w celu poprawy wiązania, suszenia i zachowania w wysokich temperaturach betonów ogniotrwałych.
  Oddział: Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach (członek konsorcjum)
  Innotech:
  Tytuł: Rury kanalizacyjne z betonu chemoodpornego
  Centrala w Warszawie (członek konsorcjum)
  II Konkurs Programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych
  Tytuł:  Nowatorska technologia maksymalizująca wykorzystanie ciepła z odpadów w procesie produkcji klinkieru
  Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu (członek konsorcjum)
  II Konkurs Programu Blue-Gas  Polski Gaz Łupkowy
  Tytuł: Metoda elektromagnetyczna estymacji stopnia penetracji propantu w procesie szczelinowania
  Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie (członek  konsorcjum)

  Tytuł: Inter-generational and family learning for Ceramists (CERVIVE)
  Program/Źródło finansowania: LIFELONG LEARNING PROGRAMME Grundtvig 2014
  Oddział: Centrala w Warszawie

  więcej o projekcie...

  Tytuł: Reduction CO2 emissions and energy saving from the demonstration of an innovative type of cement
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanychw Krakowie, członek konsorcjum w składzie: Lafarge LCR Francja, BRE - Building Research Establishment Wielka Brytania
  Projekt realizowany w ramach programu LIFE + Environment Policy and Governance
  Tytuł: Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw
  Oddział: Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu:; projekt realizowany wspólnie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz niemieckim Instytutem Przepływu Masy i Energii
  Tytuł: Sustainable Industry Low Carbon Scheme (SILC)
  Program: CIP EIP– AETHER-2 projekt finansowany przez Komisję Europejską
  Oddział: Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie (członek konsorcjum)
  Tytuł: ReStaR — Review and improvement of testing Standards for Refractory products
  Program: 7. Program Ramowy
  Oddział: Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach (członek konsorcjum)

  Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza (CORE 2012 CALL)

  Tytuł: Utilization of CRT waste glass in the glass tiles manufacturing process - developing technological parameters
  Lider Konsorcjum: Centrala

  więcej o projekcie...

   

  ..::Tytuły prac statutowych Instytutu w 2016:

  1. Otrzymywanie i charakterystyka nanoproszków Y3Al 5O12 syntezowanych na drodze reakcji spaleniowej za pomocą mikrofal
  2. Wytwarzanie detali o dowolnych kształtach z azotku glinu przy zastosowaniu metody Hot Isostatic Pressing
  3. Opis procesu syntezy mulitu z proszków nanometrycznych na podstawie wyników analizy termicznej i fazowej
  4. Badanie dynamiki procesu starzenia tworzywa cyrkonowego (Y-TZP) z wykorzystaniem techniki EBSD. Analiza dezorientacji krystalograficznej tworzywa w kontekście jego mikrostruktury, składu fazowego i właściwości
  5. Opracowanie i badania porowatego biokompozytu o kontrolowanej mikrostrukturze do stosowania w medycynie regeneracyjnej
  6. Opracowanie parametrów mechanicznych półfabrykatów ceramicznych przygotowanych pod kątem kształtowania wyrobów cienkościennych (do 1 mm) metodą obróbki CNC
  7. Zastosowanie popiołów lotnych powstających podczas energetycznego spalania paliw w instalacjach energetycznych stosujących redukcję tlenków azotu (NOx) z użyciem wtrysku związków amonowych do produkcji materiałów budowlanych
  8. Badanie możliwości opracowania podkładek ceramicznych do zastosowania w procesie termicznego formowania i zdobienia wyrobów szklanych
  9. Badania wpływu składu chemicznego na jakość powłok ochronno-dekoracyjnych na wysokowęglowe stopy żelaza
  10. Badanie możliwości reliefowania form gipsowych, do odlewania ceramiki ozdobnej i specjalistycznej, przez rozkład termiczny dwuwodnego siarczanu wapnia za pomocą lasera CO2
  11. Próba otrzymania materiału ceramicznego o właściwościach nadprzewodzących
  12. Nowe ceramiczne materiały o kontrolowanej mikrostrukturze przeznaczone do zastosowań wysokotemperaturowych
  13. Ceramiczne kompozyty, multimateriały i powłoki
  14. Kształtowanie własności ceramicznych materiałów monolitycznych
  15. Opracowanie i doskonalenie metod badań materiałów ceramicznych
  16. Materiały i technologie proekologiczne
  17. Analiza perspektywicznych kierunków badawczych w aspekcie potrzeb przemysłu
  18. Beton bezcementowy z materiałów odpadowych alkalicznie aktywowanych
  19. Nanomateriały z materiałów odpadowych jako nowe superpucolanowe dodatki do betonu. Etap I- Popiołowo-krzemionkowy nanoproszek jako super aktywny dodatek pucolanowy
  20. Nowe cementy trójskładnikowe o wysokiej zawartości nieklinkierowych składników głównych jako alternatywa dla cementów powszechnego użytku stosowanych w budownictwie – etap III
  21. Możliwości zagospodarowania odpadowych materiałów mineralnych w wybranych gałęziach przemysłu
  22. Opracowanie technologii pirolizy biomasy odpadowej pod kątem wytwarzania biowęgla oraz przygotowanie laboratorium do jego certyfikacji – Etap II Wykonanie urządzenia demonstracyjnego pirolizy biomasy odpadowej w skali laboratoryjnej
  23. Ograniczenie emisji rtęci z procesu wypalania klinkieru cementowego
  24. Nowe metody badawcze do identyfikacji zanieczyszczeń antropogenicznych w wodach i ściekach
  25. Wydawnictwo Prace ICiMB
  26. Wpływ cementu porównawczego portlandzkiego CEM I na wartości wskaźników aktywności popiołów lotnych krzemionkowych, dodatku typu II do betonu wg normy PN-EN 450-1
  27. Analiza właściwości nowych rodzajów cementu; cementu wieloskładnikowego CEM VI według projektu normy PN-EN 197-1:2013 oraz cementów wysokowytrzymałościowych klasy 62,5 według Europejskiej dokumentacji oceny ETA.
  28. Rola popiołu lotnego i granulowanego żużla wielkopiecowego w kształtowaniu właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu o niskiej zawartości klinkieru portlandzkiego
  29. Określenie zależności między wynikami uzyskanymi z badań nieniszczących i seminiszczących a tradycyjną metodą badania wytrzymałości betonu na ściskanie
  30. Badania odporności na polerowanie, odporności na ścieranie i reaktywności alkalicznej krajowych kruszyw mineralnych oraz badania betonów sporządzanych z udziałem badanych kruszyw
  31. Dalsza analiza asortymentu produkowanych cementów w połączeniu z trendami zmian jakościowych na  przykładzie wytrzymałości na ściskanie i innych wybranych właściwości, w odniesieniu do sytuacji rynkowej w latach 2009-2014, uzupełniona o rok 2015
  32. Dysocjacja termiczna różnej wielkości ziaren (brył) wsadu niektórych wapieni stosowanych w produkcji wapna palonego
  33. Określenie korelacji gęstości cementów powszechnego użytku do wytrzymałości na ściskanie
  34. Badania i ocena właściwości styropianu grafitowego pod kątem bezpieczeństwa stosowania w systemach ociepleń ETICS narażonych na działanie czynników atmosferycznych w trakcie montażu oraz w czasie eksploatacji w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnościowych
  35. Wpływ zastosowanej technologii wykonywania oraz różnych sposobów sezonowania na trwałość okładzin ceramicznych na podłożach krytycznych
  36. Udział w normalizacji europejskiej w zakresie cementu i wapna oraz gipsu i wyrobów z gipsu
  37. Utrzymanie działalności Instytutu w obszarze rozporządzenia CPR 305/2011
  38. Opracowanie i analiza wyników z  badań porównawczych i badań biegłości zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025
  39. Otrzymywanie i właściwości fizyko-chemiczne szkieł wykorzystywanych w optoelektronice    
  40. Określenie możliwości recyklingu pyłów odpadowych (z filtrów kominowych) powstających w procesie produkcji szkieł na opakowania
  41. Zbadanie wpływu stopnia przemiany fazy C-S-H w krystaliczny tobermoryt na właściwości autoklawizowanych betonów komórkowych
  42. Opracowanie technologii betonu drogowego o trwałości powyżej 50 lat
  43. Wpływ morfologii nanocząsteczek wybranych metali na częstotliwość rezonansową plazmonów powierzchniowych generowanych w szkle
  44. Optymalizacja procesu odprężania wyrobów szklanych formowanych ręcznie ze szkła artystycznego  w odprężarce elektrycznej komorowej
  45. Innowacyjny sposób otrzymywania granulatu z popiołów fluidalnych dla zwiększenia możliwości wykorzystanie tego rodzaju popiołów w budownictwie
  46. Wpływ procesów technologicznych na zachowanie zdolności do samonaprawy kompozytów polimerowo-cementowych (etap 2-gi)
  47. Upowszechnianie osiągnięć wyników badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych
  48. Opracowanie metody odtworzenia składu betonu z uwzględnieniem nowych rodzajów cementów, dodatków i kruszyw
  49. Opracowanie wysokosprawnego ceramicznego wymiennika ciepła do odzysku ciepła niskotemperaturowego z instalacji odprowadzenia gazów technologicznych

   

  ..::Tytuły prac statutowych Instytutu w 2015:

  1. Długoterminowa obserwacja autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) wyprodukowanego z zastosowaniem popiołów fluidalnych
  2. Badania możliwości skrócenia czasu autoklawizacji betonu komórkowego
  3. Możliwości zastosowania materiałów z recyklingu do wytwarzania betonu zwykłego (kruszywowego)
  4. Wpływ zmian zawilgocenia betonu komórkowego na jego przewodność cieplną
  5. Badanie możliwości przygotowania past do drukowania przestrzennego (3D) z wybranych biomateriałów ceramicznych
  6. Badanie możliwości polepszenia przeświecalności materiałów cyrkonowych poprzez zastosowanie dodatków ułatwiających procesy spiekania
  7. Badanie nad możliwością otrzymywania i właściwościami płynu stanowiącego środek wiążący w stomatologicznej kompozycji szkło-jonomerowej w zależności od zastosowanych materiałów wyjściowych i warunków procesu
  8. Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów typu SiC/SiC
  9. Badania właściwości węglika krzemu (SiC) pod kątem przydatności do procesu formowania wyrobów ceramicznych o skomplikowanym kształcie
  10. Wzrost monokryształów GaN z fazy ceramicznej
  11. Badania możliwości otrzymywania lakierów metalizujących na bazie żywic utwardzanych promieniami UV
  12. Badanie wpływu promieniowania mikrofalowego generowanego przez kuchenki mikrofalowe na ceramiczne środki zdobnicze
  13. Opracowanie parametrów wytwarzania heksagonalnych płytek balistycznych
  14. Badanie wpływu dodatku mieszaniny nanoproszków tlenku cyrkonu i spinelu glinowo-magnezowego na właściwości wysokoglinowego tworzywa odpornego na szoki termiczne
  15. Popularyzacja wiedzy we współpracy ze stowarzyszeniami branżowymi producentów ceramiki, szkła i materiałów budowlanych
  16. Synteza i badania hydraulicznych spoiw belitowych, wapna hydraulicznego i spoiw siarczano-gliniano-wapniowych na bazie popiołów W
  17. Warunki immobilizacji metali ciężkich z materiałów odpadowych z procesu termicznej utylizacji odpadów niebezpiecznych, przy wykorzystaniu specjalnych spoiw hydraulicznych na bazie popiołów
  18. Rola popiołu lotnego i granulowanego żużla wielkopiecowego w kształtowaniu właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu o niskiej zawartości klinkieru portlandzkiego
  19. Weryfikacja oznaczania zawartości żużla w cementach metodą mikroskopową oraz metodą selektywnego rozpuszczania
  20. Wdrażanie nowej metody izotermicznej oznaczania ciepła hydratacji cementu jako metody alternatywnej w porównaniu do normowej metody semiadiabatycznej PN-EN 196-9
  21. Badania odporności na karbonatyzację spoiw hydraulicznych zawierających siarczanoglinian wapnia
  22. Wpływ ilości wypełniaczy mineralnych  i spoiwa organicznego na właściwości tynków organicznych
  23. Wpływ popiołu lotnego wapiennego z Bełchatowa na właściwości cementowych zapraw tynkarskich
  24. Badania procesów rozdziału kruszyw o różnej nasiąkliwości i gęstości objętościowej
  25. Utrzymanie i rozszerzenie zakresu akredytacji Nr AC 086 jednostki certyfikującej wyroby i zakładową kontrolę produkcji (ZKP) oraz jednostki notyfikowanej do CPR certyfikującej stałość właściwości użytkowych i zgodność zakładowej kontroli produkcji, w tym dalsze doskonalenie systemu jakości jednostki do wymagań nowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013
  26. Udział w pracach europejskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych w zakresie rozporządzenia Nr 305/2011 (CPR) dotyczącego wyrobów budowlanych(GNB-CPR/SG02)
  27. Udział w normalizacji europejskiej i krajowej w zakresie cementu (CEN/TC 51 Cement and building limes: grupa WG 6 Definition and terminology of cement  i WG 13 Assessment of Conformity) oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju w budownictwie (PKN KT nr 307, CEN/TC 350 Sustainability of Construction Works)
  28. Problem wpływu niklu, wanadu i arsenu na proces klinkieryzacji oraz właściwości cementów
  29. Analiza asortymentu produkowanych cementów w połączeniu z trendami zmian jakościowych na przykładzie wytrzymałości na ściskanie, w odniesieniu do sytuacji rynkowej w latach 2009-2014
  30. Dysocjacja termiczna różnej wielkości ziaren (brył) wsadu niektórych wapieni stosowanych w produkcji wapna palonego (etap I)
  31. Opracowanie wyników badań z międzynarodowych, międzylaboratoryjnych, badań porównawczych i badań biegłości (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz własnych badań wewnątrzlaboratoryjnych)
  32. Analiza rodzajów i skutków zagrożeń w badaniach fizycznych cementów powszechnego użytku
  33. Analiza problemów związanych z oznaczeniem zawartości rtęci w próbkach po mineralizacji oraz bez mineralizacji
  34. Wpływ węglanu litu na proces hydratacji cementu glinowego
  35. Wpływ metylocelulozy na hydratację cementu portlandzkiego                     
  36. Określenie wpływu dodatków organicznych na klasę reakcji na ogień zapraw klejowych do płytek oraz mas tynkarskich
  37. Wpływ włókien celulozowych i polimerowych na wytrzymałość połączeń płyt gipsowo kartonowych spoinowanych masami szpachlowymi z taśmą i bez taśmy
  38. Udział w normalizacji europejskiej w zakresie cementu i wapna oraz gipsu i wyrobów z gipsu
  39. Szkła galowe aktywowane pierwiastkami ziem rzadkich  
  40. Badanie właściwości szkieł warstwowych autoklawizowanych PVB oraz porównanie właściwościami szkieł PVB z szkłami warstwowymi EVA laminowanymi próżniowo
  41. Szkła kolorowe dla małych i średnich producentów szkieł artystycznych
  42. Próby zastosowania popiołów lotnych do topienia szkieł i otrzymywania szkło-ceramiki
  43. Zastosowanie surowców odpadowych przemysłu cementowego i przetwórstwa mineralnego do topienia szkieł sodowo-wapniowo-krzemianowych
  44. Wpływ nuklatorów na mikrostrukturę i krystalizację szkieł krzemianowo-strontowo-barowych
  45. Udział w pracach realizowanych przez Europejską Organizację ds. Oceny Technicznej EOTA
  46. Wpływ dużych zawartości cynku w klinkierze na właściwości cementu portlandzkiego
  47. Zbadanie wpływu stopnia przemiany fazy C-S-H w krystaliczny tobermoryt na właściwości autoklawizowanych betonów komórkowych
  48. Uruchomienie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej dotyczącej materiałów konserwatorskich oraz działalności wystawienniczo-warsztatowej w zakresie szkła i ceramiki
  49. Opracowanie technologii betonu drogowego o trwałości powyżej 50 lat.
  50. Optymalizacja składu roztworów stałych spineli do zastosowania w katalizie
  51. Badania nad opracowaniem sposobu korekcji wyników w ilościowej analizie składu chemicznego SEM/EDS uzyskiwanych w trybie niskiej próżni
  52. Badanie próbek zawierających węgiel metodami  SEM/EDS
  53. Sterowanie oraz nadzór nad wprowadzanymi i stosowanymi metodami badawczymi
  54. Wprowadzenie metod analizy chemicznej materiałów zawierających SiC oraz związany azot
  55. Badania wielkości i kształtu ziaren proszków przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego
  56. Badania nad otrzymywaniem, kompozytów metalowo-ceramicznych z wykorzystaniem porowatych preform ceramicznych. Etap II
  57. Wpływ dodatku Al na własności materiałów wysokoglinowych
  58. Badania nad otrzymywaniem materiałów ogniotrwałych do zastosowań w procesach gazyfikacji węgla - etap II
  59. Wytwarzanie kompozytów katalitycznych do usuwania związków fenolowych ze ścieków
  60. Modyfikacja technologii wybranych odmian ceramiki ogniotrwałej
  61. Badania nad otrzymywaniem wyrobów wypalanych na bazie dwuskładnikowych klinkierów dolomitowych
  62. Wykorzystanie odpadowego SiC w technologii materiałów ogniotrwałych
  63. Badania nad opracowaniem zawiesin oraz roztworów nasycających zapobiegających erozji i podwyższających własności użytkowe tworzywa ogniotrwałego
  64. Aktywator mielenia cementów portlandzkich wykazujący jednoczesną zdolność do zwiększenia wytrzymałości wczesnej cementu
  65. Badania kąta zwilżania tworzyw ogniotrwałych przez rtęć
  66. Aktualizacja bieżących i przyszłych potrzeb przemysłu w celu wyboru efektywnych kierunków działalności badawczej w obszarze ceramiki ogniotrwałej
  67. Ceramika ogniotrwała z układu MgO-ZrO2
  68. Wydawnictwo Prace ICiMB
  69. Badania zawartości rtęci w popiołach lotnych oraz cementach i betonach z ich udziałem – określenie wpływu na środowisko oraz możliwości eliminacji zagrożeń
  70. Wpływ mikro i makro włókien bazaltowych na właściwości mechaniczne betonów nowej generacji
  71. Badania nad wzrostem efektywności wykorzystania zasobów- Etap 1 Surowce odpadowe jako odnawialne źródło zasobów- bogactwo krajowe, doświadczenia światowe i nowe wyzwania dla ICiMB
  72. Wybór optymalnej metody oznaczania składu morfologicznego zmieszanych odpadów komunalnych
  73. Opracowanie technologii pirolizy biomasy odpadowej pod kątem wytwarzania biowęgla oraz przygotowanie laboratorium OIPMB do jego certyfikacji
  74. Opracowanie technologii odzysku ciepła odpadowego niskotemperaturowego w układzie trigeneracji- Etap 2
  75. Prognoza stanu zanieczyszczeń wód powierzchniowych na podstawie ich składu jonowego
  76. Odzysk związków fosforu z komunalnych osadów ściekowych
  77. Możliwości zastosowania metody ciekłej scyntylacji oraz ICP-MS w kontroli jakości opakowań ekologicznych
  78. Ocena możliwości zastosowania surowców odpadowych jako potencjalnych materiałów sorpcyjnych w procesach oczyszczania wód
  79. Charakterystyka emisji pyłowo-gazowej ze spalania biomasy w paleniskach małej mocy – Etap 2
  80. Ocena wpływu procedur mineralizacji w piecu mikrofalowym na wyniki zawartości metali ciężkich w próbkach środowiskowych
  81. Działania dla utrzymania w Zakładzie Inżynierii Materiałowej (AB 373) systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025
  82. Działania dla utrzymania w Laboratorium Pomiarów Przemysłowych i Środowiska (AB 799) systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025
  83. Wpływ procesów technologicznych na zachowanie zdolności do samonaprawy przez kompozyt epoksydowo-cementowy (etap 1-szy)
  84. Możliwości wykorzystania przetworzonego termicznie odpadu papierniczego do produkcji materiałów budowlanych
  85. Zmiany właściwości klinkierów portlandzkich w funkcji nowych rozwiązań technologicznych procesu wypalania; wpływ paliw alternatywnych i surowców odpadowych w zestawie surowcowym
  86. Wykorzystanie oczyszczonych drobnych frakcji chalcedonitu z Kopalni "Inowłódz" w przemyśle ceramiki i materiałów budowlanych
  87. Opracowanie metody odtworzenia składu betonu z uwzględnieniem nowych rodzajów cementów, dodatków i kruszyw

   

  ..::Tytuły prac statutowych Instytutu w 2014:

  1. Badanie wpływu oddziaływania betonu komórkowego na środowisko.
  2. Badania możliwości skrócenia czasu autoklawizacji betonu komórkowego
  3. Sekwestracja dwutlenku węgla w materiałach i wyrobach budowlanych.
  4. Określenie zależności wybranych właściwości fizyko-technicznych autoklawizowanego betonu komórkowego od mikrostruktury i struktury porowatości oraz od składu fazowego.
  5. Zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM do produkcji autoklawizowanego betonu komórkoqwego (ABK)- II etap.
  6. Długoterminowa obserwacja autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) wyprodukowanego z zastosowaniem popiołów fluidalnych
  7. Wpływ warunków pielęgnacji na kształtowanie trwałości betonu (etap 3-ci).
  8. Łączenie dyfuzyjne przezroczystych ceramik granatu itrowo-glinowego metodą Hot Isostatic Pressing.
  9. Opracowanie farb ceramicznych zapewniających tworzenie wielowarstwowych powłok z przestrzeni barwnej CMYK.
  10. Opracowanie parametrów technologii wytwarzania okładzinowych płytek specjalnych kształtowanych metodą prasowania z wykorzystaniem automatycznej prasy DORST TPA-45.
  11. Kompozyty glinowo-cerowe i glinowo-tytanowe tworzywa korundowego jako nowy materiał konstrukcyjny. Cz. I Modyfikacja tlenkiem ceru tworzywa korundowego i ocena jego właściwości wytrzymałościowych jako materiału balistycznego.
  12. Opracowanie metodyki rentgenowskiej ilościowej analizy fazowej mieszanin krzemianów warstwowych o strukturze nieuporządkowanej.
  13. Opracowanie metodyki rentgenowskiej ilościowej analizy fazowej cementów, betonów oraz cementów stomatologicznych z wykorzystaniem metody Rietvelda.
  14. Badanie składu chemicznego surowców ceramicznych i materiałów glinokrzemianowych metodą fluorescencji rentgenowskiej w celu rozszerzenia zakresu akredytacji o w/w metodę.
  15. Opracowanie metody do oznaczania zawartości wapnia w glinie z wykorzystaniem metod: absorpcji atomowej, potencjometrii oraz fluorescencji rentgenowskiej. Część II: Ocena wiarygodności wyników oznaczania wapnia w/w metodami poprzez badania porównań międzylaboratoryjnych.
  16. Badanie wpływu mrozu na wytrzymałość na ściskanie elementów murowych ceramicznych typu HD.
  17. Opracowanie założeń technologicznych produkcji ceramicznych bloków cyrkonowych z gradientem barwy.
  18. Ocena biologiczna in vitro nowych biomateriałów stomatologicznych wytwarzanych z koloidami nanosrebra i nanozłota.
  19. Opracowanie wstępnych założeń otrzymywania materiałów gipsowych i kalcytowych wykazujących działanie bakteriobójcze
  20. Badanie wpływu składu chemicznego na bioaktywnośc in vitro oraz bakteriobójczość bioszkła należącego do układu CaO-SiO2-P2O5 dotowanego Mg, Sr, Au.
  21. Opracowanie poziomu wymagań i metod badań dla szkła: warstwowego, hartowanego i emaliowanego przeznaczonego do zastosowania w przemyśle meblarskim.
  22. Warunki immobilizacji metali ciężkich z materiałów odpadowych z procesu termicznej utylizacji odpadów niebezpiecznych, przy wykorzystaniu specjalnych spoiw hydraulicznych na bazie popiołów
  23. Metoda uzdatniania popiołów W na drodze separacji pod kątem przydatności jako składnika pucolanowego i hydraulicznego w technologii cementu i betonu
  24. Weryfikacja oznaczania zawartości żużla w cementach metodą mikroskopową oraz metodą selektywnego rozpuszczania
  25. Synteza i badania hydraulicznych spoiw belitowych, wapna hydraulicznego i spoiw siarczano-gliniano-wapniowych na bazie popiołów W
  26. Opracowanie wzorcowego kruszywa do badania reakcji alkalia-krzemionka
  27. Wpływ momentu aplikacji i zacierania posypki utwardzającej na mieszance betonowej na właściwości posadzki przemysłowej
  28. Badania mrozoodporność zapraw do murów z uwzględnieniem zależności sposobu przygotowania i różnych warunków przechowywania próbek od ich składu
  29. Zagospodarowanie zanieczyszczonych frakcji wapieni z zakładów produkcji kruszyw łamanych
  30. Kruszywo szklano-krystaliczne do wytwarzania półfabrykatu szklano-krystalicznego/beton. Pilotażowe badania własności dźwiękochłonnych
  31. Zapewnienie jakości badań w Zakładzie Betonu, Zapraw i Kruszyw
  32. Utrzymanie i rozszerzenie zakresu akredytacji Nr AC 086 oraz notyfikacji jednostki certyfikującej  wyroby i zakładową kontrolę produkcji (ZKP), w tym dostosowanie systemu jakości jednostki do  wymagań nowelizowanej normy PN-EN 45011 (PN-EN ISO/IEC 17065:2013)
  33. Problem wpływu niklu, wanadu i arsenu na proces klinkieryzacji oraz właściwości cementów               
  34. Wpływ metakaolinitu na proces hydratacji cementu            
  35. Udział w pracach europejskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych w zakresie rozporządzenia  Nr 305/2011 (CPR) dotyczącego wyrobów budowlanych (GNB-CPR/SG02)
  36. Udział w normalizacji europejskiej i krajowej w zakresie cementu (CEN/TC 51  Cement and  building limes: grupa WG 6 Definition and terminology of cement i WG 13 Assessment of  Conformity) oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju w budownictwie (PKN KT nr 307, CEN/TC 350 Sustainability of ConstructionWorks)
  37. Badania zawartości pierwiastków i związków szkodliwych w procesie produkcji cementu, w pyłach z pieców obrotowych (CKD)
  38. Opracowanie wyników badań z międzynarodowych, międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych i badań biegłości (wymagania  normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz własnych badań wewnątrzlaboratoryjnych)
  39. Badania gęstości właściwej drobnoziarnistych materiałów budowlanych za pomocą piknometrów cieczowego i helowego
  40. Wpływ wybranych dodatków modyfikujących na proces hydratacji spoiwa dwuskładnikowego: cementu portlandzkiego i cementu glinowego              
  41. Wpływ metylocelulozy na hydratację cementu portlandzkiego                     
  42. Wpływ zanieczyszczeń zawartych w wodzie przeznaczonej do sezonowania zapraw klejowych do płytek na przyczepność po zanurzeniu w wodzie
  43. Określenie korelacji wyników przyczepności zapraw klejowych do styropianu po różnych okresach sezonowania oraz wpływu zastosowanego podłoża na rozrzut wyników
  44. Wpływ włókien celulozowych na właściwości zapraw klejowych do płytek
  45. Badania właściwości i struktury szkieł galowych   
  46. Przemysłowe zagospodarowanie odpadów do produkcji szkła czarnego
  47. Badanie własności szkieł warstwowych i ciekłymi kryształami           
  48. Wpływ czynników środowiskowych na właściwości mechaniczne szczeliw konstrukcyjnych
  49. Identyfikacja zjawiska powstawania przebarwień na powłoce niskoemisyjnej szkła stosowanego w szybach zespolonych i jego eliminacja
  50. Rozeznanie możliwości uruchomienia nowych badań - oznaczania LZO (lotnych związków organicznych) zgodnie z dyrektywą 2004/42/WE metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem spektrometru mas                     
  51. Wpływ obróbki cieplnej szkła i rodzaju zastosowanej międzywarstwy na wytrzymałość mechaniczną szyb laminowanych dla budownictwa
  52. Dobór parametrów  mechano-chemicznej obróbki zestawów na szkła opakowaniowe i gospodarcze, sporządzonych metodą selektywnego doboru składników
  53. Udział w pracach realizowanych przez Europejską Organizację ds. Oceny Technicznej EOTA
  54. Ustalanie optymalnych warunków zabezpieczenia zapraw cementowych przed korozją siarczanową za pomocą faz barowych
  55. Uruchomienie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej dotyczącej materiałów konserwatorskich oraz działalności wystawienniczo-warsztatowej w zakresie szkła i ceramiki
  56. Praca międzyzakładowa: Udział w normalizacji europejskiej w zakresie cementu i wapna oraz gipsu i wyrobów z gipsu
  57. Badania nad możliwością kształtowania modułu sprężystości w funkcji temperatury E(T) materiałów magnezjowo-chromitowych i korundowo-chromowych
  58. Weryfikacja kryterialnej metody oceny odporności na wstrząsy cieplne betonów ogniotrwałych
  59. Doskonalenie metodyki analizy składu chemicznego metodą spektrometryczną
  60. Badanie katalitycznych właściwości spineli w modelowej reakcji konwersji alkoholu izopropylowego
  61. Wyznaczanie ciepła właściwego Cp metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej
  62. Badania nad związkiem roztworów stałych spineli z odpornością na wstrząsy cieplne zasadowych materiałów ogniotrwałych
  63. Wykorzystanie właściwości fal mechanicznych w pomiarach lepkości zawiesin. Cz. II
  64. Wykorzystanie katodoluminescencji w badaniach ceramiki ogniotrwałej
  65. Sterowanie oraz nadzór nad wprowadzanymi i stosowanymi metodami badawczymi
  66. Opracowanie metodyki oznaczania składu chemicznego zgarów aluminiowych - szybka analiza ruchowa
  67. Opracowanie metody badania zmian wymiarów liniowych materiałów ceramicznych w temperaturze do 2200 C
  68. Badania wpływu temperatury na odporność na korozję betonów ogniotrwałych zawierających SiC
  69. Badania zmian mikrostrukturalnych materiałów ogniotrwałych po pracy  w instalacjach energetycznych. Cz. 2. Analiza mikrostruktury wyłożeń ogniotrwałych z kotłów rusztowych
  70. Badania nad otrzymywaniem materiałów ogniotrwałych do zastosowań w procesach gazyfikacji węgla, etap I
  71. Badania nad otrzymywaniem nowych spoiw do wytwarzania niewypalanych materiałów glinokrzemianowych - I etap
  72. Badania własności selektywnych membran zeolitowych w procesie odwadniania metodą perwaporacji
  73. Badania nad otrzymywaniem kompozytów metalowo-ceramicznych z wykorzystaniem porowatych preform ceramicznych, etap I
  74. Badania nad opracowaniem kształtek TURBOSTOP do stosowania w kadziach pośrednich w procesie COS
  75. Badania nad opracowaniem powłok ograniczających utlenianie wlewków stalowych w trakcie obróbki cieplnej
  76. Badania nad opracowaniem technologii suchej masy ogniotrwałej stosowanej na wykonawstwo warstwy ochronnej  kadzi stalowniczych i odlewniczych
  77. Betony ultraniskocementowe korundowe wiązane krzemionka koloidalną
  78. Innowacyjne wyłożenia elementów układów wylewowych w metalurgii miedzi
  79. Aktywator mielenia cementów portlandzkich wykazujący jednoczesną zdolność do redukcji połączeń chromu (VI)
  80. Określenie warunków technologicznych procesu granulacji oraz dobór spoiw do wytwarzania glinokrzemianowych tworzyw mikroporowatych
  81. Perlitowe wyroby izolacyjne otrzymywane na drodze syntezy hydrotermalnej
  82. Wydawnictwo Prace ICiMB.
  83. Działania dla utrzymania i rozszerzenia zakresu akredytacji Laboratorium Pomiarów Przemysłowych i Środowiska.
  84. Ocena wpływu technik spalania na parametry układu pieca obrotowego przy zastosowaniu zmodyfikowanego modelu matematycznego PIEC.
  85. Charakterystyka emisji pyłowo-gazowej ze spalania biomasy w paleniskach małej mocy.
  86. Sorbenty w ochronie środowiska - zastosowanie procesów adsorpcji w oczyszczaniu wód zanieczyszczonych związkami organicznymi.
  87. Wpływ zmożonego ruchu drogowego na rozprzestrzenianie się wybranych zanieczyszczeń środowiskowych w glebie, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg.
  88. Badania popiołów lotnych ze spalania biomasy pod kątem wykorzystania ich w gospodarce ściekowej.
  89. Badania wpływu technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów komunalnych na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ze składowania tych odpadów.
  90. Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła do suszenia lekkich frakcji paliw alternatywnych.
  91. Wdrożenie metod badawczych dla określenia właściwości mieszanek betonowych i betonów zgodnych z normą PN-EN 206-1.
  92. Alkaliczna aktywacja popiołów lotnych dla otrzymania spoiwa geopolimerowego.
  93. Nowe cementy trójskładnikowe o wysokiej zawartości nieklinkierowych składników głównych jako alternatywa dla cementów powszechnego użytku stosowanych w budownictwie Etap I.
  94. Działania dla utrzymania w Zakładzie Inżynierii Materiałowej (AB 373), systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
  95. Porównanie oraz ocena metod i technik pomiarowych oznaczania rtęci na przykładzie wybranych materiałów budowlanych.
  96. Organizacja VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, szklarskich, ceramicznych i ogniotrwałych”.
  97. Ocena możliwości odzysku związków fosforu z komunalnych osadów ściekowych.
  98. Opracowanie i walidacja metod wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródła hałasu.
  99. Opracowanie technologii odzysku ciepła odpadowego niskotemperaturowego w układzie trigeneracji.
  100. Badania emisji związków organicznych z układów wypalania klinkieru.
  101. Wspieranie rozwoju polskiej nauki poprzez działalność upowszechniającą osiągnięcia naukowe

   Zadania międzyoddziałowe

  102. Opracowanie nowych materiałów szklistych i/lub szklano-krystalicznych na bazie surowców odpadowych przemysłu cementowego i przetwórstwa mineralnego dla zastosowań w budownictwie - etap II / Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET
  103. Opracowanie metody odtworzenia składu betonu z uwzględnieniem nowych rodzajów cementów, dodatków i kruszyw / Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, Centrum badań Betonów CEBET
  104. Opracowanie metody analizy jakościowej i ilościowej popiołu lotnego wapiennego (W) w cementach powszechnego użytku- kontynuacja / Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych
  105. Badania zmienności właściwości cementu i betonu z dodatkiem popiołów lotnych krzemionkowych z procesów współspalania / Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych
  106. Badania nad technologią wytwarzania materiałów podsadzkowych (propantów) stosowanych przy wydobyciu gazu łupkowego- kontynuacja / Oddział Materiałów Ogniotrwałych, Centrala, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
  107. Organiczne atramenty do druku cyfrowego na powierzchniach szklanych utrwalone promieniowaniem UV / Centrala, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych
  108. Opracowanie zintegrowanej metodyki obserwacji oraz ilościowej analizy chemicznej w mikroobszarze przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego / Centrala, Oddział Materiałów Ogniotrwałych - Laboratorium Badań Materiałów Ogniotrwałych
  109. Ocena zanieczyszczeń metali w pyłach PM10 I PM2,5 emitowanych z procesów przemysłowych sektora materiałów mineralnych / Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych

   

  ..::Tytuły prac statutowych Instytutu w 2013:

  1. Aktywacja popiołów lotnych odpadami wysokoalkaicznymi
  2. Analiza metod inwentycznych rozwoju innowacyjności instytutów badawczych i ich wpływ na rozwój innowacyjności w przemyśle
  3. Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych wyrobów z tworzywa azotowego (Si3N4) wytwarzanych w procesie spiekania izostatycznego (kontynuacja).
  4. Analiza stosowania i pracy materiałów ogniotrwałych w urządzeniach cieplnych głównych użytkowników
  5. Analiza zmian wynikających z wprowadzania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (CPR), które docelowo zastąpi dyrektywę 89/106/EWG (CPD) oraz działania dla uwzględnienia tych regulacji w działalności certyfikacyjnej Ośrodka
  6. Badania  energochłonności i efektywności rozdrabniania surowców skalnych w różnych urządzeniach kruszących stosowanych w procesach produkcji  kruszyw.
  7. Badania czasów wiązania oraz stałości objętości cementów powszechnego użytku i specjalnych w celu określenia miar precyzji
  8. Badania morfologii popiołów glinokrzemianowo – wapniowych w aspekcie ich aktywności pucolanowo – hydraulicznej
  9. Badania możliwości dyfuzyjnego zdobienia płytek typu gres, związkami metali grup przejściowych.
  10. Badania nad opracowaniem nowych oraz poprawą własności aktualnie stosowanych materiałów monolitycznych
  11. Badania nad technologią wytwarzania materiałów podsadzkowych (propantów) stosowanych przy wydobyciu gazu łupkowego – kontynuacja; Oddział Materiałów Ogniotrwałych/ Centrala / Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
  12. Badania nad wykorzystaniem współczynnika Poissona do oceny jakości materiałów ogniotrwałych
  13. Badania oddziaływań emisyjnych na człowieka i środowisko z uwzględnieniem Dyrektywy CPD oraz nowych rozwiązań metodologicznych w zakresie cementu i materiałów cementopochodnych
  14. Badania własności szkieł warstwowych z folią EVA i ciekłymi kryształami PLCD
  15. Badania właściwości hydrofilowo-hydrofobowych cienkich warstw zeolitowych na podłożach TiO2
  16. Badania zanieczyszczeń organicznych w pyłach PM10 i PM2,5 z procesów przemysłowych
  17. Badania zmian mikrostrukturalnych materiałów ogniotrwałych po pracy w instalacjach energetycznych
  18. Badania zmian w mikrostrukturze materiałów magnezjowo-chromowych wywołanych przez wstrząsy cieplne
  19. Badanie możliwości otrzymywania ceramiki alonowej metodą iskrowego spiekania plazmowego
  20. Badanie reakcji alkalicznej ASR z uwzględnieniem wpływu popiołów z nowych technologii spalania
  21. Badanie składu chemicznego tafli szkła przy użyciu techniki fluorescencji rentgenowskiej – WDXRF
  22. Badanie wpływu dodatków nanoproszku spinelu magnezowo-glinowego na właściwości wysokoglinowego tworzywa odpornego na szoki termiczne. Część II.
  23. Badanie zawartości substancji ropopochodnych w glebie oraz powierzchniowo spływających wodach deszczowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni w pobliżu wybranych  stacji paliw
  24. Cementy wieloskładnikowe powszechnego użytku z wykorzystaniem nowych rozwiązań technologii produkcji; Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych/Centrala - Centrum Badań Betonów CEBET
  25. Charakterystyka odpadów powstających podczas wtórnego przetopu aluminium oraz badania sposobu ich przerobu i zastosowania w produkcji materiałów ogniotrwałych. Część II
  26. Czystość patentowa do wniosku projektu INNOTECH – LOWEC
  27. Długoterminowa obserwacja autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) wyprodukowanego z zastosowaniem popiołów fluidalnych – etap2
  28. Doradztwo naukowe w zakresie technologii szkła i opieka merytoryczna nad doktorantami
  29. Działania dla utrzymania i poszerzenia zakresu akredytowanego przez PCA laboratorium badawczego Nr AB 373 Zakładu Inżynierii Materiałowej
  30. Działania dla utrzymania i rozszerzenia zakresu akredytacji Laboratorium Pomiarów Przemysłowych i Środowiska nr AB 799
  31. Działania związane z utrzymaniem biegłości akredytowanego Laboratorium Badawczego.
  32. Kruszywo szklano-krystaliczne jako materiał dźwiękochłonny do produkcji wykładzin dźwiękochłonnych – określenie właściwości akustycznych
  33. Modernizacja kształtu drążeń typoszeregu pustaków ceramicznych dla podwyższenia izolacyjności cieplnej
  34. Możliwości stereologicznego opisu kształtu ziaren i ocena ich wpływu na charakter struktury porowatej materiału ceramicznego
  35. Nieorganiczne wypełniacze do tworzyw organicznych ulegające termicznej ceramizacji. (Cz II. Wypełniacze na surowcach odpadowych z przemysłu ceramicznego).
  36. Ocena możliwości wykorzystania stłuczki szklanej w drogownictwie i betonie; Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych/ Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych
  37. Ocena możliwości wytwarzania kompozytu złożonego z bioszkła dotowanego Zn2+ należącego do układu CaO-SiO2-P2O5 i chitozanu.
  38. Ocena możliwości zastosowania popiołów lotnych wapiennych w cementowych zaprawach klejowych; Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych/ Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych
  39. Opracowanie ekonomicznego zestawu na szkło gospodarcze o zwiększonej zawartości stłuczki z recyklingu
  40. Opracowanie Księgi Jakości i Księgi Procedur Badawczych uwzględniające wytyczne w nowowydanych dokumentach PCA będących uzupełnieniem wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
  41. Opracowanie metody badania zdolności wiążącej zapraw w wysokich temperaturach
  42. Opracowanie metody oceny odporności materiałów ogniotrwałych na działanie tlenków siarki
  43. Opracowanie metody stabilizacji tlenowej odpadów komunalnych w bioreaktorach
  44. Opracowanie metodyki analizy wybranych pierwiastków techniką spektrofotometryczną
  45. Opracowanie metodyki badań naprężeń w płytkach ceramicznych przy użyciu metod dyfraktometrii tekstualnej.
  46. Opracowanie metodyki obliczeń obiegu składników lotnych dla zmiennych warunków technologicznych pieca obrotowego
  47. Opracowanie metodyki oznaczania stopnia stabilizacji odpadów przy wykorzystaniu testu inkubacyjnego GS21
  48. Opracowanie metodyki unieszkodliwiania ścieków zawierających wanad powstających przy produkcji ceramicznych pigmentów cyrkonowych; Centrala /Oddział Materiałów Ogniotrwałych
  49. Opracowanie nowych materiałów szklistych na bazie surowców odpadowych przemysłu cementowego i przetwórstwa mineralnego dla zastosowań w budownictwie – etap I; Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych/Centrala - Centrum Badań Betonów CEBET
  50. Opracowanie nowych materiałów szklistych o niskim współczynniku rozszerzalności termicznej; Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych/Centrala
  51. Opracowanie poziomu wymagań dla dynamicznego współczynnika tarcia płytek ceramicznych przeznaczonych do zastosowania w warunkach występowania zjawiska poślizgu.
  52. Opracowanie założeń technologicznych produkcji nowych asortymentów bloków cyrkonowych dla potrzeb protetyki stomatologicznej.
  53. Optymalizacja korekcji wpływów międzypierwiastkowych we fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej w zastosowaniu do analizy próbek zawierających chrom
  54. Optymalizacja pracy liofilizatora półkowego dla uzyskania produktów suszenia sublimacyjnego odpowiednich do stosowania jako składniki stomatologicznych cementów szkło-jonomerowych.
  55. Otrzymanie niekonwencjonalnych szkieł zawierających tlenek galu
  56. Oznaczenie zawartości pierwiastków toksycznych w materiałach ceramicznych, szklarskich i budowlanych z wykorzystaniem techniki absorpcji atomowej z kuwetą elektrografitową – GFAAS
  57. Perlitowe wyroby izolacyjne otrzymywane na drodze syntezy hydrotermalnej
  58. Potrzeby przemysłu- możliwości nauki – seminarium naukowe
  59. Powłoki ochronne na wyroby ogniotrwałe dla przemysłu hutniczego i odlewniczego
  60. Prace nad wykorzystaniem rentgenowskich metod badań do rozwiązywania problemów badawczych w ceramice
  61. Problem wpływu niklu, wanadu i arsenu na proces klinkieryzacji oraz właściwości cementów
  62. Próby wykorzystania materiałów odpadowych wytworzonych w różnych procesach technologicznych jako składników receptur komponentów ceramicznych
  63. Przemysłowe zagospodarowanie odpadów z stłuczki kineskopowej
  64. Przygotowanie do akredytacji nowych procedur w obszarze badania odpadów i paliw
  65. Rozeznanie możliwości uruchomienia badań bezpiecznych materiałów na przeszklenia do pojazdów mechanicznych zgodnie z wymaganiami ANSI
  66. Selektywne zestawy szklarskie zwiększające efektywność procesu topienia szkieł komercyjnych”. Etap II – Wpływ uziarnienia selektywnie komponowanych zestawów na przebieg procesu topienia szkieł
  67. Spoiwa hydrauliczne otrzymywane w wyniku alkalicznej aktywacji żużli pomiedziowych
  68. Sterowanie oraz nadzór nad wprowadzanymi i stosowanymi metodami badawczymi
  69. Suszenie lekkich frakcji materiałów kawałkowych w złożu fluidalnym
  70. Szacowanie właściwości systemów ociepleniowych po 10 latach użytkowania na podstawie badań w przyspieszonych warunkach starzenia
  71. Świetlne i słoneczne właściwości szkieł laminowanych
  72. Techniki chromatografii jonowej do oznaczania zawartości chlorków, chlorynów, chloranów i bromianów w wodach po dezynfekcji oraz ozonowaniu z wybranych stacji uzdatniania wód
  73. Udział w normalizacji europejskiej i krajowej w zakresie cementu (CEN/TC 51 Cement and building limes: grupa WG 6 Definition and terminology of Cement i WG 13 Conformity evaluation) oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju w budownictwie (PKN KT nr 307, CEN/TC 350 Sustainability of Construction Works)
  74. Udział w normalizacji europejskiej w zakresie cementu i wapna oraz gipsu i wyrobów z gipsu
  75. Udział w pracach europejskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych w zakresie dyrektywy 89/106/EWG wyroby budowlane (GNB-PD/SG02)
  76. Uruchomienie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej dotyczącej materiałów konserwatorskich oraz działalności wystawienniczo-warsztatowej w zakresie szkła i ceramiki
  77. Uruchomienie prototypu laboratoryjnego drukarki atramentowej do zdobienia digitalnego płytek ceramicznych ściennych i podłogowych; Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych/  Centrala
  78. Uruchomienie stanowiska badawczego do sprawdzania wyroszenia związków lotnych w przestrzeni międzyszybowej szyb zespolonych
  79. Ustalenie optymalnych warunków zabezpieczania zapraw cementowych przed korozją siarczanową za pomocą faz barowych
  80. Utrzymanie i rozszerzenie zakresu akredytacji Nr AC 086 oraz notyfikacji zgodnej z CPR jednostki certyfikującej wyroby i zakładową kontrolę produkcji (ZKP), w tym doskonalenie systemu jakości jednostki do wymagań nowelizowanej normy PN-EN 45011 (EN ISO/IEC 17065:2009)
  81. Warstwy antypoślizgowe na powierzchnie szklane.
  82. Wdrożenie badań rozprzestrzeniania ognia przez ściany wg znowelizowanej normy PN-B-02867
  83. Wdrożenie do praktyki laboratoryjnej badania przemieszczenia pod trwałym obciążeniem ścinającym
  84. Wdrożenie metod badawczych dla określenia właściwości fizykochemicznych cementów murarskich zgodnych z normą PN-EN 413-1:2013
  85. Wpływ dodatku granulatu gumowego na wybrane właściwości cementowych klejów do płytek
  86. Wpływ ilości i rodzaju spoiwa organicznego na właściwości tynków
  87. Wpływ metakaolinitu na proces hydratacji cementu
  88. Wpływ metody, przygotowania i przechowywania próbek na ocenę aktywności pucolanowej i hydraulicznej popiołów lotnych
  89. Wpływ metylocelulozy na hydratację cementu portlandzkiego
  90. Wpływ różnej zawartości fazy szklistej w granulowanym żużlu wielkopiecowym na właściwości
  91. Wpływ różnych wielkości ciśnienia w procesie autoklawizacji na właściwości tworzyw krzemianowych wytwarzanych z udziałem dodatków.
  92. Wpływ składu fazy spinelowej na pracę pękania materiałów magnezjowo-spinelowych
  93. Wpływ struktury monomeru organicznego na efektywność zwilżania ceramiki otrzymanej metodą gelcasting
  94. Wpływ warunków pielęgnacji na kształtowanie trwałości betonu – stap2.
  95. Wpływ wybranych dodatków modyfikujących na hydratację spoiwa dwuskładnikowego cementu portlandzkiego i cementu glinowego.
  96. Wydawnictwo Prace ICiMB
  97. Wykorzystanie właściwości fal mechanicznych w pomiarach lepkości zawiesin
  98. Wytwarzanie materiałów mikroporowatych i ich charakterystyka
  99. Zapewnienie jakości badań w Zakładzie Betonów, Zapraw i Kruszyw
  100. Zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) – etap1.
  101. Zastosowanie zmodyfikowanego modelu matematycznego PIEC do oceny wpływu technik spalania na parametry układu pieca obrotowego
  102. Zbadanie możliwości otrzymywania ceramicznego reliefu wypukłego za pomocą selektywnego wypalania laserowego.
  103. Zbadanie możliwości wytwarzania łupków palonych z odpadów po eksploatacji węgla w kopalniach należących do Spółki w Jastrzębiu

   

   

   

  CZASOPISMA:

   

  sic logo1 logo cwb

   

  GALERIA SZKŁA:

  logo lipowa3

  ZOBACZ NAS:

   

  Youtube

   

  NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

  "Wpływ procesów odazotowania spalin w energetyce zawodowej na jakość popiołów lotnych i cementów z ich udziałem"

   OPOLE 13.12.18

   "Stabilne układy koloidalne – teoria i praktyka"

   GLIWICE 13.12.18

   "Określenie trwałości zapraw cementowych z udziałem wybranych odpadów
  przemysłowych w środowisku siarczano-węglanowym"  KRAKÓW 19.12.18

  "Aktualne uwarunkowania prawne, normowe i technologiczne dla producentów chemii budowlanej"


  KRAKÓW 09-11.01.19

   "Oferta badawcza Pracowni Badań Betonów i Pracowni Badań Ceramiki"

   

  "Autoklawizowany beton komórkowy - Trwałość"

  WARSZAWA 10.01.19

  "Właściwości kruszyw z gruzu betonowego i możliwości ich ponownego wykorzystania w przemyśle budowlanym"

  OPOLE 10.01.19

   

  PROJEKTY UNIJNE:

   Projekt Aether

  Projekt Rocare

  Projekt Grundtvig

  Projekt Leonardo

  cervive logo min

  logo-plytka-CRT-small

   

   

  logo cerare

   

  Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013