Strona główna Analizy chemczne szkła i surowców szklarskich

ANALIZY CHEMICZNE SZKŁA I SUROWCÓW SZKLARSKICH


Badania wykonuje:


Zakład Badań Kontrolnych


Agnieszka Dyba, tel. 12 683 79 98
Szkło i surowce szklarskie - oznaczenie składu chemicznegoOznaczenie składu chemicznego szkła według normy PN-85/B-13160
Zawartość dwutlenku krzemu SiO2

Zakres: (5 - 95)%

Metoda wagowa i kolorymetryczna
Zawartość tlenku baru BaO

Zakres: (0,2 - 5)%

Metoda wagowa i absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Zawartość tlenku glinu Al2O3

Zakres: (0,2 - 15)%

Metoda miareczkowa i absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Zawartość tlenku glinu wapnia CaO

Zakres (0,5 - 15)%

Metoda miareczkowa

Zawartość tlenku magnezu MgO

Zakres (0,3 - 10)%

Metoda miareczkowa

Zakres (0,03 - 3)%

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zawartość tlenku żelaza Fe2O3

Zakres (0,01 - 0,5)%

Metoda kolorymetryczna i absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zawartość tlenku tytanu TiO2

Zakres (0,005 - 0,1)%

Metoda kolorymetryczna

Zawartość tlenku boru B2O3

Zakres (0,5 - 20)%

Metoda miareczkowa

Zawartość tlenku ołowiu PbO

Zakres (0,2 - 30)%

Metoda wagowa

Zakres (0,5 - 30)%

Metoda miareczkowa

Zakres (0,5 - 10)%

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zawartość tlenku cynku ZnO

Zakres (0,5 - 5)%

Metoda miareczkowa

Zakres (0,05 - 3)%

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zawartość alkaliów Na2O i K2O

Zakres (0,02 - 20)%

Metoda fotometrii płomieniowej

Zakres (0,02 - 20%)

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zawartość tlenku litu Li2O

Zakres (0,05 - 15)%

Metoda fotometrii płomieniowej

Zawartość bezwodnika kwasu siarkowego SO3

Zakres (0,05-2)%

Metoda wagowa

Zawartość strat prażenia

Zakres: bez ograniczeń

Metoda wagowa

Szkło i surowce szklarskie - metodaMetoda fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali ISO 29581-2:2010, PN-EN ISO 12677:2011
SiO2 Zakres (0,01 - 99,0)%
Si Zakres (0,005 - 46,0)%
Fe2O3

Zakres (0,01 - 81,0)%

Fe

Zakres (0,007 - 57,0)%

Al Zakres (0,005 - 48,0)%
Al2O3 Zakres (0,01 - 90,0)%
TiO2 Zakres (0,01 - 41,0)%
Ti Zakres (0,006 - 24,0)%
CaO Zakres (0,01 - 98,0)%
Ca Zakres (0,007 - 70,0)%
MgO Zakres (0,01 - 78,0)%
Mg Zakres (0,006 - 47,0)%
K2O Zakres (0,01 - 40,0)%
K Zakres (0,008 - 33,0)%
Na2O Zakres (0,01 - 58,0)%
Na Zakres (0,007 - 43,0)%
Cr203 Zakres (0,01 - 10,0)%
Cr Zakres (0,007 - 7,0)%
P2O5 Zakres (0,01 - 40,0)%
P Zakres (0,004 - 17,0)%
SO3 Zakres (0,01 - 59,0)%
S Zakres (0,004 - 24,0)%
ZnO Zakres (0,01 - 10,0)%
Zn Zakres (0,008 - 8,0)%
SrO Zakres (0,01 - 20,0)%
Sr Zakres (0,008 - 17,0)%
BaO Zakres (0,01 - 43,0)%
Ba Zakres (0,009 - 38,0)%
HfO2 Zakres (0,01 - 9,0)%
Hf Zakres (0,008 - 12,0)%
NiO Zakres (0,01 - 12,0)%
Ni Zakres (0,008 - 10,0)%
ZrO2 Zakres (0,01 - 65,0)%
Zr Zakres (0,007 - 48,0)%
CuO Zakres (0,01 - 8,0)%
Cu Zakres (0,008 - 7,0)%
PbO Zakres (0,01 - 10,0)%
Pb Zakres (0,009 - 9,0)%
V2O5 Zakres (0,01 - 10,0)%
V Zakres (0,006 - 56,0)%
Mn3O4 Zakres (0,01 - 80,0)%
Mn Zakres (0,007 - 58,0)%

Ziarna szkła - oznaczenie odporności hydrolitycznejOznaczenie odporności hydrolitycznej ziaren szkła w temperaturze 98˚C PN-ISO 719:1994
Odporność ziaren szkła na działanie wody

Zakres: szkła o niższej odporności

Metoda miareczkowa

Piaski szklarskie - oznaczanie składu chemicznegoOznaczanie składu chemicznego piasków szklarskich według PB-LC 30 wydanie 1 z dnia 04.01.2012 r. na podstawie BN-80/6811-01
Zawartość wilgotności

Zakres: bez ograniczeń

Metoda wagowa

Zawartość strat prażenia

Zakres: bez ograniczeń

Metoda wagowa

Zawartość dwutlenku krzemu SiO2

Zakres: (90 - 100)%

Metoda wagowa

Zawartość tlenku tytanu TiO2

Zakres (0,002 - 0,2)%

Metoda kolorymetryczna

Zawartość tlenku żelaza Fe2O3

Zakres (0,005 - 0,2)%

Metoda kolorymetryczna

Zawartość tlenku glinu Al2O3

Zakres (0,5 - 6)%

Metoda miareczkowa

Zakres < 0,5%

Metoda kolorymetryczna

Zawartość tlenku wapnia CaO

Zakres (0,2 - 2)%

Metoda miareczkowa

Zawartość alkaliów Na2O i K2O

Zakres (0,002 - 2)%

Metoda fotometrii płomieniowej

Zawartość bezwodnika kwasu siarkowego SO3

Zakres (0,01 - 1)%

Metoda wagowa

Kaoliny i glinyPB-LC 31 wydanie 1 z dnia 04.01.2012 r. na podstawie BN-85/7011-23
Zawartość strat prażenia

Zakres: bez ograniczeń

Metoda wagowa

Zawartość dwutlenku krzemu SiO2

Zakres: bez ograniczeń

Metoda wagowa i kolorymetryczna

Zawartość tlenku glinu Al2O3

Zakres: bez ograniczeń

Metoda miareczkowa

Zawartość tlenku żelaza Fe2O3

Zakres (0,005 - 1)%

Metoda kolorymetryczna

Zakres >1%

Metoda miareczkowa

Zakres: bez ograniczeń

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zawartość tlenku tytanu TiO2

Zakres <1%

Metoda kolorymetryczna

Zawartość tlenku wapnia CaO

Zakres >0,5%

Metoda miareczkowa

Zawartość tlenku magnezu MgO

Zakres >0,5 %

Metoda miareczkowa

Zakres <3%

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zawartość tlenku manganu MnO

Zakres: bez ograniczeń

Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zawartość alkaliów Na2O i K2O

Zakres >0,05%

Metoda fotometrii płomieniowej i absorpcyjnej spektrometrii

Zawartość bezwodnika kwasu siarkowego SO3

Zakres >0,2%

Metoda wagowa

Magnezyty i dolomityZawartość strat prażenia

Zakres: (1 - 52)%

Metoda wagowa

PN-81/H-04156.01
Zawartość dwutlenku krzemu SiO2

Zakres: (1 - 25)%

Metoda wagowa

PN-92/H-04156.02
Zawartość tlenku żelaza Fe2O3

Zakres (0,01 - 2,5)%

Metoda kolorymetryczna

Zakres (2 - 10)%

Metoda miareczkowa

PN-92/H-04156.03
Zawartość tlenku glinu Al2O3

Zakres: (1 - 5)%

Metoda miareczkowa

PN-81/H-04156.04
Zawartość tlenku wapnia CaO

Zakres (0,5 - 60)%

Metoda miareczkowa

PN-81/H-04156.07
Zawartość tlenku magnezu MgO

Zakres (15-99)%

Metoda miareczkowa

PN-81/H-04156.08
Zawartość alkaliów Na2O i K2O

Zakres (0,04 - 2,8)%

Metoda fotometrii płomieniowej

PN-81/H-04156.09

Ołów i kadmZakres badań Metoda badania
Oznaczanie ołowiu i kadmu uwalnianego z wyrobów ceramicznych oraz wyrobów innych niż wyroby ceramiczne PN-EN 1388-1*
PN-EN 1388-2*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA Nr AB 054

Opakowania szklane - oznaczenie wodoodpornościZakres badań Metoda badania
Oznaczanie wodoodporności powierzchni wewnętrznej opakowań szklanych GOST 13905-78*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA Nr AB 054

WapienieZakres badań Metoda badania
Badanie składu chemicznego wapieni: wilgoć, straty prażenia, SiO2 , Al2O3, CaO, MgO, MnO, Fe2O3, Na2O, K2O, SO3 PN-76/B-04350*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA Nr AB 054

 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
mgr inż. Tomasz Foszcz

tel.:

kom.:

e-mail:

12 683 79 61

661 944 695

t.foszcz@icimb.pl


Zastępca Kierownika
mgr Pelagia Laska-Józefczak

tel.:

e-mail:

12 683 79 85

p.laska@icimb.plWszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...