Strona główna Szkło i wyroby szklane

SZKŁO I WYROBY SZKLANESzkło jako tworzywo


Badania prowadzi: 

dr inż. Anna Kuśnierz, tel. 12 423 67 77 wew. 166

dr inż. Magda Kosmal, tel. 12 423 67 77 wew. 147

mgr inż. Agnieszka Marczewska, tel. 12 423 67 77 wew. 168


Lp. Zakres badań Metoda badania
1.1 Badanie lepkości w funkcji temperatury PN-ISO 7884-1
PN-ISO 7884-2
1.2 Badanie średniego współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej PB-BF-16
1.3 Badanie współczynnika przepuszczalności światła PB-BF-18*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054
Szkło i wyroby szklane


Badania prowadzi:

dr inż. Anna Kuśnierz, tel. 12 423 67 77 wew. 166

dr inż. Magda Kosmal, tel. 12 423 67 77 wew. 147

mgr inż. Agnieszka Marczewska, tel. 12 423 67 77 wew. 168


Lp. Zakres badań Metoda badania
2.1 Badanie naprężeń wewnętrznych (różnica dróg optycznych) PN-67/S-13065*
2.2 Liczbowe wyrażanie barw PN-65/N-01252
DIN 5033 cz.3
2.3 Badanie wytrzymałości płyt szkła na równomierne obciążenie PN-84/B-13166*
2.4 Badania jakościowe luster PN-EN 1036*
2.5 Badania jakościowe szkieł z powłokami PN-EN 1096-2*
PN-EN 1096-3*
2.6 Badania jakościowe szkła gospodarczego PN-91/A-13000*
PN-91/A-13003*
2.7 Punkty charakterystyczne krzywej dylatometrycznej Td - Tg -Tm PB-BF-03*
2.8 Badanie współczynnika rozszerzalności materiałów ceramicznych PB-BF-20*
2.9 Oznaczanie współczynnika załamania światła - refraktometrycznie PB-BF-12*
2.10 Badanie gęstości szkła metodą wagi hydrostatycznej PB-BF-05*
2.11 Badanie gęstości szkła metodą piknometryczną PB-BF-23*
2.12 Badanie niejednorodności chemicznej szkła opakowaniowego metodą pierścieniową PB-BF-01*
2.13 Badanie wtrąceń w szkle - krystaliczne, szkliste -smugi, łezki PB-BF-13*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054
Szkło budowlane, oszklenia budowlane


Badania prowadzi:

mgr inż. Agnieszka Marczewska, tel. 12 423 67 77 wew. 168

dr inż. Anna Kuśnierz, tel. 12 423 67 77 wew. 166

dr inż. Magda Kosmal, tel. 12 423 67 77 wew. 147


Lp. Zakres badań Metoda badania
3.1 Badanie przepuszczalności światła, 380 − 780 nm PN-EN 410 „N”
3.2 Badanie odbicia światła, 380 − 780 nm PN-EN 410 „N”
3.3 Badanie całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego, 300 − 2500 nm PN-EN 410 „N”
3.4 Badanie współczynnika przepuszczalności UV, 280 − 380 nm PN-EN 410 „N”
3.5 Badanie ogólnego wskaźnika wyrażania barwy Ra, 380 − 780 nm PN-EN 410 „N”
3.6Współczynnik przenikania ciepła U
PN-EN 673 „N”
3.7 Określenie emisyjności szkieł z powłokami PN-EN 12898

„N” - Metoda badawcza objęta zakresem notyfikacji nr 1487
Szyby zespolone


Badania prowadzi:

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, tel. 12 423 67 77 wew. 187

dr inż. Anna Kuśnierz, tel. 12 423 67 77 wew. 166

mgr inż. Agnieszka Marczewska, tel. 12 423 67 77 wew. 168

mgr inż. Joanna Rybicka-Łada, tel. 12 423 67 77 wew. 135

dr inż. Magda Kosmal, tel. 12 423 67 77 wew. 147


Lp. Zakres badań Metoda badania
4.1

Badanie przenikania wilgoci

Zakres: (0 ÷ 200) g
Metoda wagowa
Zakres: (0 ÷ 20) g
Metoda Karla Fischera

PN-EN 1279-2
PN-EN 1279-6
4.2 Badanie zawartości gazów w przestrzeni międzyszybowej metodą chromatograficzną PB-BF-07
4.3 Badanie szybkości ubytku gazu z przestrzeni międzyszybowej metodą chromatograficzną PN-EN 1279-3
PB-BF-17
4.4 Badanie przepuszczalności gazu przez warstewkę metodą chromatograficzną PN-EN 1279-4*
PB-BF-19*
4.5 Badanie adhezji szczeliwa do szkła PN-EN 1279-4
4.6 Badanie szybkości przepuszczania pary wodnej przez szczeliwo PN-EN 1279-4*
4.7 Badanie współczynnika przenikania ciepła U PN-EN-674
4.8 Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U PN-EN-673 „N”
4.9
 Badanie lotności
 PN-EN 1279-6*
4.10
 Badanie wyroszenia związków lotnych w szybach zespolonych (fogging test) PN-EN 1279-6*
4.11
 Badanie sita molekularnego PB-BW-16*

„N” - Metoda badawcza objęta zakresem notyfikacji nr 1487


* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054
Szyby samochodowe


Badania prowadzi:

mgr inż. Sławomir Pabian, tel. 12 423 67 77 wew. 146
mgr inż. Andrzej Mucha, tel. 12 423 67 77 wew. 169


Lp. Zakres badań Metoda badania
5.1 Badanie współczynnika przepuszczalności UV,
280 − 380 nm
ISO 9050
ISO 13837*
EDS-T-3503 Daewoo*
TL-957*
5.2 Badanie współczynnika przepuszczalności światła,
380 – 780 nm
Reg. EKG ONZ nr 43
ISO 3538
DIN 5036
GB 5137.2
TL-957
EDS-T-3503 Daewoo
WT Fiat 7-D 3310
5.3 Badanie współczynnika przepuszczalności całkowitej energii promieniowania słonecznego,
300 − 2500 nm
ISO 13837*
ISO 9050
EDS-T-3503 Daewoo*
TL-957*
5.4 Badanie współczynnika przepuszczalności IR,
780 − 2500 nm
EDS-T-3503 Daewoo*
TL-957*
5.5 Badanie zniekształceń optycznych Reg. EKG ONZ nr 43
5.6 Badanie rozdwojenia obrazu
5.7 Identyfikacja barw
5.8 Badanie charakteru siatki spękań
5.9 Badanie wytrzymałości na uderzenie kulą o masie 2260 g
5.10 Badanie wytrzymałości na uderzenie kulą o masie 227g
5.11 Badanie wytrzymałości na uderzenie manekinem
5.12 Badanie przepuszczalności światła,
380 − 780 nm
5.13 Badanie odporność szkła na ścieranie,
380 − 780 nm
5.14 Badanie odporności na wysoką temperaturę
5.15 Badanie odporności na promieniowanie Reg. EKG ONZ nr 43
5.16 Badanie odporności na wilgoć

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054Szkło budowlane bezpieczne termicznie hartowane, bezpieczne termicznie hartowane wygrzewane
oraz termicznie wzmocnione


Badania prowadzi:

mgr inż. Jacek Brzezicki, tel. 12 423 67 77 wew. 134
mgr inż. Iwona Kozubek, tel. 12 423 67 77 wew. 134
mgr inż. Sławomir Pabian tel. 12 423 67 77 wew. 146
mgr inż. Andrzej Mucha, tel. 12 423 67 77 wew. 169


Lp. Zakres badań Metoda badania
6.1 Sprawdzanie wymiarów i tolerancji

PN-EN 12150-1
PN-EN 14179-1
PN-EN 1863-1

6.2 Sprawdzanie wykończenia obrzeży, otworów, nacięć i wycięć PN-EN 12150-1*
PN-EN 14179-1*
PN-EN 1863-1*
6.3 Badanie charakteru siatki spękań

PN-EN 12150-1 „N”
PN-EN 1863-1 „N”
PN-EN 14179-1 „N”

6.4 Badanie odporności termicznej PN-EN-12150-1
PN-EN 14179-1
PN-EN 1863-1
PN-86/B-13113
6.5 Badanie wytrzymałości na czteropunktowe zginanie
PN-EN-12150-1
PN-EN 14179-1
PN-EN 1863-1
PN-EN-1288-3 „N”
6.6 Badanie wytrzymałości na uderzenie wahadłem PN-EN-12150-1
PN-EN 14179-1
PN-EN-12600 „N”
6.7 Badanie zniekształceń optycznych, anizotropii, znakowania PN-EN-12150-1
PN-EN 14179-1
PN-EN 1863-1

„N” - Metoda badawcza objęta zakresem notyfikacji nr 1487
Szkło warstwowe, bezpieczne warstwowe i szyby ochronne budowlane


Badania prowadzi:

mgr inż. Iwona Kozubek, tel. 12 423 67 77 wew. 134
mgr inż. Jacek Brzezicki, tel. 12 423 67 77 wew. 134
mgr inż. Andrzej Mucha, tel. 12 423 67 77 wew. 169


Lp. Zakres badań Metoda badania
7.1 Badanie wytrzymałości na uderzenie wahadłem PN-EN ISO 12543-2
PN-EN 12600 „N”
7.2 Badanie odporności na wysoką temperaturę PN-EN ISO 12543-2
PN-EN ISO 12543-3
PN-EN ISO 12543-4
7.3 Badanie odporności na wilgoć PN-EN ISO 12543-2
PN-EN ISO 12543-3
PN-EN ISO 12543-4
7.4 Badanie odporności na promieniowanie
7.5 Sprawdzanie wymiarów i wykończeń obrzeży PN-EN ISO 12543-5
PN-EN ISO 12543-6
7.6 Badanie odporności na przebicie kulą o masie 4,11kg PN-EN 356 „N”
7.7 Badanie odporności na uderzenie młotem i siekierą

„N” - Metoda badawcza objęta zakresem notyfikacji nr 1487Szkło float, płaskie ciągnione, płaskie zbrojone, walcowane wzorzyste


Badania prowadzi:

mgr inż. Iwona Kozubek, tel. 12 423 67 77 wew. 134
mgr inż. Jacek Brzezicki, tel. 12 423 67 77 wew. 134


Lp. Zakres badań Metoda badania
8.1 Sprawdzanie kształtu i wymiarów

PN-EN 572-2
PN-EN 572-3*
PN-EN 572-4*
PN-EN 572-5*
PN-EN 572-6*

8.2 Badanie występowania wad optycznych i widocznych PN-EN 572-2
PN-EN 572-3*
PN-EN 572-4*
PN-EN 572-5*
PN-EN 572-6*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054Szkło profilowane VITROLIT


Badania prowadzi: mgr inż. Jacek Brzezicki, tel. 12 423 67 77 wew. 134


Lp. Zakres badań Metoda badania
9.1 Sprawdzanie kształtu i wymiarów PN-EN 572-7*
9.2 Badanie występowania wad
9.3 Badanie odporności na nagłe zmiany temperatury PN-B-13084*
PN-86/B-13113*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054Pustaki szklane i kostki brukowe szklane


Badania prowadzi: mgr inż. Jacek Brzezicki, tel. 12 423 67 77 wew. 134


Lp. Zakres badań Metoda badania
10.1 Sprawdzanie kształtu i wymiarów PN-EN 1051-1*
10.2 Sprawdzanie masy
10.3 Badanie występowania wad widocznych
10.4 Badanie odporności na nagłe zmiany temperatury PN-EN 1051-2*
PN EN ISO 7459*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054Szyby hartowane do sprzętu grzejnego*


Badania prowadzi: mgr inż. Sławomir Pabian, tel. 12 423 67 77 wew. 146


Lp. Zakres badań Metoda badania
11.1 Sprawdzanie kształtu i wymiarów PN-B-13067*
11.2 Badanie występowania wad
11.3 Badanie wytrzymałości na uderzenie naczyniem
11.4 Badanie odporności na nagłe zmiany temperatury
11.5 Badanie charakteru siatki spękań

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054
Szyby hartowane dla kolejnictwa


Badania prowadzi: mgr inż. Sławomir Pabian, tel. 12 423 67 77 wew. 146


Lp. Zakres badań Metoda badania
12.1 Sprawdzanie kształtu i wymiarów PN-85/B-13059
12.2 Oględziny zewnętrzne
12.3 Badanie przepuszczalności światła, 380 − 780 nm PN-85/B-13059
PN-81/B-13153
12.4 Badanie zniekształceń optycznych szyb przednich
12.5 Badanie rozdwojenia obrazu szyb przednich
12.6 Badanie wytrzymałości na uderzenie kulą o masie 227 g
12.7 Badanie wytrzymałości szyb przednich na uderzenie manekinem
12.8 Badanie wytrzymałości szyb bocznych i wewnętrznych na uderzenie workiem PN-85/B-13059
12.9 Badanie siatki spękań PN-85/B-13059
PN-81/B-13153
Butelki i słoje szklane


Badania prowadzi:

mgr inż. Jacek Brzezicki, tel. 12 423 67 77 wew. 134
mgr inż. Iwona Kozubek, tel. 12 423 67 77 wew. 134


Lp. Zakres badań Metoda badania
13.1 Sprawdzanie kształtu i wymiarów PN-81/0-79700
PN-92/0-79701
13.2 Badanie występowania wad
13.3 Badanie pojemności PN-89/0-79711
13.4 Badanie odporności na nagłe zmiany temperatury PN-EN ISO 7459
13.5 Badanie wytrzymałości na obciążenie pionowe PN-89/O-79712*
13.6 Badanie wytrzymałości na uderzenie młotkiem Prestona PB-BW-29*
13.7 Badanie grubości powłok cynowych i tytanowych PB-BW-28*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054Kabiny prysznicowe


Badania prowadzi:

mgr inż. Andrzej Mucha tel. 12 423 67 77 wew. 169

mgr inż. Sławomir Pabian tel. 12 423 67 77 wew. 146


Lp. Zakres badań Metoda badania
14.1 Badanie odporności na uderzenie/właściwości odłamków
PN-EN 14428
14.2 Badanie wytrzymałości arkuszy z tworzyw sztucznych na uderzenie workiem o masie 45 kg
14.3 Badanie odporności na chemikalia i plamienie
14.4 Badanie odporności na cykle zwilżania i suszenia
14.5 Badanie niezawodności
14.6 Badanie stabilności
14.7 Badanie szczelności kabiny
Szczeliwa konstrukcyjne


Badania prowadzi:

mgr inż. Anna Balon-Wróbel, tel. 12 423 67 77 wew. 187

mgr inż. Agnieszka Marczewska, tel. 12 423 67 77 wew. 168

Robert Bielec, tel. 12 423 67 77 wew. 146


Lp. Zakres badań Metoda badania
15.1 Badanie wytrzymałości na rozciąganie
PN-EN 15434+ A1
15.2 Badanie wytrzymałości na ścinanie
15.3 Powrót elastyczny
15.4 Badanie wytrzymałości na rozdarcie
15.5 Badanie mechanicznego obciążenia cyklicznego
15.6

Badanie przemieszczenia pod trwałym obciążeniem ścinającym (badanie pełzania)*

PN-EN 15434+ A1*

* metody badawcze nieobjęte akredytacją PCA nr AB 054

 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
dr inż. Magda Kosmal

tel.:

kom.:

e-mail:

12 254 40 61

784 337 288

m.kosmal@icimb.pl


Zastępca Kierownika
mgr inż. Joanna Rybicka-Łada

tel.:

e-mail:

12 254 40 62

j.rybicka@icimb.plKONTAKT


Kierownik Zakładu
dr inż. Magda Kosmal

tel.:

kom.:

e-mail:

12 254 40 61

784 337 288

m.kosmal@icimb.pl


Zastępca Kierownika
mgr inż. Joanna Rybicka-Łada

tel.:

e-mail:

12 254 40 62

j.rybicka@icimb.pl


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...