AKREDYTACJA PCA Nr AC 008


W ramach akredytacji PCA Zakład prowadzi certyfikację wyrobów budowlanych w:

oraz certyfikację wyrobów w obszarze dobrowolnym.


W regulowanym systemie krajowym prowadzi certyfikację stałości właściwości użytkowych i certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i krajowych ocen technicznych (krajowych aprobat technicznych), umożliwiającą producentowi uzyskanie krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych lub krajowego certyfikatu zgodności ZKP, który w systemach oceny zgodności 1+ i 1 oraz 2+ uprawnia producenta do wystawienia krajowej deklaracji stałości właściwości użytkowych i oznakowania wyrobu znakiem budowlanym.


W obszarze dobrowolnym prowadzi certyfikację zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i krajowych aprobat technicznych umożliwiającą uzyskanie producentowi uzyskanie dobrowolnego certyfikatu zgodności lub dobrowolnego certyfikatu ZKP.


Zakres akredytacji PCA o numerze AC 008 – certyfikacja zgodności wyrobów, certyfikacja stałości właściwości użytkowych (System 1, 1+) i certyfikacja zgodności ZKP (System 2+).


Akredytowana działalność certyfikacyjna Zakładu w regulowanym systemie krajowym obejmuje:

 • cementy specjalne wg PN-B-19707
 • cement biały wg PN-B-30010
 • cementy wg krajowych ocen technicznych
 • spoiwa drogowe i do stabilizacji podłoża wg PN-EN 13282-2 i krajowych ocen technicznych
 • wyrobów do budowy dróg wg PN-EN 14227-4
 • mieszanek uszczelniających do robót geotechnicznych wg krajowych ocen technicznych
 • kruszyw wg krajowych ocen technicznych
 • betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych wg PN-EN 206
 • domieszek do betonu, wyrobów do ochrony i naprawy betonu wg krajowych ocen technicznych
 • łączników tworzywowych wg krajowych ocen technicznych
 • wyrobów na pokrycia wodochronne do ścian i podłóg wg krajowych ocen technicznych
 • złożonych zestawów/systemów izolacji cieplnej wg PN-EN 13499, PN-EN 13500 i krajowych ocen technicznych
 • siatek zbrojących i klejów do mocowania materiałów termoizolacyjnych wg krajowych ocen technicznych
 • wyrobów do zabezpieczenia i napraw: zaprawy i masy naprawcze, wyroby do iniekcji stopujących i scalających, wyroby do osuszania konstrukcji murowych wg krajowych ocen technicznych

Akredytowana działalność certyfikacyjna Zakładu w obszarze dobrowolnym obejmuje:

 • cement wiertniczy zgodny z PN-EN ISO 10426-1
 • piasek normowy wg PN-EN 196-1 p. 5.1 i 11.2
 • weryfikacja spełniania przez cement ustawowego limitu zawartości chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie wg PN-EN 196-10, załącznik A
 • beton towarowy wg PN-EN 206
 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
mgr inż. Piotr Zapolski

tel.:

kom:

e-mail:

12 683 79 15

795 599 379

p.zapolski@icimb.pl


Kierownik ds. Kontroli
mgr inż. Jacek Pabis

tel.:

e-mail:

12 683 79 71

j.pabis@icimb.plAC 008


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...