BEZSTRONNOŚĆ


Zakład identyfikuje, analizuje i dokumentuje potencjalne konflikty interesów wynikające z prowadzenia certyfikacji, w tym wszystkie konflikty wynikające z powiązań Zakładu. Powiązania stanowiące zagrożenie dla bezstronności mogą wynikać z praw własnościowych, podległości, zarządzania, personelu, posiadania udziałów własnościowych, finansów, kontraktów, marketingu oraz stronniczości mogącej wynikać z własnego interesu, samooceny, rzecznictwa, familiarności, obaw i konkurencji. W przypadku stwierdzenia powiązań stanowiących zagrożenie dla bezstronności, udokumentowany sposób eliminacji lub minimalizacji takiego zagrożenia udostępniany jest Komitetowi ds. certyfikacji. Jeżeli powiązanie stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla bezstronności, wówczas nie przeprowadza się certyfikacji. Aktualizacja potencjalnych konfliktów interesów prowadzona jest na bieżąco w miarę pojawiania się nowych zagrożeń lub innych potrzeb. Przynajmniej raz w roku analiza jest przeglądana w celu określenia jej aktualności, w terminie poprzedzającym coroczne posiedzenie Komitetu.


Instytut nie oferuje ani nie świadczy usług konsultacyjnych w obszarze prowadzonej certyfikacji. Działalność Instytutu nie może być oferowana w powiązaniu z działalnością konsultingową w obszarze prowadzonej certyfikacji. Usługi konsultingowe należy rozumieć jako uczestnictwo w projektowaniu, produkcji lub wprowadzaniu ocenianych produktów do obrotu, lub projektowaniu i wdrażaniu ocenianego systemu zakładowej kontroli produkcji.


Zakład nie oferuje ani nie prowadzi auditów wewnętrznych dla swoich certyfikowanych klientów i nie podzleca auditów organizacjom konsultującym systemy ZKP. Zakład jeżeli zaistniała by taka sytuacja nie przeprowadzi certyfikacji w organizacjach, w których system byłby konsultowany lub poddawany auditom wewnętrznym przez organizację konsultacyjną powiązaną w sposób niedopuszczalnych z Instytutem. Zakład nie będzie zlecał wykonywania inspekcji osobom, które mogły by być zaangażowane w konsultowanie systemu ZKP w organizacji wnioskującej o certyfikację.


Bezstronność i prawidłowość certyfikacji zapewnia działanie Komitetu ds. certyfikacji. Komitet jest strukturą niezależną od kierownictwa Zakładu powołaną zarządzeniem nr 1 kierownika IMMB O/Kraków z dnia 10.01.2001r, której skład zapewnia równowagę interesów wszystkich stron zainteresowanych certyfikacją. Zasady działania Komitetu określone są w „Regulaminie działania Komitetu ds. certyfikacji” z dnia 09.11.2011 r., stanowiącym załącznik do pisma okólnego Dyrektora Oddziału z dnia 14.11.2011 r.


Do pobrania:

 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
mgr inż. Piotr Zapolski

tel.:

kom:

e-mail:

12 683 79 15

795 599 379

p.zapolski@icimb.pl


Kierownik ds. Kontroli
mgr inż. Jacek Pabis

tel.:

e-mail:

12 683 79 71

j.pabis@icimb.plAC 008


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...