Strona główna Zakład Certyfikacji i Normalizacji Certyfikaty unieważnione lub cofnięte

INFORMACJE O CERTYFIKATACH UNIEWAŻNIONYCH LUB COFNIĘTYCHCertyfikaty unieważnione, rok 2019*

data decyzji

nr certyfikatu

wyrób

producent

podstawa decyzji

01.01.2019

1487–CPR–006-08

cement murarski

MC 22,5 X

Cementownia ODRA S.A.

zakończenie produkcji

23.01.2019

1487–CPR–024-19

cement portlandzki
CEM II/B-S 42,5 N

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
Cementownia Nowiny

zakończenie produkcji

24.01.2019

086-UWB-038

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BAUMIT PRO

Reno S

BAUMIT Sp. z o.o.

koniec ważności AT

01.02.2019

1487–CPR–023-12

cement pucolanowy

CEM IV/B (V) 32,5 R – LH

Lafarge Cement S.A.

Cementownia Kujawy w Bielawach

zakończenie produkcji

01.02.2019

Nr 243/11–023-12S

cement pucolanowy

CEM IV/B (V) 32,5 R – LH/NA

Lafarge Cement S.A.

Cementownia Kujawy w Bielawach

zakończenie produkcji

06.02.2019

Nr 65/09–ZKP–060-02

spoiwa hydrauliczne o nazwie handlowej „Spoiwa hydrauliczne TERRAMIX” produkowane w odmianach PF 2,5; FZ 5; F 22,5; N 22,5; M 32,5

SPOIWEX Sp. z o.o.

koniec ważności AT

18.02.2019

Nr 149/14–ZKP–095-06

powłoki cienkowarstwowe, akrylowe, silikonowane do ochrony powierzchniowej betonu o nazwie handlowej: Sigmafix Universal, Sigma Indurin

PPG Deco Polska Sp. z o.o.

koniec ważności AT

22.02.2019

Nr 150/14–ZKP–095-07

powłoki cienkowarstwowe, akrylowe, silikonowane do ochrony powierzchniowej betonu o nazwie handlowej: Bloker, Akrylit 3000 Siloxan

PPG Deco Polska Sp. z o.o.

koniec ważności AT

21.03.2019

Nr 146/14–ZKP–079-03

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem TURBO-R

KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o.

koniec ważności AT

28.03.2019

086-UWB-051

MixDur

Keller Polska Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

02.04.2019

086-UWB-050

hydrauliczne spoiwa drogowe normalnie wiążące
EN 13282-2: HRB N 1
– K 10, V 90 o nazwie handlowej Spoimax N1 i HRB N 3 – K 30, V 70 o nazwie handlowej Spoimax N3

Polski Beton Sp. z o.o. Sp.K.

zakończenie produkcji

08.04.2019

Nr 148/14–ZKP–060-04

sucha mieszanka do wykonywania przegród przeciwfiltracyjnych

SPOIWEX Sp. z o.o.

koniec ważności AT

16.04.2019

Nr 84/10–ZKP–073-05

powłoki cienkowarstwowe, cementowe do ochrony powierzchni betonu o nazwie handlowej Prem-Cem EL, Prem-Cem ST

Premix Sp. z o.o.

koniec ważności AT

19.04.2019

1487–CPR–019-15

cement portlandzki

CEM I 52,5 N

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm

zakończenie produkcji

19.04.2019

1487–CPR–025-14

cement portlandzki

CEM II/A-V 42,5 R

Lafarge Cement S.A.

Cementownia Małogoszcz

zakończenie produkcji

19.04.2019

1487–CPR–063-08

cement portlandzki

CEM II/A-V 42,5 R

Cementownia Kraków – Nowa Huta Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

14.05.2019

Nr 112/11–ZKP–089-01

zaprawy klejące o nazwach handlowych MB Budolep – klej do przyklejania płyt styropianowych i MB Budstyr – klej do przyklejania płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojącej

MASTMAX MB Sp. z o.o.

koniec ważności AT

14.05.2019

Nr 93/10–ZKP–083-02

zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych BUDOLEP S oraz uniwersalna zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych i zatapiania siatki BUDOLEP

VITRO-CER-TECH Sp. z o.o.

koniec ważności AT

14.05.2019

086-UWB-029

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Vitro-Cer-Tech

VITRO-CER-TECH Sp. z o.o.

koniec ważności AT

25.05.2019

Nr 82/10–ZKP–073-03

impregnaty hydrofobizujące silanowe, siloksanowe i metakrylowe o nazwie handlowej SilcoBet-1, Prem Seal

Premix Sp. z o.o.

koniec ważności AT

28.05.2019

1487–CPR–009-07

cement portlandzki

CEM I 42,5 N – SR 3

GRUPA OŻARÓW S.A.

Zakład Cementownia Rejowiec

zakończenie produkcji

28.05.2019

Nr 241/11–009-07S

cement portlandzki

CEM I 42,5 N – SR 3/NA

GRUPA OŻARÓW S.A.

Zakład Cementownia Rejowiec

zakończenie produkcji

28.05.2019

086-UWB-035

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów w pomieszczeniach nieogrzewanych systemem BAUMIT MG-M

BAUMIT Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

28.05.2019

086-UWB-39

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń stropów w pomieszczeniach nieogrzewanych systemem BAUMIT MG

BAUMIT Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

28.05.2019

086-UWB-40

zaprawa klejąca Baumit DuoFix

BAUMIT Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

26.06.2019

1487–CPR–021-15

cement portlandzki

CEM II/B-V 32,5 R

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Rudniki

zakończenie produkcji

* aktualizacja po zakończeniu danego kwartału roku

Uwagi:

1)   unieważnienie następuje w przypadku zaprzestania produkcji certyfikowanego wyrobu, zakończenia ważności AT w przypadku jej nieprzedłużenia lub likwidacji zakładu (rozwiązaniu umowy o certyfikacji na wniosek producenta),

2)   Ośrodek na życzenie może udostępnić informacje o wcześniejszych decyzjach na podstawie pisemnego zgłoszenia (poczta lub e-mail) zawierającego nr certyfikatu, którego dotyczy zapytanie o jego ważności. Informacja zostanie przekazana w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.
Certyfikaty cofnięte, rok 2019*

data decyzji

nr certyfikatu

wyrób

producent

podstawa decyzji

29.05.2019

1487–CPR–175-01

kruszywa

„Centrum Zarządzania Produkcją” PSA „Ukrzaliznytsia”, Ukraina

naruszenie warunków umowy

* aktualizacja po zakończeniu danego kwartału roku

Uwagi:

1)   cofnięcie następuje w następstwie niezgodności ujawnionych podczas nadzoru lub istotnych naruszeń warunków umowy o certyfikacji (np. nieuregulowanie płatności),

2)   Ośrodek na życzenie może udostępnić informacje o wcześniejszych decyzjach na podstawie pisemnego zgłoszenia (poczta lub e-mail) zawierającego nr certyfikatu, którego dotyczy zapytanie o jego ważności. Informacja zostanie przekazana w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.
 Certyfikaty unieważnione, rok 2018*

data decyzji

nr certyfikatu

wyrób

producent

podstawa decyzji

23.01.2018

Nr 184/06-106-02

cement portlandzki biały PN-B-30010 – CEM I 52,5 R

Aalborg Portland A/S

zakończenie produkcji

15.02.2018

Nr 60/09–ZKP–046-12

zaprawy cementowe do podlewek i zakotwień o nazwie handlowej: Emcekrete B 60 A, Emcekrete B 60 F

MC-Bauchemie Sp. z o.o.

koniec ważności AT

08.03.2018

Nr 128/13–ZKP–055-05

zestaw wyrobów TYTAN do wykonywania powłok hydroizolacyjnych: masa uszczelniająca TYTAN® PŁYNNA FOLIA HYDRO oraz taśma uszczelniająca TYTAN

SELENA S.A.

koniec ważności AT

09.03.2018

Nr 126/13–ZKP–052-06

zaprawy klejące Klima Eco EPS, Kima Eco, Keraklima Eco EPS, Keraklima Eco i Keraklima Eco R

Kerakoll Polska Sp. z o.o.

koniec ważności AT

12.03.2018

Nr 125/13–ZKP–052-04

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KlimaExpert EPS

Kerakoll Polska Sp. z o.o.

koniec ważności AT

21.03.2018

Nr 113/11–ZKP–046-22

preparaty do pielęgnacji betonu Emcoril S, Emcoril B VM

MC-Bauchemie Sp. z o.o.

wniosek producenta

22.03.2018

Nr 086-UWB-006

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków system INFATEC/Klipla

Maxfassade Sp. z o.o.

koniec ważności AT

22.03.2018

Nr 086-UWB-003

zaprawa szybkowiążąca PRESTOCEM ECO

Kerakoll Polska Sp. z o.o.

koniec ważności AT

29.03.2018

Nr 086-UWB-015

klej poliuretanowy

Rytm-L Sp. z o.o.

koniec ważności AT

30.03.2018

Nr 44/09–ZKP–055-02

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem TYTAN® ES

Selena S.A.

koniec ważności AT

03.04.2018

1487–CPR–020-17

cement portlandzki żużlowy CEM II/A-S 42,5 R

Cementownia Warta S.A.

zakończenie produkcji

03.04.2018

Nr 261/15–020-17S

cement portlandzki żużlowy CEM II/A-S 42,5 R - NA

Cementownia Warta S.A.

zakończenie produkcji

26.04.2018

Nr 81/10–ZKP–073-02

powłoki cienkowarstwowe akrylowe do ochrony powierzchniowej betonu o nazwie handlowej Prem GR, Prem PE, Prem PS

Premix Sp. z o.o.

koniec ważności AT

12.06.2018

1487–CPR–020-09

cement portlandzki

CEM I 42,5 N – SR3

Cementownia Warta S.A.

zakończenie produkcji

12.06.2018

Nr 175/05–020-09S

cement portlandzki

CEM I 42,5 N – SR3/NA

Cementownia Warta S.A.

zakończenie produkcji

20.06.2018

Nr 116/12–ZKP–078-01

zaprawa hydroizolacyjna KOESTER NB ELASTIK

Koester Polska Sp. z o.o.

koniec ważności AT

29.06.2018

Nr 157/15–ZKP–093-02

spoiwa hydrauliczne i spoiwa ulepszające o nazwie handlowej Hydrauliczne spoiwo drogowe GRUNTAR PLUS

ECOKRUSZBET
Sp. z o.o.

koniec ważności AT

29.06.2018

Nr 119/12–ZKP–095-01

system ociepleń ścian zewnętrznych ze styropianem Akrys 3000

PPG Deco Polska
Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

02.07.2018

Nr 174/16–ZKP–162-02

kruszywo sztuczne z żużla paleniskowego do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg

Kruszywo żużlowe EPORE

EPORE Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

16.07.2018

Nr 132/13–ZKP–073-08

barwny impregnat hydrofobizujący do ochrony powierzchniowej betonu o nazwie handlowej PremSil Kolor

Premix Sp. z o.o.

koniec ważności AT

09.08.2018

Nr 137/13–ZKP–024-03

spoiwa hydrauliczne o nazwie handlowej Hydrauliczne spoiwo drogowe LIPIDUR W

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
Cementownia Nowiny

koniec ważności AT

14.09.2018

1487–CPR–051-02

hydrauliczne spoiwo drogowe szybkowiążące
EN 13282-1 HRB E 3 o nazwie handlowej REYMIX – STABILIZACJA

GRUPA OŻARÓW S.A.

Zakład Cementownia Rejowiec

zakończenie produkcji

26.09.2018

086-UWB-037

zaprawa klejąca BAUMIT WDVS Kleber / Baumit NivoFix

BAUMIT Sp. z o.o.

koniec ważności AT

26.09.2018

Nr 138/13–ZKP–153-01

zaprawa klejąca BAUMIT WDVS Kleber / Baumit NivoFix

BAUMIT spol s.r.o.

Republika Czeska

koniec ważności AT

11.10.2018

Nr 162/15–ZKP–164-01

siatka z włókna szklanego HALICO A150 / HALICO A150+ / A150 / A150+ / Europejska
siatka z włókna szklanego C-glass Perfect C145 / Europejska

siatka z włókna szklanego C-glass Prefect C150 / Conkret A150+ / Staco Premium i HALICO A165 / A165 / Stalco Perfect

HALICO Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

22.10.2018

Nr 163/15–ZKP–066-03

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem TECHNITherm-W

TECHNITynk Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

06.11.2018

Nr 42/09–ZKP–056-01

spoiwo stabilizacyjne SILMENT, odmiana CQ-25

ROWIS-SYSTEM Sp. J.

koniec ważności AT

09.11.2018

Nr 142/13–ZKP–060-03

spoiwo ulepszające STABIFEN

SPOIWEX Sp. z o.o.

koniec ważności AT

20.11.2018

1487–CPR–166-01

złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) Cerapol Ekspert

Cerapol Expert Sp. z o.o.

rozwiązanie umowy

20.11.2018

1487–CPR–166-02

zaprawa murarska do cienkich spoin (T), ZM-40

Cerapol Expert Sp. z o.o.

rozwiązanie umowy

27.11.2018

Nr 153/13–ZKP–045-03

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem RIMIX RS 50

RIMIX Sp. z o.o.

koniec ważności AT

27.11.2018

Nr 92/10–ZKP–081-01

zaprawy klejące TERMPLAST 1 i TERMPLAST 2

PW “ROLAS”

koniec ważności AT

30.11.2018

086-UWB-078

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem AKRYS 3000 W

PPG Deco Polska Sp. z o.o.

koniec ważności AT

04.12.2018

Nr 135/13–ZKP–069-02

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem THERMA+ W

ARSANIT Sp. z o.o.

koniec ważności AT

04.12.2018

Nr 141/13–ZKP–045-02

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem RIMIX WM

RIMIX Sp. z o.o.

koniec ważności AT

04.12.2018

1487–CPR–009-10

cement portlandzki
CEM I 52,5 N – SR 3

GRUPA OŻARÓW S.A.

Zakład Cementownia Rejowiec

zakończenie produkcji

04.12.2018

Nr 231/09–009-10S

cement portlandzki
CEM I 52,5 N – SR 3/NA

GRUPA OŻARÓW S.A.

Zakład Cementownia Rejowiec

zakończenie produkcji

04.12.2018

1487–CPR–020-04

cement portlandzki wieloskładnikowy

CEM II/B-M (S-V) 32,5 R

Cementownia Warta S.A.

zakończenie produkcji

11.12.2018

Nr 166/15–ZKP–153-02

zaprawy klejące BAUMIT DuoFix

BAUMIT spol s.r.o.

Republika Czeska

rozwiązanie umowy

19.12.2018

1487–CPR–024-16

cement pucolanowy

CEM IV/B (V) 32,5 R

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
Cementownia Nowiny

zakończenie produkcji

21.12.2018

Nr 73/10–ZKP–058-03

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem CERKO THERM

TYTAN EOS Sp. z o.o.

koniec ważności AT

31.12.2018

086-UWB-034

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BAUMIT EPS DUO

BAUMIT Sp. z o.o.

koniec ważności AT

* aktualizacja po zakończeniu danego kwartału roku

Uwagi:

1)   unieważnienie następuje w przypadku zaprzestania produkcji certyfikowanego wyrobu, zakończenia ważności AT w przypadku jej nieprzedłużenia lub likwidacji zakładu (rozwiązaniu umowy o certyfikacji na wniosek producenta),

2)   Ośrodek na życzenie może udostępnić informacje o wcześniejszych decyzjach na podstawie pisemnego zgłoszenia (poczta lub e-mail) zawierającego nr certyfikatu, którego dotyczy zapytanie o jego ważności. Informacja zostanie przekazana w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.Certyfikaty cofnięte, rok 2018*

data decyzji

nr certyfikatu

wyrób

producent

podstawa decyzji

* aktualizacja po zakończeniu danego kwartału roku

Uwagi:

1)   cofnięcie następuje w następstwie niezgodności ujawnionych podczas nadzoru lub istotnych naruszeń warunków umowy o certyfikacji (np. nieuregulowanie płatności),

2)   Ośrodek na życzenie może udostępnić informacje o wcześniejszych decyzjach na podstawie pisemnego zgłoszenia (poczta lub e-mail) zawierającego nr certyfikatu, którego dotyczy zapytanie o jego ważności. Informacja zostanie przekazana w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.

 Certyfikaty unieważnione, rok 2017*

data decyzji

nr certyfikatu

wyrób

producent

podstawa decyzji

05.01.2017

1487–CPR–163-01

popiół lotny do betonu

Elpologistyka Sp. z o.o.
Zakład w Jaworznie

zakończenie
produkcji

03.02.2017

1487–CPR–025-05

cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1 – CEM II/B-M (S-V) 32,5 R

Lafarge Cement S.A.
Cementownia Małogoszcz

zakończenie
produkcji

03.02.2017

1487–CPR–025-19

cement pucolanowy EN 197-1 – CEM IV/B (V) 32,5 R – LH

Lafarge Cement S.A.
Cementownia Małogoszcz

zakończenie
produkcji

15.02.2017

1487–CPR–030-16

cement hutniczy
EN 197-1
– CEM III/A 52,5 N

Górażdże Cement S.A.

Zakład Ekocem

zakończenie
produkcji

23.02.2017

1487–CPR–154-01

elementy murowe

Lode Sp. z o.o.

Zakład w Sierakowicach

zakończenie
produkcji

31.03.2017

1487–CPR–019-13

cement portlandzki popiołowy EN 197-1
– CEM II/B-V 32,5 N

Cemex Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm

zakończenie
produkcji

04.04.2017

Nr 127/13–ZKP–042-03

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Termo Organika® W

Termo Organika Sp. z o.o.

zakończenie
produkcji

10.05.2017

1487–CPR–020-15

cement pucolanowy EN 197-1 – CEM IV/B (W) 32,5 N

Cementownia Warta S.A.

zakończenie
produkcji

15.06.2017

Nr 09/06–ZKP–024-02

spoiwa hydrauliczne cementowo-wapienne „Hydrauliczne spoiwo drogowe LIPIDUR”

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

koniec ważności AT

21.06.2017

1487–CPR–063-04

cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM II/B-V 32,5 R

Cementownia Kraków Nowa Huta Sp. z o.o.

zakończenie
produkcji

21.06.2017

1487–CPR–063-05

cement pucolanowy EN 197-1 – CEM IV/B (V) 32,5 N

Cementownia Kraków Nowa Huta Sp. z o.o.

zakończenie
produkcji

21.06.2017

1487–CPR–063-06

cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM II/A-V 42,5 N

Cementownia Kraków Nowa Huta Sp. z o.o.

zakończenie
produkcji

29.06.2017

Nr 122/12–ZKP–046-24

zestaw wyrobów do hydroizolacji ULTRAMENT

MC-Bauchemie Sp. z o.o.

koniec ważności AT

29.06.2017

Nr 18/08–ZKP–045-01

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków system RIMIX RS

Rimix Sp. z o.o.

koniec ważności AT

10.07.2017

Nr 121/12–ZKP–046-23

zaczyny iniekcyjne z żywic epoksydowych do napraw zarysowań betonu MC-Injekt 1264

MC-Bauchemie Sp. z o.o.

koniec ważności AT

29.07.2017

1487–CPR–030-22

cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1 – CEM II/B-M (S-V) 32,5 N

Górażdże Cement S.A.

Zakład Ekocem

zakończenie
produkcji

29.07.2017

Nr 269/16–030-22S

cement portlandzki wieloskładnikowy PN-B-19707 – CEM II/B-M (S-V) 32,5 N - HSR

Górażdże Cement S.A.

Zakład Ekocem

zakończenie
produkcji

08.08.2017

1487–CPR–027-05

cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1 – CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Górażdże Cement S.A.

Cementownia Górażdże

zakończenie
produkcji

08.08.2017

Nr 181/16–ZKP–035-12

beton towarowy

/certyfikacja dobrowolna/

PPKiUG KRUSZGEO S.A.

przejście na system krajowy obowiązkowy

31.08.2017

1487–CPR–031-06

cement portlandzki popiołowy EN 197-1
– CEM II/A-V 42,5 R

Cemex Polska Sp. z o.o.

Przemiałownia Gdynia

zakończenie
produkcji

27.09.2017

1487–CPR–028-08

cement portlandzki EN 197-1 – CEM I 42,5 N

GRUPA OŻARÓW S.A.

zakończenie
produkcji

29.10.2017

Nr 94/10–ZKP–046-16

preparat Nisiwa SN

MC-Bauchemie Sp. z o.o.

koniec ważności AT

14.11.2017

Nr 95/10–ZKP–046-17

zaprawy Oxal SPM i Oxal
DS-HS

MC-Bauchemie Sp. z o.o.

koniec ważności AT

15.11.2017

Nr 086-UWB-020

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KOSBUD W o stosowanych nazwach handlowych: MEGA 100 PLATINUM W, IZOTHERM PL COLOR SYSTEM

KOSBUD Bracia Kosińscy Adam Kosiński, Mariusz Kosiński, Marcin Kosiński Spółka Jawna

zakończenie produkcji

29.11.2017

Nr 131/13–ZKP–047-04

tynki zewnętrzne na spoiwach organicznych

LICO MIX Sp. z o.o.

rezygnacja z certyfikacji

04.12.2017

Nr 32/08–ZKP–051-03

zaprawy murarskie według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G)

GRUPA OŻARÓW S.A.
Zakład Cementownia Rejowiec

zakończenie produkcji

27.12.2017

Nr 187/17–ZKP–169-01

beton towarowy

/certyfikacja dobrowolna/

Polskie Budownictwo Infrastrukturalne
Sp. z o.o.

przejście na system krajowy obowiązkowy

* aktualizacja po zakończeniu danego kwartału roku

Uwagi:

1)   unieważnienie następuje w przypadku zaprzestania produkcji certyfikowanego wyrobu, zakończenia ważności AT w przypadku jej nieprzedłużenia lub likwidacji zakładu (rozwiązaniu umowy o certyfikacji na wniosek producenta),

2)   Ośrodek na życzenie może udostępnić informacje o wcześniejszych decyzjach na podstawie pisemnego zgłoszenia (poczta lub e-mail) zawierającego nr certyfikatu, którego dotyczy zapytanie o jego ważności. Informacja zostanie przekazana w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.
Certyfikaty cofnięte, rok 2017*

data decyzji

nr certyfikatu

wyrób

producent

podstawa decyzji

* aktualizacja po zakończeniu danego kwartału roku

Uwagi:

1)   cofnięcie następuje w następstwie niezgodności ujawnionych podczas nadzoru lub istotnych naruszeń warunków umowy o certyfikacji (np. nieuregulowanie płatności),

2)   Ośrodek na życzenie może udostępnić informacje o wcześniejszych decyzjach na podstawie pisemnego zgłoszenia (poczta lub e-mail) zawierającego nr certyfikatu, którego dotyczy zapytanie o jego ważności. Informacja zostanie przekazana w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.

 Certyfikaty unieważnione, rok 2016*

data decyzji

nr certyfikatu

wyrób

producent

podstawa decyzji

26.01.2016

1487–CPR–097-01

domieszka do betonu SILEBUD PRO 100

Silekol Sp. z o.o.

zakończenie
produkcji

16.02.2016

1487–CPR–154-02

elementy murowe

LODE Sp. z o.o.

Zakład w Paczkowie

zakończenie
produkcji

02.03.2016

Nr 43/09–ZKP–055-01

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków system TYTAN EOS

SELENA S.A.

zakończenie
produkcji

06.03.2016

1487–CPR–021-14

cement murarski

EN 413-1 MC 22,5 X

Cemex Polska
Sp. z o.o.
Zakład Rudniki

zakończenie
produkcji

13.04.2016

1487–CPR–030-19

cement specjalny o bardzo niskim cieple hydratacji

EN 14216 – VLH V/B

(S-V) 22,5

Górażdże Cement S.A.
Zakład Ekocem

zakończenie
produkcji

05.04.2016

1487–CPR–025-23

cement hutniczy

EN 197-1 – CEM III/C 32,5 L

Lafarge Cement S.A.

Cementownia Małogoszcz

zakończenie
produkcji

18.04.2016

1487–CPR–029-05

cement portlandzki

EN 197-1 – CEM II/A-V
42,5 R

EKOBET Cementy
Sp. z o.o.

Zakład w Warszawie

zakończenie
produkcji

30.04.2016

Nr 108/11–ZKP–040-02

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KAMIT W

Akamit Sp. z o.o.

koniec ważności AT

13.05.2016

1487–CPR–021-08

cement portlandzki

EN 197-1 – CEM II/A-LL
32,5 R

Cemex Polska
Sp. z o.o.
Zakład Rudniki

zakończenie
produkcji

13.05.2016

1487–CPR–021-13

cement wieloskładnikowy

EN 197-1 – CEM V/A (S-V) 32,5 R – LH

31.05.2016

1487–CPR–051-01

zaprawa murarska do cienkich spoin (T) REYMIX

GRUPA OŻARÓW S.A.

Zakład Cementownia Rejowiec

zakończenie
produkcji

16.06.2016

1487–CPR–009-12

cement murarski

EN 413-1 MC 22,5

GRUPA OŻARÓW S.A.

Zakład Cementownia Rejowiec

zakończenie
produkcji

10.10.2016

1487–CPR–156-01

kruszywa na podsypkę kolejową

Zakład Górniczy Komańcza – Jawornik Sp. z o.o.

rozwiązanie
umowy

20.10.2016

Nr 129/13–ZKP–099-01

spoiwo hydrauliczne GRUNTAR

PPB „Prefabet-Białe Błota” S.A.

koniec ważności AT

20.10.2016

Nr 117/12–ZKP–093-01

spoiwo hydrauliczne GRUNTAR

ECOKRUSZBET
Sp. z o.o.

koniec ważności AT

05.11.2016

Nr 99/11–ZKP–084-01

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem CERAPOL

Mocne Kleje Sp. z o.o.

rozwiązanie
umowy

03.12.2016

Nr 69/10–ZKP–066-01

zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami TECHNITherm

TECHNITynk Sp. z o.o.

koniec ważności AT

13.12.2016

Nr 114/12–ZKP–048-03

Mineralit T – tynk zewnętrzny; Kombi WM1 – zaprawa klejąca do wełny mineralnej; Kombi WM2 – zaprawa klejąca do wełny mineralnej i zatapiania siatki

Kabe Therm Sp. z o.o.

rozwiązanie
umowy

13.12.2016

Nr 115/12–ZKP–048-04

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem KABE THERM SM

Kabe Therm Sp. z o.o.

rozwiązanie
umowy

13.12.2016

Nr 145/14–ZKP–048-05

Kombi S – zaprawa klejąca do styropianu; Kombi – zaprawa klejąca do styropianu i zatapiania siatki

Kabe Therm Sp. z o.o.

rozwiązanie
umowy

13.12.2016

Nr 164/15–ZKP–048-06

Kombi S – zaprawa klejąca do styropianu; Kombi – zaprawa klejąca do styropianu i zatapiania siatki

Kabe Therm Sp. z o.o.

rozwiązanie
umowy

17.12.2016

1487–CPR–031-05

cement portlandzki
EN 197-1 – CEM I 52,5 R (1)

Cemex Polska Sp. z o.o.
Zakład Gdynia

zakończenie
produkcji

* aktualizacja po zakończeniu danego kwartału roku

Uwagi:

1)   unieważnienie następuje w przypadku zaprzestania produkcji certyfikowanego wyrobu, zakończenia ważności AT w przypadku jej nieprzedłużenia lub likwidacji zakładu (rozwiązaniu umowy o certyfikacji na wniosek producenta),

2)   Ośrodek na życzenie może udostępnić informacje o wcześniejszych decyzjach na podstawie pisemnego zgłoszenia (poczta lub e-mail) zawierającego nr certyfikatu, którego dotyczy zapytanie o jego ważności. Informacja zostanie przekazana w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.
Certyfikaty cofnięte, rok 2016*

data decyzji

nr certyfikatu

wyrób

producent

podstawa decyzji

-

Uwagi:

1)   cofnięcie następuje w następstwie niezgodności ujawnionych podczas nadzoru lub istotnych naruszeń warunków umowy o certyfikacji (np. nieuregulowanie płatności),

2)   Ośrodek na życzenie może udostępnić informacje o wcześniejszych decyzjach na podstawie pisemnego zgłoszenia (poczta lub e-mail) zawierającego nr certyfikatu, którego dotyczy zapytanie o jego ważności. Informacja zostanie przekazana w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.


Certyfikaty unieważnione, rok 2015*

data decyzji

nr certyfikatu

wyrób

producent

podstawa decyzji

11.02.2015

1487–CPR–029-04

cement portlandzki popiołowy EN 197-1 – CEM II/B-V
42,5 R

EKOBET Cementy
Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

13.02.2015

Nr 233/09–009-11

Mieszanka Cementowa REYMIX®

GRUPA OŻARÓW S.A.

Zakład Cementownia Rejowiec

koniec ważności AT

13.02.2015

Nr 78/10–ZKP–051-06

zaprawy klejące: REYMIX® - Klej Do Styropianu; REYMIX® - Klej Do Siatki i Styropianu

GRUPA OŻARÓW S.A.

Zakład Cementownia Rejowiec

koniec ważności AT

08.03.2015

1487–CPR–027-17

cement wieloskładnikowy
EN 197-1 – CEM V/B (S-V)
32,5 N – LH

GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.

Cementownia Górażdże

zakończenie produkcji

Nr 252/13–027-17S

cement wieloskładnikowy
PN-B-19707 – CEM V/B
(S-V) 32,5 N – LH/HSR/NA

31.03.2015

Nr 98/10–ZKP–046-20

wyrób hydroizolacyjny BOTAZIT BM 92 Schnell

MC-Bauchemie
Sp. z o.o.

koniec ważności AT

12.04.2015

1487–CPR–030-13

cement wieloskładnikowy
EN 197-1 – CEM V/A (S-V) 32,5 R – LH

Górażdże Cement S.A.
Zakład Ekocem

zakończenie
produkcji

12.04.2015

Nr 253/14–030-13S

cement wieloskładnikowy
PN-B-19707 – CEM V/A (S-V) 32,5 R – LH/HSR/NA

15.04.2015

Nr 130/13–ZKP–030-17

hydrauliczne spoiwo drogowe MULTICRETE

29.04.2015

Nr 109/11–ZKP–088-01

popiół lotny wapienny do mieszanek stabilizowanych hydraulicznie o nazwie handlowej GAMBET

GAMA Sp. z o.o.

zakończenie
produkcji

24.06.2015

Nr 59/09–ZKP–046-08

preparaty OXAL HSL i OXAL L70/H30

MC-Bauchemie
Sp. z o.o.

koniec ważności AT

11.08.2015

1487–CPR–024-13

cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1
CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Cementownia Nowiny

zakończenie
produkcji

14.08.2015

1487–CPR–031-08

cement portlandzki
EN 197-1 – CEM I 52,5 N – SR3

Cemex Polska
Sp. z o.o.
Przemiałownia Gdynia

zakończenie
produkcji

14.08.2015

Nr 248/13–031-08S

cement portlandzki
PN-B-19707 – CEM I 52,5 N – SR3/NA

17.08.2015

Nr 83/10–ZKP–073-04

zestaw materiałów DEGADECK do wykonywania systemu izolacyjno-nawierzchniowego na podłożach betonowych i stalowych

Premix Sp. z o.o.

zakończenie
produkcji

21.08.2015

Nr 70/09–ZKP–047-02

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem LICO MIX STYROPIAN

Lico Mix Sp. z o.o.

koniec ważności AT

Nr 71/09–ZKP–047-03

zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem LICO MIX WEŁNA

08.10.2015

1487–CPR–021-06

cement portlandzki

EN 197-1 – CEM II/A-S

42,5 R

Cemex Polska
Sp. z o.o.
Zakład Rudniki

zakończenie
produkcji

30.10.2015

Nr 246/12–031-07B

cement portlandzki

biały 52,5 R

PN-90/B30010

Cemex Polska
Sp. z o.o.
Przemiałownia Gdynia

zakończenie
produkcji

24.11.2015

Nr 226/08–009-09

cement wiertniczy G HSR

PN-EN ISO 10426-1

GRUPA OŻARÓW S.A.

Zakład Cementownia Rejowiec

zakończenie
produkcji

* aktualizacja po zakończeniu danego kwartału roku

Uwagi:

1)   unieważnienie następuje w przypadku zaprzestania produkcji certyfikowanego wyrobu, zakończenia ważności AT w przypadku jej nieprzedłużenia lub likwidacji zakładu (rozwiązaniu umowy o certyfikacji na wniosek producenta),

2)   Ośrodek na życzenie może udostępnić informacje o wcześniejszych decyzjach na podstawie pisemnego zgłoszenia (poczta lub e-mail) zawierającego nr certyfikatu, którego dotyczy zapytanie o jego ważności. Informacja zostanie przekazana w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.Certyfikaty cofnięte, rok 2015*

data decyzji

nr certyfikatu

wyrób

producent

podstawa decyzji

* aktualizacja po zakończeniu danego kwartału roku

Uwagi:

1)   cofnięcie następuje w następstwie niezgodności ujawnionych podczas nadzoru lub istotnych naruszeń warunków umowy o certyfikacji (np. nieuregulowanie płatności),

2)   Ośrodek na życzenie może udostępnić informacje o wcześniejszych decyzjach na podstawie pisemnego zgłoszenia (poczta lub e-mail) zawierającego nr certyfikatu, którego dotyczy zapytanie o jego ważności. Informacja zostanie przekazana w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.Certyfikaty unieważnione, rok 2014*

data decyzji

nr certyfikatu

wyrób

producent

podstawa decyzji

16.01.2014

WE 1487–CPD–094-01

kruszywa

PAT "Starokonstantinowskij speckarjer"

rozwiązanie umowy

21.01.2014

Nr 50/09–ZKP–046-02

Materiały hydroizolacyjne NAFUFLEX do ochrony powierzchni mineralnych

MC-Bauchemie
Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

07.02.2014

WE 1487–CPD–020-01

cement portlandzki
EN 197-1 – CEM I 32,5 R

Cementownia
WARTA S.A.

zakończenie produkcji

Nr 227/08-020-01S

cement portlandzki PN-B-19707 – CEM I 32,5 R – NA

12.03.2014

Nr 21/08–ZKP–048-01

Elementy zestawu do wykonywania ociepleń ścian

KABE THERM Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

Nr 110/11–ZKP–048-02

Elementy zestawu do wykonywania ociepleń ścian

15.03.2014

WE 1487–CPD–019-08

Cement portlandzki żużlowy EN 197-1 – CEM II/A-S 42,5 R

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Zakład Cementownia Chełm

zakończenie produkcji

28.03.2014

WE 1487–CPD–027-08

Cement portlandzki żużlowy EN 197-1 – CEM II/B-S 42,5 N

Górażdże Cement S.A.
Cementownia Górażdże

zakończenie produkcji

29.03.2014

Nr 67/09-ZKP-064-01

kleje do systemu

Zakład Wapienniczy "HYDRAT" Bożena Choła

koniec ważności AT

01.04.2014

Nr 17/07-ZKP-044-01

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem MAJSTER-POL

MAJSTER-POL Kosińscy Spółka Jawna

koniec ważności AT

16.04.2014

Nr 84/10-ZKP-073-05

materiały PREM-CEM EL i PREM-CEM ST do zabezpieczania powierzchni betonu

Premix Sp. z o.o.

koniec ważności AT

13.05.2014

Nr 66/09–ZKP–062-01

Zaprawy klejące Sicher Bautechnik Stiro i Sicher Bautechnik Stiro X40 / Sicher Bautechnik Stiro X40 Plus

Sicher Bautechnik
Sp. z o.o.

koniec ważności AT

Nr 102/11–ZKP–062-03

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Sicher Bautechnik

21.05.2014

WE 1487–CPD–067-02

kruszywa

KOSD S.A.

zakończenie produkcji

29.05.2014

Nr 25/08–ZKP–034-08

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BAUMIT MINERAL M

BAUMIT Spółka z o.o.

koniec ważności AT

27.05.2014

Nr 58/09–ZKP–034-10

Zaprawa hydroizolacyjna OXAL DS. FLEX

MC-Bauchemie
Sp. z o.o.

koniec ważności AT

16.06.2014

WE 1487–CPD–020-13

Cement portlandzki wapienny EN 197-1 – CEM II/A-LL 42,5 N – NA

Cementownia
WARTA S.A.

zakończenie produkcji

Nr 229/09-020-13S

cement portlandzki wapienny PN-B-19707 – CEM II/A-LL 42,5 N – NA

01.07.2014

Nr 136/13–ZKP–095-04

zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami: Malfarb Optiline Styropian; Malfarb Akryl Styropian; Malfarb Silikat Styropian; Malfarb Silikon Styropian

PPG Deco Polska Sp. z o.o.

koniec ważności AT

01.07.2014

Nr 97/10–ZKP–046-19

Uszczelniające zaprawy hydroizolacyjne BOTACT MD 1 i BOTAZIT M 34

MC-Bauchemie
Sp. z o.o.

koniec ważności AT

04.07.2014

Nr 90/10–ZKP–078-05

Emulsja bitumiczna KOSTER Bitumenemulsion i masa bitumiczna KOSTER Bikuthan 2 K do wykonywania powłok hydroizolacyjnych

KOESTER POLSKA Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

31.07.2014

Nr 54/09–ZKP–046-06

Wyrób hydroizolacyjny ULTRAMENT – folia w płynie

MC-Bauchemie
Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

28.08.2014

Nr 63/09–ZKP–046-15

Zestaw wyrobów do wykonywania posadzek z płytek ceramicznych w środowiskach agresywnych BOTAMENT E 120, BOTAMENT E 170, BOTAMENT P 300, BOTAMENT SF 300, BOTAMENT P 400, BOTAMENT TK 150 i BOTAMENT TF 150

MC-Bauchemie
Sp. z o.o.

koniec ważności AT

26.09.2014

Nr 14/07–ZKP–040-01

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków KAMIT

AKAMIT Sp. z o.o.

koniec ważności AT

01.10.2014

WE 1487–CPD–044-02

zaprawy murarskie

MAJSTER-POL Kosińscy Spółka Jawna

rozwiązanie umowy

17.10.2014

Nr 22/08–ZKP–034-05

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BAUMIT GRANOPOR”

Baumit Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

20.11.2014

Nr 52/09–ZKP–046-04

Wyroby hydroizolacyjne BOTAMENT BE 91, BOTAMENT BE 89, BOTAMENT MACH 3IN1, BOTAMENT MB 92 Winter

MC-Bauchemie
Sp. z o.o.

koniec ważności AT

20.11.2014

Nr 53/09–ZKP–046-05

Preparat BOTAMENT MS 10

MC-Bauchemie
Sp. z o.o.

koniec ważności AT

10.12.2014

Nr 39/09–ZKP–034-01

Zestaw wyrobów do ocieplania stropów w pomieszczeniach nieogrzewanych systemami BAUMIT MG, BAUMIT MG-W i BAUMIT SG

Baumit Sp. z o.o.

koniec ważności AT

12.12.2014

WE 1487–CPD–027-16

cement specjalny wieloskładnikowy o bardzo niskim cieple hydratacji EN 14216 – VLH V/B (S-V) 22,5

GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.

Cementownia Górażdże

zakończenie produkcji

18.12.2014

Nr 96/10–ZKP–046-18

Zestaw wyrobów do wykonywania hydroizolacji budowli BOTAZIT

MC-Bauchemie
Sp. z o.o.

koniec ważności AT

* aktualizacja po zakończeniu danego kwartału roku

Uwagi:

1)   unieważnienie następuje w przypadku zaprzestania produkcji certyfikowanego wyrobu, zakończenia ważności AT w przypadku jej nieprzedłużenia lub likwidacji zakładu (rozwiązaniu umowy o certyfikacji na wniosek producenta),

2)   Ośrodek na życzenie może udostępnić informacje o wcześniejszych decyzjach na podstawie pisemnego zgłoszenia (poczta lub e-mail) zawierającego nr certyfikatu, którego dotyczy zapytanie o jego ważności. Informacja zostanie przekazana w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.Certyfikaty cofnięte, rok 2014*

data decyzji

nr certyfikatu

wyrób

producent

podstawa decyzji

01.10.2014

WE 1487–CPD–100-01

Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi System Ociepleń Ferolith

INTERFERO Sp. z o.o.

naruszenie warunków umowy

* aktualizacja po zakończeniu danego kwartału roku

Uwagi:

1)   cofnięcie następuje w następstwie niezgodności ujawnionych podczas nadzoru lub istotnych naruszeń warunków umowy o certyfikacji (np. nieuregulowanie płatności),

2)   Ośrodek na życzenie może udostępnić informacje o wcześniejszych decyzjach na podstawie pisemnego zgłoszenia (poczta lub e-mail) zawierającego nr certyfikatu, którego dotyczy zapytanie o jego ważności. Informacja zostanie przekazana w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.


 

Certyfikaty unieważnione, rok 2013*

data decyzji

nr certyfikatu

wyrób

producent

podstawa decyzji

15.01.2013

Nr 210/08–104-02

Cement portlandzki EN 197-1
CEM I 42,5 R

CEMEX OstZement GmbH

Werk Rüdersdorf

rozwiązanie umowy

Nr 212/08–104-04

Cement portlandzki żużlowy EN 197-1
CEM II/B-S 52,5 R

31.01.2013

WE 1487–CPD–025-11

Cement murarski
EN 413-1 MC 12,5

Lafarge Cement S.A.

Cementownia Małogoszcz

zakończenie produkcji

05.02.2013

Nr 36/08-ZKP-052-03

Zestaw wyrobów do wykonywania
ociepleń ścian zewnętrznych
budynków systemem
ISOBUILD ECO COLOR PLUS

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

Nr 37/08-ZKP-052-04

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych
budynków systemem
ISOBUILD ECO COLOR

13.02.2013

WE 1487–CPD–019-11

Cement portlandzki wieloskładnikowy
EN 197-1 - CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

CEMEX Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm

zakończenie produkcji

15.02.2013

Nr 62/09-ZKP-046-14

Zestaw wyrobów do wykonywania
posadzek z płytek ceramicznych
w środowiskach narażonych na działanie wilgoci

BOTACEM M 50,
BOTACT D 11,

BOTACT DF 9 PLUS,
BOTACT M 21 i Multifuge

MC-Bauchemie Sp. z o.o.

koniec ważności AT

22.03.2013

Nr 224/08-024-02A

Cement drogowo-mostowy
”Nowiny” CEM I 42,5 R

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Cementownia Nowiny

koniec ważności AT

25.03.2013

Nr 38/08-ZKP-052-05

Zestaw wyrobów do wykonywania
ociepleń ścian zewnętrznych
budynków systemem
RASOBUILD ECO S

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

17.04.2013

WE 1487–CPD–024-14

Cement port. wapienny EN 197-1
CEM II/A-LL 42,5 R

Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.

Cementownia Nowiny

zakończenie produkcji

29.04.2013

Nr 46/09-ZKP-054-01

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych
budynków systemem
TERMO BRAVO

P.P.H. TERMO BRAVO, JAROSŁAW KOBIELA

rozwiązanie umowy

23.05.2013

WE 1487–CPD–028-08

Cement portlandzki EN 197-1
CEM I 42,5 N

GRUPA OŻARÓW S.A.; Cementownia Ożarów w Karsach

zakończenie produkcji

31.05.2013

Nr 51/09–ZKP–046-03

Wyroby hydroizolacyjne
NAFUFLEX 1K, NAFUFLEX 2K, NAFUFLEX 245, NAFUFLEX Rapid, NAFUFLEX 2K-05, NAFUFLEX 2K-SP

MC-Bauchemie Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

Nr 55/09–ZKP–046-07

Preparat
ULTRAMENT - SUCHY MUR

Nr 61/09–ZKP–046-13

Zestaw wyrobów ULTRAMENT
do wykonywania posadzek z płytek ceramicznych na tarasach i balkonach

Nr 100/11–ZKP–046-21

Kleje konstrukcyjne, epoksydowe do obiektów mostowych
”MC-DUR Kleber EP-34”

24.06.2013

WE 1487-CPD-025-18

Cement portlandzki wieloskładnikowy
EN 197-1 - CEM II/B-M (S-V)  42,5 N

Lafarge Cement S.A.

Cementownia Małogoszcz

zakończenie produkcji

24.06.2013

WE 1487–CPD–063-01

Cement portlandzki popiołowy
EN 197-1 - CEM II/A-V 32,5 R

Cementownia Nowa Huta S.A.

zakończenie produkcji

24.06.2013

WE 1487–CPD–063-02

Cement portlandzki popiołowy
EN 197-1 - CEM II/B-V 32,5 N

28.06.2013

WE 1487–CPD–067-01

kruszywa

KOSD S.A.

zmiany własnościowe

WE 1487–CPD–067-04

kruszywa

01.07.2013

Nr 213/08–105-01

Cement hutniczy EN 197-1 – CEM III/A 32,5 N - LH

CEMEX OstZement GmbH Werk  Eisenhüttenstadt

rezygnacja z certyfikacji

29.08.2013

Nr 87/10–ZKP–078-02

Preparaty KÖSTER MAUTROL do powierzchniowej hydrofobizacji betonu i zapraw cementowych oraz do wykonywania poziomych izolacji wodochronnych murów

KOESTER POLSKA

Sp. z o.o.

koniec ważności AT

05.09.2013

WE 1487–CPD–067-02

kruszywa

KOSD S.A.

zakończenie produkcji

06.09.2013

Nr 64/09–ZKP–060-01

Spoiwo stabilizacyjne SILMENT (odmiana SILMENT CQP-15)

SPOIWEX Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

12.09.2013

Nr 41/09–ZKP–034-04

Zestaw ociepleń do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BAUMIT EPS PROFI

BAUMIT Sp. z o.o.

koniec ważności AT

23.09.2013

Nr 57/09–ZKP–046-09

Preparaty OXAL HSP i OXAL HSP-ME

MC-Bauchemie
Sp. z o.o.

koniec ważności AT

21.10.2013

WE 1487–CPD–030-02

Cement portlandzki żużlowy
EN 197-1 – CEM II/B-S 42,5 N

Górażdże Cement S.A.
Zakład EKOCEM

zakończenie produkcji

13.11.2013

WE 1487–CPD–067-13

Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1
CEM II/B-M (V-W) 32,5 R

Górażdże Cement S.A.
Cementownia Górażdże

zakończenie produkcji

06.12.2013

Nr 68/09–ZKP–065-01

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami MALFARB OPTYLINE STYROPIAN, MALFARB AKTYL STYROPIAN, MALFARB SILIKAT STYROPIAN, MALFARB SILIKON STYROPIAN

DYRUP Sp. z o.o.

zmiany własnościowe

13.12.2013

WE 1487–CPD–085-01

Cement portlandzki popiołowy
EN 197-1 – CEM II/B-V 32,5 R

KREISEL – Technika Budowlana Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Będzinie

zakończenie produkcji

* aktualizacja po zakończeniu danego kwartału roku

Uwagi:

1)   unieważnienie następuje w przypadku zaprzestania produkcji certyfikowanego wyrobu, zakończenia ważności AT w przypadku jej nieprzedłużenia lub likwidacji zakładu (rozwiązaniu umowy o certyfikacji na wniosek producenta),

2)   Ośrodek na życzenie może udostępnić informacje o wcześniejszych decyzjach na podstawie pisemnego zgłoszenia (poczta lub e-mail) zawierającego nr certyfikatu, którego dotyczy zapytanie o jego ważności. Informacja zostanie przekazana w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.
Certyfikaty cofnięte, rok 2013*

data decyzji

nr certyfikatu

wyrób

producent

podstawa decyzji

29.03.2013

Nr 104/11–ZKP–086-01

Tynk Akrylowy VERIS

DECOR Sp. z o.o.

naruszenie warunków umowy


* aktualizacja po zakończeniu danego kwartału roku

Uwagi:

1)   cofnięcie następuje w następstwie niezgodności ujawnionych podczas nadzoru lub istotnych naruszeń warunków umowy o certyfikacji (np. nieuregulowanie płatności),

2)   Ośrodek na życzenie może udostępnić informacje o wcześniejszych decyzjach na podstawie pisemnego zgłoszenia (poczta lub e-mail) zawierającego nr certyfikatu, którego dotyczy zapytanie o jego ważności. Informacja zostanie przekazana w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.Certyfikaty unieważnione, rok 2012*

data decyzji

nr certyfikatu

wyrób

producent

podstawa decyzji

18.01.2012

WE 1487–CPD–021-04

Cement hutniczy
CEM III/A 32,5 N

CEMEX Polska Sp. z o.o.; Zakład Cementownia Rudniki

zakończenie produkcji

Nr 140/04–021-04S

Cement hutniczy
CEM III/A 32,5 N – LH/HSR/NA

21.02.2012

WE 1487–CPD–009-04

Cement portlandzki
CEM II/B-M (S-V) 32,5 R

GRUPA OŻARÓW S.A., Cementownia Rejowiec

zakończenie produkcji

21.02.2012

WE 1487–CPD–063-03

Cement portlandzki
CEM II/A-V 32,5 R

Cementownia Kraków – Nowa Huta Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

12.03.2012

WE 1487–CPD–019-08

Cement hutniczy

CEM III/A 32,5 N – LH

GRUPA OŻARÓW S.A., Cementownia Rejowiec

zakończenie produkcji

Nr 154/04–009-08S

Cement hutniczy
CEM III/A 32,5 N – LH/HSR/NA

12.03.2012

Nr 45/09–ZKP–055-03

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych
budynków systemem
TYTAN® S

SELENA S.A.

zakończenie produkcji

23.03.2012

Nr 219/07–006-02A

Cement drogowo-mostowy „Odra” CEM I 42,5 R

Cementownia Odra S.A.

koniec ważności AT

Nr 220/07–006-03A

Cement portlandzki żużlowy „Odra” CEM II/B-S 32,5 R

30.03.2012

WE 1487–CPD–027-05

Cement portlandzki
CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Górażdże CEMENT S.A.; Cementownia Górażdże

zakończenie produkcji

16.04.2012

Nr 221/07-006-04A

Cement hutniczy „Odra”
CEM III/A 32,5 N-NA

Cementownia Odra S.A.

koniec ważności AT

16.04.2012

WE 1487-CPD-024-04

Cement portlandzki
CEM II/A-V 32,5 R

Dyckerhoff Polska
Sp. z o.o.;
Cementownia Nowiny

zakończenie

produkcji

18.05.2012

WE 1487-CPD-019-01

Cement portlandzki
CEM I 32,5 R

CEMEX Polska Sp. z o.o.; Zakład Cementownia Chełm

zakończenie

produkcji

04.07.2012

Nr 202/06–025-07S

Cement hutniczy
CEM III/A 32,5 N–LH/HSR/NA

Lafarge Cement S.A.; Cementownia Małogoszcz

zakończenie

produkcji

04.07.2012

WE 1487–CPD–030-11

Cement portlandzki

CEM II/B-M (S-V) 32,5 R

Górażdże Cement SA - Zakład EKOCEM

zakończenie

produkcji

04.07.2012

WE 1487–CPD–024-12

Cement portlandzki
CEM II/B-LL 32,5 R

Dyckerhoff Polska
Sp. z o.o.;
Cementownia Nowiny

zakończenie

produkcji

12.07.2012

WE 1487–CPD–021-09

Cement portlandzki
CEM II/A-LL 42,5 R

CEMEX Polska Sp. z o.o.; Zakład Cementownia Rudniki

zakończenie produkcji

31.07.2012

WE 1487–CPD–076-01

TERMOIZOLACYJNA ZAPRAWA MURARSKA IZOCER M-700

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CERTECH” J. Kuca, J. Motyka Sp. j.

zakończenie produkcji i rozwiązanie umowy o certyfikacji

10.10.2012

WE 1487–CPD–027-11

Cement portlandzki

CEM II/B-M (S-V) 32,5 R

Górażdże CEMENT S.A.; Cementownia Górażdże

zakończenie produkcji

22.10.2012

Nr 23/08–ZKP–034-06

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BAUMIT SILIKAT M

BAUMIT Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

22.10.2012

Nr 24/08–ZKP–034-07

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami BAUMIT SILIKON S, BAUMIT SILIKAT S i BAUMIT MINERAL S

BAUMIT Sp. z o.o.

zakończenie produkcji

01.11.2012

WE 1487–CPD–023-07

Cement portlandzki

CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Lafarge Cement S.A.; Cementownia Kujawy

zakończenie

produkcji

09.11.2012

WE 1487–CPD–037-01

Wapno budowlane

Wapno hydratyzowane
EN 459-1 CL 90-S

HYDRAT-TRZUSKAWICA Sp. z o.o.

likwidacja producenta

28.11.2012

WE 1487–CPD–027-10

Cement portlandzki

CEM II/A-LL 42,5 R

Górażdże CEMENT S.A.; Cementownia Górażdże

zakończenie produkcji

28.11.2012

Nr 225/08–027-10A

Cement portlandzki wapienny

CEM II/A-LL 42,5 R

Górażdże CEMENT S.A.; Cementownia Górażdże

zakończenie produkcji

07.12.2012

Nr 16/07–ZKP–043-01

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem INFATEC

Jacob Sp. z o.o.

rozwiązanie umowy

* aktualizacja po zakończeniu danego kwartału roku

Uwagi:

1)   unieważnienie następuje w przypadku zaprzestania produkcji certyfikowanego wyrobu, zakończenia ważności AT w przypadku jej nieprzedłużenia lub likwidacji zakładu (rozwiązaniu umowy o certyfikacji na wniosek producenta),

2)   Ośrodek na życzenie może udostępnić informacje o wcześniejszych decyzjach na podstawie pisemnego zgłoszenia (poczta lub e-mail) zawierającego nr certyfikatu, którego dotyczy zapytanie o jego ważności. Informacja zostanie przekazana w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania.

Certyfikaty cofnięte, rok 2012*

data decyzji

nr certyfikatu

wyrób

producent

podstawa decyzji

09.11.2012

Nr 30/08–ZKP–050-01

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem BELIZ

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „JOTA” Jolanta Beleć

naruszenie warunków umowy

* aktualizacja po zakończeniu danego kwartału roku

Uwagi:

1)   cofnięcie następuje w następstwie niezgodności ujawnionych podczas nadzoru lub istotnych naruszeń warunków umowy o certyfikacji (np. nieuregulowanie płatności),

2)   Ośrodek na życzenie może udostępnić informacje o wcześniejszych decyzjach na podstawie pisemnego zgłoszenia (poczta lub e-mail) zawierającego nr certyfikatu, którego dotyczy zapytanie o jego ważności. Informacja zostanie przekazana w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania zapytania. 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
mgr inż. Piotr Zapolski

tel.:

kom:

e-mail:

12 683 79 15

795 599 379

p.zapolski@icimb.pl


Kierownik ds. Kontroli
mgr inż. Jacek Pabis

tel.:

e-mail:

12 683 79 71

j.pabis@icimb.plAC 008


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...