POSTĘPOWANIE EOTWnioskowanie o Europejską Ocenę Techniczną*


O wydanie Europejskiej Oceny Technicznej może wnioskować producent wyrobu budowlanego lub jego upoważniony przedstawiciel (Materiały do pobrania). Wniosek należy złożyć do Zakładu Oceny Technicznej.


We wniosku należy podać następujące informacje:

 • rodzaj i opis wyrobu budowlanego, jego zamierzone zastosowanie oraz deklarowane zasadnicze charakterystyki/właściwości użytkowe;
 • zakłady produkcyjne, w których wyrób budowlany jest produkowany;
 • jeśli to możliwe, czy wyrób budowlany jest lub jest nie w pełni objęty normą zharmonizowaną;
 • czy wniosek o wydanie Europejskiej Oceny Technicznej został wcześniej złożony w innej Jednostce Oceny Technicznej.

Po otrzymaniu wniosku Zakład Oceny Technicznej sprawdza czy wyrób nie jest objęty lub jest nie w pełni objęty normą zharmonizowaną lub inną zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Europejska Ocena Techniczna nie może być wydana jeśli wyrób jest objęty normą zharmonizowaną.


W przypadku, gdy dla wyrobu nie istnieje zharmonizowana specyfikacja techniczna Zakład Oceny Technicznej inicjuje w ramach Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej EOTA procedurę opracowywania Europejskiego Dokumentu Oceny (Definicje i odnośniki).Opracowanie Europejskiego Dokumentu Oceny


W porozumieniu z producentem Zakład Oceny Technicznej opracowuje program prac. Program prac uwzględnia zasadnicze charakterystyki istotne dla zamierzonego zastosowania. Wyrób będący przedmiotem Europejskiej Oceny Technicznej oraz program prac podlegają konsultacjom w EOTA. Na podstawie programu prac Zakład Oceny Technicznej opracowuje Europejski Dokument Oceny. W procesie opracowywania Europejskiego Dokumentu Oceny mogą uczestniczyć Jednostki Oceny Technicznej upoważnione dla właściwej grupy wyrobów i/lub odpowiednie grupy robocze. Producent jest zaangażowany w opracowywanie Europejskiego Dokumentu Oceny. Projekt Europejskiego Dokumentu Oceny jest przedmiotem konsultacji w EOTA.


EOTA informuje Komisję Europejską o programie prac. Od tego momentu proces opracowania projektu Europejskiego Dokumentu Oceny nie powinien przekroczyć sześciu miesięcy. Ostateczny projekt Europejskiego Dokumentu Oceny jest zatwierdzany przez Radę Techniczną EOTA oraz przekazywany Komisji Europejskiej.


Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. EOTA zapewnia publiczny dostęp do EDO.


Okresy konsultacyjne są określone w Rozporządzeniu (UE) 305/2011 oraz uwzględnione w przepisach wewnętrznych EOTA:

 • konsultacje na temat wniosku o Europejską Ocenę Techniczną wymagającego opracowania Europejskiego Dokumentu Oceny i/lub wstępnego programu prac - 1 miesiąc;
 • konsultacje na temat ostatecznego programu prac (jeśli są konieczne) - 2 tygodnie;
 • konsultacje na temat pierwszego projektu Europejskiego Dokumentu Oceny (EOTA, Komisja Europejska) - 
  1 miesiąc;
 • konsultacje na temat ostatecznej wersji projektu Europejskiego Dokumentu Oceny (producent) - 
  15 dni roboczych;
 • konsultacje na temat przyjętego projektu Europejskiego Dokumentu Oceny (Komisja Europejska) - 
  15 dni roboczych;
 • zatwierdzenie Europejskiego Dokumentu Oceny - 2 tygodnie;
 • tłumaczenie tytułu Europejskiego Dokumentu Oceny na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej - 
  1 miesiąc;
 • publikacja odniesienia do Europejskiego Dokumentu Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 
  6 - 8 tygodni.

Gdy dla wyrobu istnieje Europejski Dokument Oceny Zakład Oceny Technicznej może opracować Europejską Ocenę Techniczną. W celu zapewnienia jednolitych zapisów w Europejskich Ocenach Technicznych opracowany dokument przekazywany jest upoważnionym Jednostkom Oceny Technicznej zrzeszonym w ramach organizacji EOTA do konsultacji. Konsultacje trwają 1 miesiąc.*Producent wyrobu budowlanego ma prawo do odwołania lub złożenia skargi odnośnie postępowania prowadzonego w Zakładzie Oceny Technicznej. Zakład Oceny Technicznej udziela informacji o sposobie składania odwołania lub skargi.

 

KONTAKT


Kierownik Zakładu
dr inż. Karolina Łączka

tel.:

kom.

e-mail:

12 683 79 97

606 220 254

k.laczka@icimb.pl

jot@icimb.plEOTAKomisja Europejska - Baza NANDOENGLISH VERSION


TECHNICAL ASSESSMENT BODY (TAB) - English version


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...