ICIMB

BADANIA WODY ZAROBOWEJ DO BETONU wg PN-EN 1008

Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska oferuje Państwu badania wody na zgodność z normą PN-EN 1008.

Jakość wody zarobowej stosowanej do wytwarzania betonu może wpływać na czas wiązania, rozwój wytrzymałości betonu i ochronę zbrojenia przed korozją.

 

 

Analiza wody obejmuje następujące badania:

 

 

Badane cechy

Dokument odniesienia

Oleje i tłuszcze
Detergenty
Barwa
Zawiesiny
Zapach
Kwasy
Substancje humusowe

PN-EN 1008(N)

Chlorki

PN-EN ISO 10304-1
lub
PN-ISO 9297

Siarczany

PN-EN ISO 10304-1
lub
PN-ISO 9280(A)

Sód i potas

PN-EN ISO 9964-3

Alkalia

PN-EN ISO 196-2

Cukry

Metoda Mullischa / α-naftanol

Fosforany

PN-EN ISO 10304-1

Azotany

PN-EN ISO 10304-1

Ołów

PN-EN ISO 17294-2

Cynk

PN-EN ISO 17294-2

Czas wiązania

PN-EN ISO 1008

PN-EN 196-3

Wytrzymałość zaprawy

PN-EN ISO 1008

PN-ISO 196-1

Wytrzymałość betonu

PN-EN ISO 1008

PN-ISO 12390-3

 

Do betonu zgodnego z normą PN-EN 206 należy stosować wyłącznie składniki o ustalonej przydatności do konkretnego założonego zastosowania betonu. Składniki nie powinny zawierać substancji szkodliwych w ilościach mogących obniżyć trwałość betonu lub spowodować korozję zbrojenia. Według normy PN-EN 206 ogólną przydatność wody zarobowej ustala się zgodnie z EN 1008. Jakość wody zarobowej stosowanej do wytwarzania betonu może wpływać na czas wiązania, rozwój wytrzymałości betonu i ochronę zbrojenia przed korozją.

 

Norma PN-EN 1008 wyróżnia następującą klasyfikację rodzajów wody:


  • Woda pitna

- nie wymaga badania

  • Woda odzyskana z procesów produkcji betonu

- wymaga badań

  • Woda ze źródeł podziemnych

- wymaga badań

  • Naturalna woda powierzchniowa i woda ze ścieków przemysłowych

- wymaga badań

  • Woda morska lub woda zasolona

- wymaga badań

  • Woda z kanalizacji

- nie nadaje się do betonu

 

WYMAGANA DO BADAŃ ILOŚĆ PRÓBKI: 5 litrów.

 

Kontakt:

mgr inż. Grzegorz Rolka,
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
tel.: (77) 456-32-01 wew. 344.

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014