ZARYS HISTORII


Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych kontynuuje swoim działaniem tradycje kilku funkcjonujących wcześniej jednostek, a wśród nich przede wszystkim Instytutu Technologii Krzemianów (powstałego w 1951 roku i przekształconego w 1954 roku w Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki). Od 1971 roku jednostka przyjęła nazwę Instytutu Szkła, a od 1975 roku instytut nosił nazwę Instytut Szkła i Ceramiki.


Od września 2007 roku w skład Instytutu Szkła i Ceramiki włączone zostały dwa samodzielne wcześniej instytuty: Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach (założony w 1953 roku) oraz Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu (powstały w 1954 roku). Po tych zmianach instytut przyjął nazwę Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych. Ostatnia zmiana organizacyjna miała miejsce 1 stycznia 2010 roku, kiedy do Instytutu przyłączono Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet”. Konsekwencją tej zmiany jest przyjęcie od początku 2010 roku nowej nazwy Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.


1961 rok - Utworzono Oddział w Krakowie, obok cementowni Nowa Huta.


W roku 1974 przyłączono do Oddziału Instytutu w Krakowie Zakład Badań i Doświadczeń Przemysłu Wapienniczego i Gipsowego, mieszczący się także w Krakowie.


1 stycznia 2010 rok następuje połączenie krakowskich Oddziałów Szkła oraz Mineralnych Materiałów Budowlanych


w wyniku czego powstaje


Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych
w Krakowie


Do poczytania: Historia Krakowskiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Szklarskiego (Źródło: Szkło i Ceramika 5/2010)


Dyrekcja Oddziału w Krakowie:


1963-1980 prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski

Kierownik Oddziału w Krakowie

mgr inż. Janusz Poleszak

Z-ca Kierownika Oddziału w Krakowie


1981-2000 dr hab. inż. Stanisław Peukert, prof. IMMB

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowo-Badawczych
w Opolu, Kierownik Oddziału w Krakowie


1983-2000 doc. mgr inż. Jerzy Olejarz

Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Technicznych w Opolu

Z-ca Kierownika Oddziału w Krakowie


2000-2007 dr inż. Henryk Szeląg

Z-ca Dyrektora Instytutu w Opolu

Dyrektor Oddziału w Krakowie


2004-2007 dr inż. Paweł Pichniarczyk 
Z-ca Dyrektora Instytutu
ds. naukowo-badawczych

Z-ca Dyrektora Oddziału w Krakowie 


OFERTA:


Produkty

Badania materiałów budowlanych


Badania szkła i ceramiki


POLECAMY:


Mieszanki budowlane


Materiały do konserwacji zabytków


Badania ogniowe


Aparatura laboratoryjna i terenowa


Obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...