Łukasiewicz - ICiMB

Centrum Materiałów Ogniotrwałych

Specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych 
i wdrożeniowych dotyczących unowocześniania istniejących
raz opracowywania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zaawansowanych
technologii w dziedzinie materiałów ogniotrwałych.

 

 

Przedmiotem działalności Centrum jest w szczególności:
 • badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie:
 • materiałów ceramicznych i kompozytowych, 
 • ceramicznych wyrobów do zastosowań wysokotemperaturowych, 
 • przetwórstwa surowców niemetalicznych, w szczególności związanych z produkcją materiałów ogniotrwałych
 • szeroko pojętej gospodarki obiegu zamkniętego w odniesieniu do materiałów ogniotrwałych
 • badania, ekspertyzy, opinie i usługi naukowo-techniczne wykonywane na bezpośrednie zlecenia podmiotów gospodarczych, 
 • badania laboratoryjne akredytowane i nieakredytowane, przede wszystkim w zakresie składu chemicznego i fazowego oraz właściwości surowców i półproduktów oraz wyrobów ogniotrwałych, w tym badania właściwości termicznych i mikrostruktury
 • produkcja doświadczalna w zakresie:
 • materiałów ogniotrwałych monolitycznych i prefabrykowanych,
 • ceramiki technicznej i specjalnej,
 • aktywatorów mielenia.

Dyrektor
Centrum

 

dr inż. Katarzyna Stec

tel.: 32 270 18 98

info.gliwice
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Łukasiewicz - Instytut
Ceramiki i Materiałów
Budowlanych

Centrum Materiałów

Ogniotrwałych

ul. Toszecka 99
44-100 Gliwice

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona