Łukasiewicz - ICiMB

Gender Equality Plan

Gender Equality Plan

Wdrożyliśmy "Plan Równości Płci" dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, którego rolą jest wspieranie działań na rzecz równości płci poprzez dążenie do zniesienia uprzedzeń ze względu na płeć oraz różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn. Ponadto plan przyczynić ma się do poprawy równowagi między życiem zawodowym i prywatnym pracowników Instytutu. Założenia planu gwarantują dążenie do równości kobiet i mężczyzn w zakresie rozwoju zawodowego i naukowego, w tym w obszarze badań naukowych i innowacji, przy uwzględnieniu zasad sprawiedliwego wynagrodzenia, bez dyskryminacji ze względu na płeć.

"Plan Równości Płci" dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wprowadzony został Zarządzeniem nr 61/2021 Dyrektora Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 2021 r.

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona