Łukasiewicz - ICiMB

Power

Tytuł projektu:

 

Opracowanie modelu staży zawodowych w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy wraz z pilotażem
 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 
 

Projekt  dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach II Osi Priorytetowej PO WER Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowanie do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik projektu: Aleksandra Skorek

Okres realizacji: 1.04.2020-31.12.2022

Wartość projektu:  749 866,00 zł

Wysokość dofinansowania:  339 993,00 zł

Lider:
- Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych –
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków


Partner:

- Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Cel projektu:
Celem projektu jest stworzenie modelu kształcenia uczniów, który pozwoli na organizację praktycznej nauki zawodu. Został on stworzony z myślą o dwóch kierunkach zawodowych: operatora urządzeń przemysłu szklarskiego - branżowa szkoła I st. oraz technika ceramika - szkolnictwo branżowe na poziomie kwalifikacji technika, a także pilotażowe wdrożenie rozwiązań w Branżowej Szkole I Stopnia w Malinowie i Technikum w Opocznie. 


Opis projektu:
Działania w nim zawarte są zgodne ze standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, adekwatnymi do planowanego wsparcia, w szczególności ze standardem cyfrowym, architektonicznym, transportowym. Efektem realizacji projektu będzie spełnienie założeń projektu i wdrożenie modelu kształcenia do rzeczywistych warunków pracy.

 

KIEROWNIK PROJEKTU

Aleksandra Skorek

tel.: 12 423 67 90

kom.: 731 731 433

aleksandra.skorek
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona