Łukasiewicz - ICiMB

Ecoloop1

Tytuł projektu:

„Circular&Green Economy – projekty pilotażowe dla Programu Strategicznego”  (ECOLOOP) – Zadanie 9 „Syntetyczne piaski formierskie dla odlewnictwa poprzez recycling materiałów ogniotrwałych” 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 

Projekt dofinansowany przez Centrum Łukasiewicz w ramach Dotacji Celowej Centrum Łukasiewicz przyznawanej przez Prezesa Centrum Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

Kierownik Zadania 9: dr inż. Andrzej Cybulski
Okres realizacji: 01.01.2024-31.12.2024
Wartość projektu: 3 998 774,02 zł
Wysokość dofinansowania: 3 598 896,61 zł
W tym wartość Zadania 9 -  Ł-ICiMB, CMO Gliwice: 447 621,33 zł
Wysokość dotacji dla Zadania 9 - Ł-ICiMB,CMO Gliwice:  402 859,20 zł

Skład konsorcjum:

  • Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
  • Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
  • Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
  • Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego
  • Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny
  • Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny
  • Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  • Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny

Cel projektu:
Projekt stanowi pilotażową inicjatywę względem Programu Strategicznego Circular&Green Economy, który ma stanowić w przyszłości istotny czynnik intensyfikujący rozwój innowacji w zakresie cyrkularnej gospodarki i recyklingu w Polsce. Składa się z 8 osobnych zadań – podprojektów PoC, które ulokowane są w różnych obszarach przemysłu – metalurgii, recyklingu elektroniki, tekstyliach i ceramice ogniotrwałej.

Planowane efekty realizacji projektu badawczego i ich znaczenie dla realizacji celu działalności Sieci:
Tematyką badawczą projektu jest osiem nowych rozwiązań z zakresu technologii gospodarki obiegu zamkniętego i recyklingu w zakresie metali i stopów, złomów elektronicznych, ceramiki ogniotrwałej, tekstyliów i żużli odpadowych. W obszarze materiałów ogniotrwałych - Zadanie 9 -  projekt obejmuje recycling zużytych materiałów pochodzących z przemysłu metalurgicznego, w celu uzyskania topionych surowców mineralnych wysokiej jakości, o niskiej zawartości zanieczyszczeń (np. Fe2O3, Na2O i K2O) oraz opracowanie technologii produkcji wysokojakościowych syntetycznych piasków formierskich ostrokrawędziowych dla przemysłu odlewniczego. Zadanie to skupia się na uzyskaniu topionych surowców wysokiej jakości w procesie redukcji wysokotemperaturowej, z których zostaną wytworzone wysokojakościowe syntetyczne piaski formierskie dedykowane dużym odlewom.

 

KIEROWNIK PROJEKTU

dr inż. Andrzej Cybulski

andrzej.cybulski
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona