Łukasiewicz - ICiMB

Dział Produkcji Doświadczalnej Kraków

Profil

Specjalizuje się w małotonażowej produkcji spoiw o szybkim tempie narastania wytrzymałości  oraz w wykonawstwie aparatury kontrolno-pomiarowej do badań cementu, betonu, gipsu, wapna i kruszyw zgodnie z normami PN oraz PN-EN. 

Prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie eksperymentów technologicznych dotyczących szkła i komponentów oraz doświadczalne wytopy szkła i fryt ceramicznych w skali od laboratoryjnej do technicznej. Równocześnie oferuje usługi w zakresie przemiału substancji ceramicznych w młynach kulowych.

Usługi

Przeróbka mechaniczna surowców

w zakresie mechanicznej i termicznej przeróbki surowców mineralnych oraz na na indywidualne zamówienia wykonuje krótkie serie urządzeń technologicznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń.

Próby technologiczne

Prowadzi próby technologiczne w skali ćwierć i półtechnicznej, prace badawczo-wdrożeniowe w zakresie materiałów budowlanych.

 

 

 

Produkcja 

Materiałów budowlanych:

  • specjalnych spoiw mineralnych,
  • suchych mieszanek – szybkowiążących i niskoskurczowych GRS
  • materiałów do konserwacji zabytków na bazie spoiwa romańskiego,
  • preparatów do gruntowania i stabilizacji podłoży budowlanych,

Aparatury:

  • aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń dla przemysłu materiałów budowlanych

Powłok dla ceramiki i szkła

  • fryty
  • szkliwa
  • angoby i pobiałki

Kierownik Działu

Mariusz Mróz

tel.: 12 687 79 53
kom.: 602 675 677

mariusz.mroz
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Centrum Zrównoważonego 
Budownictwa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona