Łukasiewicz - ICiMB

Dział Produkcji Doświadczalnej Gliwice

Profil

Dział realizuje zadania, poprzez wytwarzanie ceramicznych wyrobów ogniotrwałych:
  • materiały monolityczne,
  • ceramikę techniczną,
  • ceramikę specjalną,
  • aktywatory mielenia
Prowadzi również działalność w zakresie eksperymentów technologicznych na zlecenie Grup Badawczych.

 

Kierownik Działu

Paweł
Głowienkowski

tel. 32 270 18 42

pawel.glowienkowski
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Doradztwo techniczne

Izabela
Majchrowicz

tel. 32 270 18 62
kom.: 603 770 311

izabela.majchrowicz
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Materiałów
Ogniotrwałych

ul. Toszecka 99
44-100 Gliwice

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona