Łukasiewicz - ICiMB

Druk 3D

Usługa 

Druk 3D z wykorzystaniem drukarki CELLINK BIO X. 

(modele i rusztowania z hydrożeli, mas hydrożelowych, termoplastów, mas kompozytowych)

Usługa badawcza opracowana w Grupie Badawczej Biomateriały, Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w ramach realizacji prac w Programie „Doktorat Wdrożeniowy” edycja V, moduł I, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w ramach realizacji prac subwencyjnych

Opis i Zakres usługi

Infrastruktura Badawcza

Regulamin świadczenia usługi

Cennik

 

 

Kontakt

dr inż. Monika
Biernat

tel. 519 331 830

monika.biernat
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Anna Woźniak

+48 519 331 826

anna.wozniak@
icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Ceramiki
i Betonów

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona