Łukasiewicz - ICiMB

Ogniofarby

Tytuł projektu:

 

Opracowanie metody wytwarzania farb ognioochronnych do zabezpieczania metalowych powierzchni konstrukcyjnych i powierzchni drewnianych w budownictwie modułowym

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 
 

Wartość projektu: 975 191,94 zł
Wartość dofinansowania: 682 633,47  zł
Okres realizacji: 01.07.2021 – 31.01.2024

Skład konsorcjum:
Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny


Streszczenie Projektu:
W budownictwie modułowym stal i drewno są materiałami konstrukcyjnymi. Aby spełnić wymagania stawiane budynkom, należy zapewnić bezpieczeństwo pożarowe. Istotna jest odporność ogniowa przegród, na co wpływ ma niewątpliwie zachowanie wobec ognia wszystkich elementów konstrukcyjnych, których wytrzymałość w trakcie pożaru decyduje o możliwości ewakuacji ludzi. Szczególnie ma to znaczenie w modułowym budownictwie przemysłowym gdzie konstrukcje nie są osłonięte materiałem ognioodpornym. Produkty do ochrony stali muszą opóźniać proces uszkodzenia konstrukcji, a zarazem same nie wpływać negatywnie na otoczenie. Aktualnie na rynku znajdują się farby ognioodporne tworzące w trakcie pożaru powłoki pęczniejące na skutek rozkładu termicznego stosowanych żywic. Towarzyszy temu efekt zadymienia i wydzielania się gazów utrudniający działanie służb ratowniczych i mający negatywny wpływ na środowisko. Projekt przewiduje zastąpienie zjawiska pęcznienia zjawiskiem obtapiania podłoża materiałem niepalnym. Rozwiązanie poza funkcją ochrony powierzchni ma za zadanie poprawić warunki działania w czasie akcji gaśniczej. Innowacyjność rozwiązania polega na opracowaniu składu farby, tak, aby zawierała minimalne ilości związków organicznych bazując głównie na surowcach mineralnych, z wykorzystaniem surowców wtórnych.

 

Kierownik projektu: dr Arkadiusz Gąsiński, tel.: 602 057 057,
email: arkadiusz.gasinski@icimb.lukasiewicz.gov.pl

KIEROWNIK PROJEKTU

dr Arkadiusz Gąsiński

tel.: 602 057 057

arkadiusz.gasinski
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona