Łukasiewicz - ICiMB

Centrum Transferu Wiedzy

            

 

 

Rozwijaj swój biznes z nami!   

 

Projekt:
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, pt. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 2.0. 

 

Realizowany wspólnie z Partnerami:
Województwo Małopolskie, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Stowarzyszenie Towarzystwo Geosynoptyków GEOS, Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Fundacja Progress and Business, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
Fundacja Polish Heritage

Realizacja 1.05.2019-30.09.2023
Budżet projektu: 19 999 998,00 zł
Budżet Instytutu: 950 000,00 zł
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Nasz cel:

Celem Projektu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Małopolski w działaniach zwiększających ich innowacyjność. CTW łączy potencjał Łukasiewicz - ICiMB z potrzebami małopolskich przedsiębiorców w zakresie Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji (RIS): Chemii.

Usługi CTW świadczone są częściowo bezpłatnie. Kwotę netto usługi pokrywa dofinansowanie Projektu i jest rozliczane na zasadach pomocy de minimis.

 
 
Oferujemy proinnowacyjne usługi „szyte na miarę”:
  • Audyt początkowy obejmuje m.in. ogólną sytuację firmy, w tym branży, zwięzłe opisanie sytuacji branży/rynków, w których przedsiębiorstwo działa itp.
  • Audytu pogłębionego, który obejmuje opis i analizę przedsiębiorstwa, w zakresie m.in.: organizacji, procesów, produktów, technologii (opcjonalnie), kluczowych czynników sukcesu (kluczowe technologie), analizę SWOT, opis i analizę otoczenia w zakresie: konkurencji, scenariuszy dla branży. 
  • Usługi z zakresu transferu technologii poprzez m.in. przegląd profili wykonawców, przygotowanie ofert współpracy, doradztwo w zakresie ubiegania się o zewnętrzne środki (nie obejmuje przygotowania wniosku aplikacyjnego).  ​

Usługi CTW świadczone są częściowo bezpłatnie. Kwotę netto usług pokrywa dofinansowanie Projektu i jest rozliczane na zasadach pomocy de minimis – korzystając z usług CTW nic nie tracisz, a możesz wiele zyskać!

Warunki udziału i rodzaje usług 

 

Przedsiębiorco, rozwijaj innowacje budowlane w Małopolsce!

Masz pomysł jak ulepszyć swój produkt, ale nie wiesz, jak przejść od pomysłu do realizacji? A może potrzebujesz pomocy we wprowadzeniu do obrotu gotowego wyrobu budowlanego? Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Szkła i Materiałów Budowlanych, partner projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy Wsparciem dla Przedsiębiorców, otwiera swe podwoje dla firm z Małopolski, by wspierać je w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji budowlanych.

 

Podziel się swoją opinią!

Szanowni Państwo! Prosimy o wypełnienie krótkiego formularza badającego poziom zadowolenia Klienta Centrum Transferu Wiedzy, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Zebrane odpowiedzi pozwolą polepszyć jakość naszych usług. 
Dziękujemy za poświęcony czas!
Zespół SPIN 

Kwestionariusz satysfakcji Klienta

Kontakt

dr Grzegorz Adamski

tel.: 12 683 79 92

kom.: 691 397 021

grzegorz.adamski
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

ul. Cementowa 8

31-983 Kraków

certyfikat

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona