bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Aktualności

Badanie mikrostruktury cząstek ceramicznych (Ca-P i HAp) metodą SEM i STEM
Data dodania: 26 / 10 / 2022

Badanie mikrostruktury cząstek ceramicznych (Ca-P i HAp) metodą SEM i STEM

Zbadamy mikrostrukturę cząsteczek ceramicznych metodą SEM i STEM!
Nowa usługa w ofercie Grupy Badawczej Biomateriały!

Usługa badawcza opracowana w ramach projektu „Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego” (POIR.04.04.00-00-16D7/18) realizowanego w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W ramach badania SEM oferujemy

  • preparatykę próbek
  • pokrywanie powierzchni próbek cienką warstwą materiału przewodzącego dla próbek nieprzewodzących
  • wykonywanie zdjęć przy użyciu różnych detektorów
  • analizy jakościowe i półilościowe (bezwzorcowe) składu chemicznego
  • mapy rozmieszczenia poszczególnych pierwiastków​

W ramach badania badań STEM oferujemy

  • preparatykę próbek
  • wykonywanie zdjęć przy użyciu detektora STEM​

 

Dowiedz się więcej!

 

 Wróć

Kontakt

dr inż. Monika
Biernat

tel.: 22 549 97 95

monika.biernat
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Ceramiki
i Betonów

ul. Kupiecka 4
03-046 Warszawa

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona