Łukasiewicz - ICiMB

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz -
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków
tel.: 12 683 79 11
info@icimb.lukasiewicz.gov.pl
 
Oferty i sprzedaż:
info@icimb.lukasiewicz.gov.pl
 
KRS 0000861078
REGON 000056377
NIP 525 000 76 26
 
Rachunek w PLN:
IBAN: PL 75 1240 4722 1111 0000 4858 7956

Rachunek w walucie EUR:
IBAN PL 67 1240 4272 1978 0000 4837 9232

SWIFT (BIC): PKOPPLPWXXX

 

Centrum Zrównoważonego Budownictwa

31-983 Kraków ul. Cementowa 8

tel.: 12 683 79 00
info.krakow@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Grupa Badawcza Cement

Lider Grupy

dr inż. Tomasz Baran

tel.: 12 683 79 91, kom.: 691 929 277

tomasz.baran@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Beton i Lekkie Kruszywa

Lider Grupy

dr inż. Marzena Najduchowska

tel.: 12 683 79 96, kom.: 515 053 503

marzena.najduchowska@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcz Surowce i Spoiwa Budowlane

Lider Grupy

mgr inż. Tomasz Foszcz

tel.: 12 683 79 61, kom.: 661 944 695

tomasz.foszcz@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Dział Produkcji Doświadczalnej

Kierowik Działu

mgr inż. Mariusz Mróz

tel.: 12 683 79 50, kom.: 602 675 677

mariusz.mroz@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Dział Certyfikacji i Normalizacji

Kierownik Działu

mgr inż. Piotr Zapolski

tel.: 12 683 79 15, kom.: 795 599 379

piotr.zapolski@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Dział Oceny Technicznej

Kierownik Działu

dr inż. Karolina Łączka

kom.: 602 220 254

karolina.laczka@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki

31-983 Kraków ul. Cementowa 8a

tel.: 12 683 79 11
info.krakow@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

 

Grupa Badawcza Szkło i Akustyka

Lider Grupy

dr inż. Magda Kosmal

tel.: 12 254 40 61, kom.: 784 337 288

magda.kosmal@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Chemia Budowlana i Bezpieczeństwo Pożarowe

p.o. Lidera Grupy

mgr inż. Szymon Kasprzyk

tel.: 12 683 79 78

szymon.kasprzyk@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zaawansowanej Ceramiki i Prefabrykacji

03-046 Warszawa, ul. Kupiecka 4

tel.: 22 843 74 21
info.warszawa@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

 

Sprzedaż: Małgorzata Marek - +48 519 331 069

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE:

Anna Karaś – farby ceramiczne +48 519 330 633

Małgorzata Marecka – farby szklarskie, emalierskie, pasty, zaprawiacze +48 519 329 905

Roman Gebel – pigmenty i kompozycje pigmentowe +48 519 331 287

Barbara Synowiec – szkliwa, fryty, angoby +48 516 075 322

 

Adres Działu Produkcji Doświadczalnej, magazynu, sprzedaży; odbiór towarów:

02-677 Warszawa, Postępu 9

 

Grupa Badawcza Beton Komórkowy i Prefabrykowany

Lider Grupy

dr inż. Katarzyna Łaskawiec

tel. 22 889 48 83

kom.: +48 731 731 446

katarzyna.laskawiec@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Biomateriały

Lider Grupy

dr inż. Monika Biernat

tel. +48 519 331 830

monika.biernat@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Ceramika Specjalna

Lider Grupy

dr inż. Krzysztof Perkowski

tel. +48 519 331 891

kom.: +48 791 982 875

krzysztof.perkowski@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Ceramika

Lider Grupy

dr Arkadiusz Gąsiński

tel.: +48 519 332 086

arkadiusz.gasinski@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Dział Certyfikacji i Normalizacji

Kierownik

mgr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska

tel. 22 889 48 85

kom.: +48 691 929 289

malgorzata.warda@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Dział Produkcji Doświadczalnej

Kierownik

mgr inż. Andrzej Łosiewicz

tel. +48 519 330 631 

kom.: +48 601 295 855

andrzej.losiewicz@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Materiałów Ogniotrwałych

44-100 Gliwice ul. Toszecka 99
tel.: 32 270 18 01
info.gliwice@icimb.lukasiewicz.gov.pl
 

 

Oferty i zamówienia:
tel.: 32 270 19 05, 32 270 18 34
Sprzedaż:
 tel.: 32 270 18 32
sprzedaz@icimb.lukasiewicz.gov.pl
Technolodzy:
32 270 18 62
ogniotrwale@icimb.lukasiewicz.gov.pl
Laboratorium:
32 270 18 17
lab_gliwice@icimb.lukasiewicz.gov.pl 

Grupa Badawcza Materiały Ogniotrwałe

Lider Grupy

dr inż. Karolina Dudek

tel. 32 270 19 19; kom.: 693 999 986

katarzyna.stec@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Laboratorium

tel. 32 270 18 99

Dział Produkcji Doświadczalnej

Kierownik

Paweł Głowienkowski

tel. 32 270 18 42

pawel.glowienkowski@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Doradztwo techniczne

mgr inż. Izabela Majchrowicz

tel.: 32 270 18 62; kom.: 603 770 311

izabela.majchrowicz@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Inżynierii Środowiska

45-641 Opole ul. Oświęcimska 21

tel.: 77 456 32 01 do 06
info.opole@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

 

Grupa Badawcza Monitorowanie Środowiska

Lider Grupy

mgr inż. Marcin Biernacki

tel. 77 456 32 01

marcin.biernacki@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Inżynieria Procesowa

Lider Grupy

dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel. 77 456 32 01

ewa.glodek-bucyk@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Zaawansowane Materiały i Recykling

p.o. Lider Grupy

dr inż. Grzegorz Janus

tel. 77 456 32 01

grzegorz.janus@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona