Łukasiewicz - ICiMB

Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki

 

Prowadzi badania naukowe na najwyższym światowym poziomie, wyposażone zostało w najnowocześniejszą aparaturę i sprzęt badawczy. Realizuje kluczowe badania naukowe, całościowo obejmujące przedmiotowy zakres
oraz monitorujące wszystkie istotne paramenty analizowanych procesów, budynków w warunkach rzeczywistych. 

 

Badania ogniowe – RNO, NRO, pozostałe:

 

Reakcja na ogień (RNO)

  

 1. PN-EN ISO 1182:2020-11 "N" 
  „Badania reakcji na ogień wyrobów -Badanie niepalności”
 2. PN-EN 13823:2020-11 "N" 
  „Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu”
 3. PN-EN ISO 9239-1:2010 "N" 
  „Badania reakcji na ogień posadzek -- Część 1: Określanie właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej”
 4. PN-EN ISO 11925-2:2020-09 "N" 
  „Badania reakcji na ogień -- Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia -- Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia”
 5. PN-EN 13501-1:2019-02* 
  „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”

„N” - metody badawcze objęte zakresem notyfikacji nr 1487

* Poza zakresem akredytacji AB054

Stopień rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne (NRO)

 1. PN-B-02867:2013-07 
  „Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji”
 2. BS 8414-1:2020 
  “Fire performance of external cladding systems. Test method for non-loadbearing external cladding systems fixed to, and supported by, a masonry substrat"

Pozostałe:

 1. Badania odpadania pod wpływem ognia
  – badania zgodnie z wymaganiami paragrafu 225 Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*

* Poza zakresem akredytacji AB054

 

Akustyka

Badania izolacyjności akustycznej wyrobów budowlanych

 1. PN-EN ISO 10140-1 
  „Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych” "N"
 2. PN-EN ISO 10140-2, 4, 5 oraz PN-EN 16703 
  „Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych”

„N” - metody badawcze objęte zakresem notyfikacji nr 1487

.... dla Ciebie, naszej planety i dobrej przyszłosci! 

 

 

Zapraszamy do współpracy !

 

 

p.o. Dyrektora
Centrum

 

dr inż. Michał Wieczorek

tel.: 608 071 888

info.krakow
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Łukasiewicz - Instytut
Ceramiki i Materiałów
Budowlanych

Centrum Bezpieczeństwa
Pożarowego i Akustyki

ul. Cementowa 8a
31-983 Kraków

18 września 2023 r.

Uroczyście

zainaugurowało

swoją działaność

Centrum Bezpieczeństwa

Pożarowego i Akustyki

ZOBACZ RELACJĘ

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona