Łukasiewicz - ICiMB

Centrum Zrównoważonego Budownictwa

Specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych dotyczących unowocześniania istniejących oraz opracowywania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zaawansowanych technologii, w dziedzinie materiałów budowlanych i szkła. 

 

 

Przedmiotem działalności Centrum są w szczególności:

 • badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie:
  • spoiw mineralnych,
  • wykończeniowych materiałów budowlanych,
  • betonów, zapraw i kruszyw,
  • szkła gospodarczego, 
  • szkła płaskiego i szyb zespolonych,
  • szeroko pojętej gospodarki obiegu zamkniętego w przemyśle materiałów budowlanych doskonalenia energooszczędnych procesów produkcji,
  • gospodarczego wykorzystania odpadów poprzemysłowych w proekologicznych technologiach produkcji 
  • oceny oddziaływania emisyjnego procesów produkcji na środowisko naturalne i człowieka,
  • obniżenia emisji CO2 w przemyśle produkcyjnym.
 • badania laboratoryjne, akredytowane i nieakredytowane, przede wszystkim surowców, spoiw, materiałów  budowlanych i szkła, w tym badania akustyczne i w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
 • badania, ekspertyzy, opinie i usługi naukowo-techniczne wykonywane na bezpośrednie zlecenia podmiotów gospodarczych, 
 • działalność certyfikacyjna w zakresie stałości właściwości użytkowych oraz zgodności zakładowej kontroli produkcji,
 • działalność normalizacyjna,
 • działalność jednostki oceny technicznej w zakresie wydawania krajowych i europejskich ocen technicznych,
 • homologacja szyb dla środków transportu,
 • produkcja doświadczalna i próby technologiczne obejmujące: 
  •  materiały budowlane, 
  • szkło i powłoki ceramiczne, 
  • przeróbkę mechaniczną i termiczną surowców i kruszyw,
 • produkcja doświadczalna aparatury laboratoryjnej.

 

Dyrektor
Centrum

 

dr inż. Michał Wieczorek

tel.: 12 683 79 11

info.krakow
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Łukasiewicz - Instytut
Ceramiki i Materiałów
Budowlanych

Centrum
Zrównoważonego
Budownictwa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona