Łukasiewicz - ICiMB

SPIN

Tytuł projektu:

 

SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców
 

Nr RPMP.01.03.00-12-0250/19
 
Projekt w ramach Osi Priorytetowej 1 Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.3 Małopolskie Centra Innowacji B. Regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 
Okres realizacji: 1.05.2019-30.09.2023
Wartość projektu: 19 999 998,00 zł
Wysokość dofinansowania dla Ł-ICiMB: 950 000,00 zł
 
LIDER
  • Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski, Departament Zrównoważonego Rozwoju
 
PARTNERZY:
  • Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii 
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ w Miękini, 
  • Małopolskim Politechnika Krakowska, Centrum Budownictwa Energooszczędnego
  • Towarzystwo Geosynoptyków GEOS
  • Łukasiewicz – ICiMB
  • Fundacja Progress and Business
  • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  • Fundacja Polish Heritage
 
 
Cel projektu: 
 
Celem projektu jest wspieranie małopolskich przedsiębiorców za pośrednictwem Centrów Transferu Wiedzy, które będą realizowały usługi o charakterze doradczym dotyczącym transferu wiedzy w ramach inteligentnych specjalizacji Małopolski.
 
Cele szczegółowe projektu: 
1. Pobudzanie aktywności MŚP w zakresie poszukiwania i wprowadzania rozwiązań innowacyjnych z sektorem nauki,
2. Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. Dodatkowym efektem realizacji projektu będzie stopniowa zmiana podejścia przedstawicieli świata nauki do zasadności współpracy z przedsiębiorcami.
 
Opis projektu:
Projekt polega na świadczeniu proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorców przez instytucje otoczenia biznesu:
• audyt technologiczny (zerowy i pogłębiony) 
• oraz transfer technologii, a w szczególności: przygotowanie ofert i zapytań w zakresie prac B+R, przegląd profili i nawiązywanie kontaktów pomiędzy wykonawcami i nabywcami prac B+R, doradztwo w procesie ubiegania się o wsparcie współfinansowanych ze środków publicznych, doradztwo w procesie negocjacji i zawierania umów pomiędzy wykonawcami i nabywcami wyników prac B+R.
 

KONTAKT

dr Grzegorz Adamski

tel.: 12 683 79 92

kom.: 691 397 021

grzegorz.adamski
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona