Łukasiewicz - ICiMB

GlassPoPep

Tytuł projektu:

Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej
 
 
 
 
Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” – TECHMATSTRATEG, umowa nr TECHMATSTRATEG2/406384/7/NCBR/2019.

Kierownik projektu: dr inż. Zbigniew Jaegermann
Okres realizacji: 1.03.2019-31.05.2023
Wartość projektu: 6 902 422,00 zł
Wysokość dofinansowania dla Ł-ICiMB: 2 424 987,00 zł
 
Lider:
 
Partnerzy:
 
 
 

Cel projektu:
Celem projektu GlassPoPep jest opracowanie i wytworzenie trzech rodzajów wielofunkcyjnych biomateriałów kompozytowych do wypełniania ubytków kości. Połączą one właściwości bioaktywnego, antybakteryjnego szkła, biopolimerów oraz peptydów i fibryli peptydowych o działaniu pro-regeneracyjnym.

Opis projektu:
Do regeneracji uszkodzonych tkanek kostnych stosowane są przede wszystkim materiały oparte na fosforanach wapnia i biokompozytach, wytwarzanych z udziałem biopolimerów i bioszkieł. Ich właściwości są jednak wciąż odległe od oczekiwań, zwłaszcza w zakresie zapobiegania i leczenia bakteryjnych infekcji tkanki kostnej.
Celem projektu GlassPoPep jest opracowanie i wytworzenie trzech rodzajów wielofunkcyjnych biomateriałów kompozytowych do wypełniania ubytków kości. Połączą one właściwości bioaktywnego, antybakteryjnego szkła, biopolimerów oraz peptydów i fibryli peptydowych o działaniu pro-regeneracyjnym. Połączenie bioaktywnego szkła, biopolimerów i składnika aktywnego biologicznie w jednym biomateriale stanowi największe wyzwanie projektu. Takie rozwiązanie umożliwi sterowanie właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi materiału.
Prace projektowe będzie realizował interdyscyplinarny zespół badawczy łączący wiedzę i doświadczenie w zakresie: projektowania i badania biomateriałów ceramicznych i kompozytowych, opracowania i wdrażania technologii bioceramiki i bioszkła (Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych); fizycznej i chemicznej modyfikacji polimerów, a także syntezy ze szczególnym uwzględnieniem polimerów biodegradowalnych i bioresorbowalnych (Politechnika Wrocławska); projektowania, syntezy i badania strukturalnych peptydów aktywnych biologicznie i szkieletowych, opracowywania metod syntezy peptydów i metod analitycznych, syntezy i modyfikacji peptydów i ich analogów (Uniwersytet Gdański); biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, metod analitycznych, pracy z liniami komórkowymi oraz badaniami cytotoksyczności i proliferacji (Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej); a także komercjalizacji, certyfikacji i wdrażania produktów medycznych (SensDx SA).
Spodziewane rezultaty projektu będą miały znaczenie gospodarcze, a przede wszystkim przyczynią się do poprawy jakości życia. Choroby kości, ubytki, kontuzje itp. dotykają coraz więcej ludzi, w miarę jak w społeczeństwie rośnie odsetek osób starszych. Nowe materiały na bazie bioszkła pozwalają na bardziej efektywne, szybsze i tańsze leczenie, dzięki czemu osoby poddawanej terapii spędzają mniej czasu w szpitalu. To z kolei przekłada się nie tylko na większy komfort leczenia, ale także na realne oszczędności systemu opieki zdrowotnej.

 

Strona internetowa projektu: https://glasspopep.eu/projekcie/

 

Nagrody:

16 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG®

Wynalazek: Wielofunkcyjny kompozytowy materiał implantacyjny do wypełnień ubytków kostnych i regeneracji tkanki kostnej

Nagroda Platynowa dla najlepszych wynalazków/innowacji w branży i Nagroda Polskiej Izby Rzeczników Patentowych


 

Wynalazek: Bioszkła antybakteryjne do zastosowań medycznych

Złoty medal

 

Wynalazek: Wielofunkcyjny elastomerowy biokompozyt do regeneracji tkanki kostnej

Złoty medal

KIEROWNIK PROJEKTU

dr inż. Zbigniew
Jaegermann

zbigniew.jaegermann
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona