Łukasiewicz - ICiMB

FLOT-BUD

Tytuł projektu:

Kompleksowa technologia zagospodarowania części węglanowej odpadów flotacyjnych z bieżącej produkcji KGHM i wytwarzania innowacyjnych materiałów dla budownictwa


 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Projekt  dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach w ramach IV Konkurs Wspólnego Przedsięwzięcia Wsparcia Badań Naukowych i Prac Rozwojowych dla Przemysłu Metali Niezależnych CuBR realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk
Okres realizacji: 01.09.2019 - 30.06.2024
Wartość projektu:   3 861 096,59 zł 
Wysokość dofinansowania: 3 386 372,67 zł.

Cel projektu: opracowanie kompleksowych technologii i instalacji do przetwarzania i efektywnego ekonomicznie zagospodarowania drobnoziarnistych materiałów węglanowych ze strumienia odpadów flotacyjnych, pochodzących z bieżącej produkcji Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A.

Opis projektu:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jako jedna
z czterech jednostek w kraju otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Kompleksowa technologia zagospodarowania części węglanowej odpadów flotacyjnych z bieżącej produkcji KGHM i wytwarzania innowacyjnych materiałów dla budownictwa” (FLOT-BUD) w ramach IV Konkurs Wspólnego Przedsięwzięcia Wsparcia Badań Naukowych i Prac Rozwojowych dla Przemysłu Metali Niezależnych CuBR realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A.

W wyniku podpisania Porozumienia pomiędzy NCBR a KGHM Polska Miedź S.A. powstało Wspólne Przedsięwzięcie o nazwie CuBR, polegające na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych. Podstawowym celem Przedsięwzięcia jest podjęcie wspólnych działań na rzecz opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów, w celu podniesienia konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych jako uczestnika globalnego rynku
i gospodarki światowej, co z kolei przyczyni się do osiągnięcia pozycji światowego lidera przez polski przemysł metali nieżelaznych, szczególnie w zakresie produkcji miedzi.

Projekt jest realizowany poprzez Konsorcjum w składzie:

Lider:
- Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych –
ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków


Partnerzy:
- KGHM METRACO S.A., ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica;
- KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław.

 

 

 

 


Potencjał proponowanego rozwiązania:

  • Znaczący wkład w rozwój nauki i technologii w obszarze wykorzystania odpadów flotacyjnych w sektorze budownictwa,
  • Szeroki rynek docelowy i zakres 
  • zastosowań (przemysł spoiw budowlanych, podsadzki górniczej, kruszyw, spoiw hydraulicznych), odbiorcy – silne sektory gospodarki, dywersyfikacja produktowa,
  • Możliwość otrzymania na bazie wytworzonych wyrobów nowych, innowacyjnych materiałów o specyficznych cechach,
  • Możliwość wykorzystania wytworzonych produktów zarówno na rynku polskim lub transgranicznym (w zależności od specyfiki produktu), jak i rynku wewnętrznym KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM International Ltd.
  • Szerokie korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne

KIEROWNIK PROJEKTU

dr hab. inż. Paweł

Pichniarczyk

tel.: 22 843 19 65

pawel.pichniarczyk
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

KOORDYNATOR
MERYTORYCZNY

dr inż. Krystyna Rajczyk

tel.: 774563201

krystyna.rajczyk
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

STARSZY SPECJALISTA

mgr inż. Grzegorz Janus

tel.: 774563201

grzegorz.janus
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

KOORDYNATOR FORMALNY

mgr Izabela Jabłońska

tel.: 774563201 

izabela.jablonska
@icimb.lukasiewicz.gov.pl
  

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona