Łukasiewicz - ICiMB

Evotherm

Tytuł projektu:

Materiały termoizolacyjne na bazie surowców alternatywnych do zastosowań w budownictwie modułowym

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


 

Projekt dofinansowany przez Centrum Łukasiewicz w ramach Dotacji Celowej na Inwestycję Centrum Łukasiewicz przyznawanej przez Prezesa Centrum Sieci Badawczej Łukasiewicz
 

Konsorcjum: 

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" - Lider
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 
Nazwa beneficjenta: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Nr umowy dotacyjnej: 1/Ł-ICSO/CŁ/2022
Wartość projektu: 2 277 610,38 zł
Kwota dofinansowania: 2 049 849,34 zł
Okres realizacji: 01.10.2022 - 30.11.2024
 
 

Cel projektu 
Opracowanie technologii wytwarzania materiałów termoizolacyjnych na bazie surowców alternatywnych do zastosowań w budownictwie modułowym

Opis projektu 
Projekt dotyczy opracowania metody i wytworzenia nowoczesnych materiałów izolacyjnych w postaci uniepalnionych pianek poliuretanowych powstałych na bazie surowców odnawialnych bądź surowców pochodzących z recyklingu. Opracowany materiał znajdzie zastosowanie w budownictwie modułowym do termoizolacji ścian oraz dachów nowowznoszonych budynków. Tematyka projektu obejmuje nowe, zrównoważone dla gospodarki technologie dla budownictwa modułowego obejmujące dywersyfikację bazy surowcowej do produkcji poliuretanów. Kluczowym elementem projektu są lekkie izolacje termiczne bazujące na piankach poliuretanowych, które wśród dostępnych materiałów izolacyjnych, tj. spienionego polistyrenu (EPS), wełny mineralnej lub celulozy, wykazują najlepsze właściwości pod kątem izolacji termicznej oraz izolacji akustycznej.

Planowane efekty realizacji projektu badawczego i ich znaczenie dla realizacji celu działalności Sieci
Nadrzędnym celem projektu jest komercjalizacja otrzymanych wyników prac badawczych w działalności firmy Selena, która jest globalnym liderem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z czterech największych producentów pian poliuretanowych dla budownictwa na świecie. Założenia te pozwalają na spełnienie celu Sieci Badawczej Łukasiewicza, którym jest wzrost innowacyjności działających w Polsce przedsiębiorstw.

 

KONTAKT

Klaudiusz Borkowicz

tel. +48 12 683 79 77

klaudiusz.borkowicz@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona