Łukasiewicz - ICiMB

Grupa Badawcza Szkło i Akustyka

Profil

Grupa Badawcza Szkło i Akustyka prowadzi usługi badawcze oraz prace badawczo-rozwojowe w zakresie szkła i przetwórstwa szkła.

W ramach Certyfikatu Akredytacji wydanego przez PCA Nr AB 054 wykonuje badania szkła termicznie hartowanego, szkła termicznie wygrzewanego, szkła termicznie wzmocnionego, szkła warstwowego, szkła ochronnego budowlanego, szyb zespolonych, szyb bezpiecznych dla motoryzacji, szyb bezpiecznych dla kolejnictwa, opakowań szklanych, właściwości fizycznych szkła, kabin prysznicowych, izolacyjności akustycznej szyb i ścian, odporności ogniowej ścian nienośnych.

Grupa Badawcza Szkło dysponuje doświadczonym i wykwalifikowanym personelem oraz specjalistycznym wyposażeniem badawczym.

Usługi badawcze

Szkło budowlane

Szkło termicznie hartowane

 • PN-B-13083:1997 „Wytrzymałość na uderzenie workiem”
 • PN-EN 12150-1 „Wymiary i tolerancje”
 • PN-EN 12150-1 „Charakter siatki spękań” "N"
 • PN-EN 1288-3 „Wytrzymałość na czteropunktowe zginanie” "N"
 • PN-EN 12600 „Odporność na uderzenie wahadłem” "N"

„N” - metody badawcze objęte zakresem notyfikacji nr 1487

Szkło termicznie hartowane wygrzewane

 • PN-EN 14179-1 „Wymiary i tolerancje”
 • PN-EN 14179-1 „Charakter siatki spękań” "N"
 • PN-EN 1288-3 „Wytrzymałość na czteropunktowe zginanie” "N"
 • PN-EN 12600 „Odporność na uderzenie wahadłem” "N"

„N” - metody badawcze objęte zakresem notyfikacji nr 1487

Szkło termicznie wzmocnione

 • PN-EN 1863-1 „Wymiary i tolerancje”
 • PN-EN 1863-1 „Charakter siatki spękań” "N"
 • PN-EN 1288-3 „Wytrzymałość na zginanie” "N"

„N” - metody badawcze objęte zakresem notyfikacji nr 1487

Szkło warstwowe

 • PN-EN 12600 „Odporność na uderzenie wahadłem” "N"
 • PN-EN ISO 12543-2, 3 i 4 “Odporność na wysoką temperaturę”
 • PN-EN ISO 12543-2, 3 i 4 „Odporność na wilgoć”
 • PN-EN ISO 12543-2, 3 i 4 „Odporność na promieniowanie”
 • PN-EN ISO 12543-5 i 6 „Wymiary i wykończenia obrzeży

„N” - metody badawcze objęte zakresem notyfikacji nr 1487

Szyby ochronne budowlane

 • PN-EN 356 „Odporność na przebicie kulą o masie 4,11 kg” "N"
 • PN-EN 356 „Odporność na uderzenie młotem i siekierą” "N"

„N” - metody badawcze objęte zakresem notyfikacji nr 1487

Szyby zespolone

 • PN-EN 1279-3 „Szybkość ubytku gazu z przestrzeni międzyszybowej”
 • PN-EN 1279-4 „Adhezja szczeliwa do szkła”
 • PN-EN 674 „Współczynnik przenikania ciepła U”
 • PN-EN 673 „Współczynnik przenikania ciepła U (metoda obliczeniowa)” "N"
 • PN-EN 1279-2, 4 i 6 „Współczynnik przenikania wilgoci”
 • PB-BF-07 „Zawartość gazów w przestrzeni międzyszybowej”
 • PN-EN 1279-4 „Badanie wyroszenia związków lotnych”
 • PN-EN 1279-4 „Badania zawartości związków lotnych”

„N” - metody badawcze objęte zakresem notyfikacji nr 1487

Szkło bezpieczne dla motoryzacji i kolejnictwa

Szyby bezpieczne dla motoryzacji (homologacja wg R43)

 • Regulamin ONZ nr 43 „Zniekształcenia optyczne”
 • Regulamin ONZ nr 43 „Powstawanie obraz wtórnego”
 • Regulamin ONZ nr 43 „Charakter siatki spękań”
 • Regulamin ONZ nr 43 „Wytrzymałość na uderzenie kulą o masie 2260 g”
 • Regulamin ONZ nr 43 „Wytrzymałość na uderzenie kulą o masie 227 g”
 • Regulamin ONZ nr 43 „Wytrzymałość na uderzenie manekinem”
 • Regulamin ONZ nr 43 „Odporność szkła na ścieranie”
 • Regulamin ONZ nr 43 „Odporność na wysoką temperaturę”
 • Regulamin ONZ nr 43 „Odporność na promieniowanie”
 • Regulamin ONZ nr 43 „Odporność na wilgoć

Szyby bezpieczne dla kolejnictwa

 • PN-85/B-13059 „Kształt i wymiary”
 • PN-85/B-13059 „Oględziny zewnętrzne”
 • PN-85/B-13059 „Przepuszczalność światła”
 • PN-85/B-13059 „Wytrzymałość na uderzenie kulą 227g”
 • PN-85/B-13059 „Wytrzymałość na uderzenie workiem”
 • PN-85/B-13059 „Siatka spękań”
 • PN-EN 15152 „Zniekształcenia optyczne”
 • PN-EN 15152 „Powstawanie obrazu wtórnego”

Butelki i słoje szklane

Butelki i słoje szklane

 • PN-O-79700 i PN-O-79701 „Kształt i wymiary”
 • PN-O-79700 i PN-O-79701 „Występowanie wad”
 • PN-O-79711 „Pojemność”
 • PN-EN ISO 7459 „Odporność na nagłe zmiany temperatury”

Badania luster

Badania luster

 • PN EN 1036-1:2008 „Szkło w budownictwie. Lustra ze szkła float powlekanego srebrem do użytku wewnętrznego.
 • PN EN 1036-2:2010 „Szkło w budownictwie. Lustra z powlekanego srebrem szkła float do zastosowań wewnętrznych.

Badania właściwości fizycznych szkła

Badania właściwości fizycznych szkła

 • PN-EN 410 „Przepuszczalność światła” "N"
 • PN-EN 410 „Odbicie światła” "N"
 • PN-EN 410 „Całkowita przepuszczalność energii słonecznej” "N"
 • PN-EN 410 „Oddawanie barw” "N"
 • PN-EN 410 „Przepuszczalność UV” "N"
 • PN-EN 12898 „Emisyjność”
 • Regulamin ONZ Nr 43 „Przepuszczalność światła”
 • ISO 9050 „Przepuszczalność UV”
 • ISO 9050 „Całkowita przepuszczalność energii promieniowania słonecznego”
 • PN-N-01252 i DIN 5033 „Liczbowe wyrażanie barw”
 • PN-ISO 7884-1 i 2 „Lepkość w funkcji temperatury”
 • PB-BF-16 „Średni współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej”

„N” - metody badawcze objęte zakresem notyfikacji nr 1487

Badania kabin prysznicowych

Badania kabin prysznicowych

 • PN-EN 14428 „Odporność na uderzenie/właściwości odłamków”
 • PN-EN 14428 „Wytrzymałość arkuszy z tworzyw sztucznych na uderzenie workiem”
 • PN-EN 14428  „Odporność na chemikalia i plamienie”
 • PN-EN 14428 „Odporność na cykle zwilżania i suszenia”
 • PN-EN 14428 „Niezawodność”
 • PN-EN 14428 „Stabilność”
 • PN-EN 14428 „Szczelność”

Szczeliwa konstrukcyjne

Szczeliwa konstrukcyjne

 • PN-EN 15434 „Wytrzymałość na rozciąganie”
 • PN-EN 15434 „Wytrzymałość na ścinanie”
 • PN-EN 15434 „Powrót elastyczny”
 • PN-EN 15434 „Wytrzymałość na rozdarcie”
 • PN-EN 15434 „Mechaniczne obciążenie cykliczne”

Badania izolacyjności akustycznej wyrobów budowlanych

Badania izolacyjności akustycznej wyrobów budowlanych

 • PN-EN ISO 10140-1  „Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych” "N"
 • PN-EN ISO 10140-2, 4, 5 oraz PN-EN 16703 „Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych”

„N” - metody badawcze objęte zakresem notyfikacji nr 1487

Badania odporności ogniowej

Badania odporności ogniowej

 • PN-EN 1364-1 „Badania odporności ogniowej ścian nienośnych”

Uprawnienia

 • Jednostka notyfikowana nr 1487 zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. w zakresie szkła i badań izolacyjności akustycznej.
 • Jednostka uprawniona zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym przez Transportowy Dozór Techniczny do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii M, N, O, L i T w zakresie Regulaminu nr 43 EKG ONZ.

Lider Grupy

dr inż. Magda
Kosmal

tel.: 12 257 12 00

kom.: 784 33 72 88

magda.kosmal
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Zastępca Lidera

Joanna
Rybicka-Łada

tel.:12 254 40 62

joanna.rybicka
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Zrównowazonego
​Budownictwa

ul. Cementowa 8
31-983 Kraków

 

Adres korespondencyjny:

ul. Lipowa 3
30-702 Kraków

 

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona