Łukasiewicz - ICiMB

Ecoloop2

Tytuł projektu:

„Circular&Green Economy – projekty pilotażowe dla Programu Strategicznego”  (ECOLOOP) –  Zadanie 11 „Ograniczenie stosowania fluorytu w procesach produkcji stali poprzez zastosowanie surowców z recyklingu” (ECOLOOP2)

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
 

Projekt dofinansowany przez Centrum Łukasiewicz w ramach Dotacji Celowej Centrum Łukasiewicz przyznawanej przez Prezesa Centrum Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 

Kierownik Zadania 11: dr inż. Viktor Sinelnikov
Okres realizacji: 01.01.2024-31.12.2024
Wartość projektu: 3 998 774,02 zł
Wysokość dofinansowania: 3 598 896,61 zł
W tym wartość Zadania 11 -  Ł-ICiMB, CZB Kraków: 188 715,00 zł
Wysokość dotacji dla Zadania 11 - Ł-ICiMB, CZB Kraków:  169 843,50 zł

Skład konsorcjum:

  • Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
  • Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
  • Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
  • Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego
  • Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny
  • Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny
  • Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  • Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny

Cel projektu:
Planowanym, głównym celem realizacji niniejszego projektu jest potwierdzenie słuszności koncepcji powołania Programu Strategicznego w tematyce gospodarki obiegu zamkniętego i recyklingu. Służyć temu ma realizacja 8 zadań typu proof of concept (PoC), obejmujących wybrane obszary recyklingu: metali, zużytej elektroniki, żużli poprzemysłowych, tekstyliów oraz materiałów ogniotrwałych. Rozwijane pomysły mają potencjał do podniesienia poziomu gotowości technologicznej (TRL) i rozwoju w dalszych projektach badawczych.

Planowane efekty realizacji projektu badawczego i ich znaczenie dla realizacji celu działalności Sieci:
Tematyką badawczą projektu jest osiem nowych rozwiązań z zakresu technologii gospodarki obiegu zamkniętego i recyklingu w zakresie metali i stopów, złomów elektronicznych, ceramiki ogniotrwałej, tekstyliów i żużli odpadowych. W ramach Zadania 11 – Ograniczenie stosowania fluorytu w procesach produkcji stali poprzez zastosowanie surowców z recyklingu - opracowany zostanie żużel syntetyczny z materiałów z recyklingu. Wytwarzanie kilku różnych syntetycznych żużli rafinacyjnych będzie obejmowało kilka wariantów technologicznych o zróżnicowanej zawartości Al2O3 i CaO, co w konsekwencji pozwoli na potwierdzenie zasadności i prawdopodobieństwa końcowego produktu.

 

KIEROWNIK PROJEKTU

 dr inż. Viktor Sinelnikov

tel. +48 571 608 634
viktor.sinelnikov
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona