Łukasiewicz - ICiMB

BCU

Tytuł projektu:

BCU - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego

w ramach Konkursu ,,Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)".

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 
Kierownik projektu: mgr Aleksandra Skorek
Okres realizacji: 1.09.2023-30.06.2026 r.
Wartość projektu: 11 979 798,68 zł
Wysokość dofinansowania: 424 200,00 zł

Lider: Powiat Działdowski, ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo

Partner Branżowy: Polska Izba Opakowań, ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa

Partner Merytoryczny: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Cel projektu: Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie (powiat działdowski), polegające na przebudowie, a następnie na wsparciu funkcjonowania BCU.

Opis projektu: Po dokonaniu przebudowy i dostosowania obiektu znajdującego się na terenie Zespołu Szkół w Malinowie do potrzeb funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu szklarskiego realizacja projektu będzie polegała na działaniach podejmowanych w następujących obszarach:

1) działalność edukacyjno-szkoleniowa,

2) działalność integrująco-wspierająca,

3) działalność innowacyjno-rozwojowa,

4) działalność doradczo-promocyjna,

5) działalność w zakresie zadań dodatkowych:

a) współpraca z instytutami i ośrodkami badawczymi, m.in. w rozwoju umiejętności w danej dziedzinie,

b) organizowanie turniejów lub olimpiad tematycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe związane z daną dziedziną lub branżowych konkursów umiejętności,

c) współorganizowanie eliminacji do konkursów umiejętności zawodowych Euroskills lub Worldskills,

KIEROWNIK PROJEKTU

mgr Aleksandra Skorek 

aleksandra.skorek
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona