Łukasiewicz - ICiMB

OsteoReg-NET

Tytuł projektu:

 

Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego
 

 

Projekt dofinansowany przez program Operacyjny Inteligentny Rozwój 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 
Program TEAM-NET

Kierownik projektu: dr inż. Karol Miszta
Okres realizacji: 1.10.2019-29.09.2023
Wartość projektu: 14 864 331,00 zł
Wysokość dofinansowania dla Ł-ICiMB: 3 499 000,00 zł

 

Lider:

Partnerzy:

 

Cel projektu:

Celem programu TEAM-NET jest umożliwienie realizacji w Polsce zakrojonych na szeroką skalę interdyscyplinarnych badań naukowych; wzmocnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz budowanie kompetencji dotyczących wykorzystywania dostępnej infrastruktury badawczej lub rozwoju nowych technologii i usług badawczych.
Program zapewni kontynuację dotychczasowych działań Fundacji w zakresie rozwoju kadr sektora B+R poprzez wsparcie projektów zespołowych realizowanych przez doświadczonych uczonych z całego świata, badaczy na wczesnych etapach rozwoju kariery z uwzględnieniem staży podoktorskich, jak również młodych doktorów zakładających swoje pierwsze zespoły badawcze.

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowych, polimerowo-ceramicznych biomateriałów kompozytowych przeznaczonych do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego. W ramach współpracy wszystkich zespołów badawczych opracowane zostaną implanty porowate do regeneracji tkanek kostnych oraz implanty stabilizujące kości pokryte innowacyjnymi materiałami powłokowymi. Innowacyjnym rozwiązaniem na rynku materiałów powłokowych będzie powłoka kolagenowa zawierająca zarówno hydroksyapatyt, jak i substancję czynną, tj. klindamycynę. Osiągnięciem przełomowym będzie uzyskanie implantu kompozytowego tkanki kostnej, który będzie charakteryzował się zdolnością do stymulacji komórek kości na drodze mechanotransdukcji i będzie uwalniał klindamycynę oraz czynniki: przeciwzapalne TGF-beta i wzrostu VEGF.

 

Strona internetowa projektu: https://osteoreg-net.pwr.edu.pl/

 

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona