Łukasiewicz - ICiMB

Płyta o wysokiej impedancji ogniowej (MgO)

Tytuł projektu:

Płyta o wysokiej impedancji ogniowej (MgO)

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


 

Projekt dofinansowany przez Centrum Łukasiewicz w ramach Dotacji Celowej na Inwestycję Centrum Łukasiewicz przyznawanej przez Prezesa Centrum Sieci Badawczej Łukasiewicz

 Konsorcjum: 

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny - Lider
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników 

Kierownik projektu: dr inż. Michał Wieczorek

Okres realizacji: 01.03.2023-28.02.2025

Wartość projektu: 11 873 516,00 zł
Wysokość dofinansowania: 9 286 083,80 zł

W tym wartość projektu Ł-ICiMB: 300 000,00 zł

Cel projektu:

Opracowanie technologii produkcji wytwarzania płyty o wysokiej impedancji ogniowej na bazie surowców dostępnych w Unii Europejskiej.

Opis projektu:
Projekt "Płyta o wysokiej impedancji ogniowej" dot. opracowania technologii produkcji i wytworzenia produktu jakim jest pierwsza płyta magnezowa odporna ogniowo na bazie surowców dostępnych w Unii Europejskiej. Projektowane rozwiązanie odpowiada na potężne zapotrzebowanie na płyty ogniochronne dla konstrukcji żelbetowych, gdzie rynek europejski to rynek rzędu 100 mln m2 płyt (do 2030 roku). Niezbędnym jest zapewnienie ciągłości i pewności dostaw produktu. Projekt zapewni ciągłość i pewność dostaw płyt ogniochronnych poprzez: wykorzystanie tylko i wyłącznie surowców z terenów Unii Europejskiej oraz obniżenie końcowej ceny produktu poprzez zmniejszenie kosztów transportu

Planowane efekty realizacji projektu badawczego i ich znaczenie dla realizacji celu działalności Sieci:
- technologia produkcji i wytworzenia pierwszej płyty magnezowej odpornej ogniowo na bazie surowców dostępnych w UE,

- płyta o wysokiej impedancji ogniowej na bazie surowców dostępnych w UE,

- pilotażowa linia w skali półtechnicznej do wytworzenia próbek laboratoryjnych,

- kompozycja klejowa o aplikacji płyt,

- emulsja do otrzymywania płyt drewnopochodnych,

- pełnoskalowa demonstracyjna linia produkcyjna.

KIEROWNIK PROJEKTU

dr inż. Michał Wieczorek​

michał.wieczorek@
icimb.lukasiewicz.gov.pl

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona