Łukasiewicz - ICiMB

Seminaria i szkolenia

II Konferencja Wodór w Gospodarce
Data dodania: 17 / 05 / 2023

II Konferencja Wodór w Gospodarce

13 czerwca 2023 w Warszawie odbyła się II Konferencja "Wodór w Gospodarce" organizowana przez Wydawnictwo „Nowa Energia”, w której wzięła czynny udział dr inż. Katarzyna Stec, Dyrektor Centrum Materiałów Ogniotrwałych wygłaszając referat.

Podczas wydarzenia zostały poruszone następujące tematy:

  • Rola wodoru w transformacji polskiej energetyki - europejska i polska strategia wodorowa oraz planowane regulacje prawne,
  • Zastosowanie wodoru - energetyka, ciepłownictwo, transport,
  • Przyszłość technologii wodorowych w Polsce,
  • Rola hybrydowych technologii wodorowych,
  • Przesyłanie i magazynowanie wodoru,
  • Perspektywy wykorzystania wodoru w gospodarce - przykładowe projekty,
  • Integracja wysokotemperaturowych elektrolizerów z wybranymi instalacjami energetycznymi i przemysłowymi.

Druga już edycja spotkania stanowiła ważne wydarzenie dla specjalistów przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych oraz zakładów przemysłowych, firm oferujących technologie oraz zainteresowanych instytucji, organizacji, samorządów i uczelni technicznych.

Dowiedz się więcej: https://lnkd.in/dxgmChAwWróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona