Łukasiewicz - ICiMB

Konferencje

Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Epoka Szkła
Data dodania: 06 / 02 / 2024

Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Epoka Szkła

I Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Epoka szkła"
18-19 kwietnia 2024

Kraków, Hotel Qubus

Zakończyliśmy sukcesem pierwszą edycję konferencji "Epoka Szkła", która odbyła się w dniach 18-19 kwietnia 2024 roku. Wydarzenie zgromadziło wielu znakomitych ekspertów i pasjonatów branży, a intensywne sesje i debaty przyniosły nowe spojrzenia na potencjał i przyszłość technologii szklanych.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął się uroczystym otwarciem poprowadzonym przez dr hab. inż. Pawła Pichniarczyka, prof. AGH, Dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie innowacji w sektorze materiałów budowlanych oraz współpracę sektora nauki z biznesem. Gość Honorowy, prof. Maria Mrówczyńska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiła aktualne kierunki rozwoju polityki naukowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii. Dr hab. inż. Sylwester Tabor prof. URK, Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, przedstawił wykład na temat zastosowania szkła w rolnictwie. Skupił się na jego roli w uprawie roślin w szklarniach oraz nowoczesnych hodowlach zwierząt. Podkreślił, jak nowoczesne technologie szklarskie przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju w sektorze rolniczym. Z kolei prof. Rafał Dańko, Prorektor ds. Studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wygłosił referat na temat wpływu edukacji inżynierskiej na rozwój przemysłowych zastosowań szkła. Podkreślił bliską współpracę między Instytutem, a AGH, zwracając uwagę na to, jak niezbędne jest integrowanie nauki z praktyką przemysłową. W imieniu dr Huberta Cichockiego, Prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz, wystąpił prof. Rafał Łukasik, Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji w Centrum Łukasiewicz, który zaakcentował kluczową rolę Sieci w rozwoju polskiego przemysłu, podkreślając jej wpływ na innowacje i modernizację.

W trakcie sesji plenarnej, prelekcja prof. Manueli Reben z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie poruszała tematykę wszechstronności wykorzystania szkła jako materiału, którego zastosowania sięgają znacznie poza tradycyjne budownictwo. Oprócz charakterystycznych zastosowań w postaci wieżowców i fasad, szkło znalazło swoje miejsce w dziedzinach innowacyjnych, takich jak szkło bioaktywne czy szyby zespolone. Krzysztof Skarbiński Przewodniczący KT nr 198 ds. szkła przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, przedstawił zmiany w podejściu Komisji Europejskiej do normowania materiałów budowlanych.

Sesję zakończyła debata o współpracy nauki z przemysłem, wyzwaniach i perspektywach branży szklarskiej moderowana przez dr inż. Magdę Kosmal oraz dr hab. inż. Marcina Kozłowskiego, prof. PŚ. W rozmowach uczestniczyli: dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, prof. AGH, Dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Kazimierz Marciniak, Marketing Director w Press Glass, Szymon Fit, Business Innovation Manager w NSG Group Pilkington, Maciej Makowski, Technical Consultancy and Offer Manager w Saint-Gobain Glassolutions, oraz prof. dr hab. inż. Jacek Hulimka z Politechniki Śląskiej.

W drugim dniu konferencji uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch sesjach, podczas których wysłuchali kilkunastu referatów. Prelegenci omawiali szereg tematów, począwszy od aktualnych trendów w projektowaniu przeszklonych elewacji, a skończywszy na zrównoważonych praktykach produkcyjnych w branży szklarskiej.

Konferencja "Epoka Szkła" przyciągnęła niemal 100 osób. Wzbogaciła naszą wiedzę i otworzyła nowe perspektywy dla przemysłu szklarskiego, zapewniając platformę do prowadzenia dyskusji i nawiązywania nowych kontaktów zawodowych. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, firmom oraz prelegentom za ich zaangażowanie i wkład w sukces tego wydarzenia. Już z niecierpliwością oczekujemy na kolejne spotkanie, które z pewnością przyniesie nowe inspiracje. Takie wydarzenia stanowią istotne ogniwo łączące świat nauki i przemysłu.

 

 

Tematyka:

  • Problematyka branży,
  • Aktualne informacje,
  • Wyzwania w zakresie przetwórstwa szkła,
  • Szkło budowlane,
  • Regulacje prawne

Rada programowa:

Przewodniczący: dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, prof. AGH - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka - Politechnika Śląska
dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
prof. dr hab. inż. Dariusz Kata - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
dr inż. Magda Kosmal - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
dr hab. inż. Marcin Kozłowski, prof. PŚ - Politechnika Śląska
dr inż. Małgorzata Niziurska - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr inż. Mikołaj Ostrowski - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
prof. dr hab. inż. Manuela Reben - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
dr inż. Michał Wieczorek - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

 

Patronat Honorowy Ministra Nauki

​     

 

Patronat Honorowy Rektora AGH

​     

 

Patronat Merytoryczny

​     

 

 

Patronat branżowy

​     

 

Patronat medialny

​     

 

Partner Konferencji

​   Wróć

Koordynacja

inż. Dominika Kądziołka

tel.: 12 683 79 43

dominika.kadziolka
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Pytania merytoryczne

dr inż. Magda
Kosmal

tel.: 12 257 12 00

kom.: 784 337 288

magda.kosmal@
icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

ul. Cementowa 8

31-983  Kraków

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona