Łukasiewicz - ICiMB

Wydarzenia

Małopolski plan na wodór
Data dodania: 01 / 03 / 2024

Małopolski plan na wodór
Zapraszamy do wysłuchania naszego kolegi dr inż. Andrzeja Cybulskiego, który w rozmowie z Ewą Szkurłat w Radio Kraków powiedział o naszym zaangażowaniu w prace dotyczące powstawania Planu rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do 2030 roku.
Plan rozwoju technologii wodorowych dla Małopolski do 2030 roku jest wynikiem prac Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych Innowacyjna Małopolska, która skupia ekspertów, przedstawicieli biznesu oraz instytucji badawczych, co pozwala na wspólne opracowywanie strategii, identyfikowanie możliwości rozwoju oraz tworzenie partnerstw na rzecz promowania i implementacji technologii wodorowych w regionie. To istotny krok w kierunku uregulowania i usystematyzowania działań związanych z polityką wodorową, która stała się obszarem szczególnego zainteresowania w odniesieniu do budowania europejskich ekosystemów innowacyjności.


Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona