Łukasiewicz - ICiMB

Konferencje

BIOIMPLANTY KOŚCI – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA MEDYCYNY REGENERACYJNEJ
Data dodania: 01 / 12 / 2022

BIOIMPLANTY KOŚCI – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA MEDYCYNY REGENERACYJNEJ

Konferencja naukowa prezentująca wyniki Projektu pt. „Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i proregeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej”, akronim GlassPoPep 
(NCBiR, Umowa nr TECHMATSTRATEG2/406384/7/NCBR/2019)

Warszawa, 10 marca 2023

 

Wstęp wolny

Forma hybrydowa: stacjonarnie oraz online

Część badawcza projektu „Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i proregeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej”, akronim: GlassPoPep, współfinansujący: NCBiR, Umowa nr TECHMATSTRATEG2/406384/7/NCBR/2019 zakończyła się 31 grudnia 2022. W związku z tym chcemy podzielić się wynikami badań z zainteresowanymi tematem biomateriałów badaczami i przedsiębiorcami. Konferencja stanowi jeden z elementów procesu przygotowania do komercjalizacji wyników Projektu. 
Zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli uczelni i instytutów badawczych Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ zainteresowanych tematyką zdrowia i biomateriałów, a także przedsiębiorców zainteresowanych współpracą w obszarze nowych biomateriałów do zastosowania w medycynie.

Więcej o projekcie: www.glasspopep.eu

 

Program konferencji

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Tematyka:
  • Opracowanie bioszkieł o działaniu przeciwbakteryjnym
  • Opracowanie peptydów i włókien peptydowych aktywnych biologicznie
  • Otrzymywanie struktur porowatych dwu- i trójskładnikowych kompozytów opartych na chitozanie
  • Otrzymywanie innowacyjnej matrycy polimerowej opartej na poliadypinianie alkoholu sieciowanym wstępnie chemicznie i termicznie
  • Metody przyłączania składników aktywnych do matrycy polimerowej
  • Metody i wyniki badań biologicznych biokompozytów
  • Wyniki badań implantacyjnych

 Wróć

Koordynator

Dominika Kądziołka

tel.: 12 683 79 43

dominika.kadziolka
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Pytania merytoryczne

dr inż. Zbigniew
Jaegermann

kom.: 506 151 925

zbigniew.jeagermann
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Centrum Ceramiki i Betonów

03-046 Warszawa
ul. Kupiecka 4

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona