bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Seminaria i webinaria

NETZSCH Analyzing and Testing oraz Łukasiewicz-ICiMB zorganizowali wyjątkowe seminarium
Data dodania: 25 / 11 / 2021

NETZSCH Analyzing and Testing oraz Łukasiewicz-ICiMB zorganizowali wyjątkowe seminarium

W dniu 16 listopada 2021 r. we współpracy z  NETZSCH Analyzing and Testing Łukasiewicz-ICiMB zorganizował seminarium, które było okazją do zapoznania się z podstawami teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami pomiarów przy pomocy metod termoanalitycznych stosowanych do badania materiałów #ceramicznych i #budowlanych.

Wykłady prowadzili specjaliści z firmy Netzsch oraz Łukasiewicz-ICiMB Grupa Badawcza Ceramika


👉 Metody analizy termicznej umożliwiają kompleksową charakterystykę materiałów budowlanych i ceramicznych pod kątem ich właściwości fizykochemicznych. Wiedza na temat kluczowych parametrów, takich jak: stabilność termiczna, rozszerzalność cieplna, punkt mięknienia czy przewodność cieplna daje możliwość opracowywania nowych materiałów o optymalnych właściwościach oraz analizy procesu wytwarzania, np. spiekania.
Jednoczesna Analiza Termiczna (STA) to sprawdzona metoda m.in. do oceny dekompozycji lepiszcza czy charakterystyki stabilności termicznej i zawartości poszczególnych składników. W konfiguracji z odpowiednimi analizatorami umożliwia oszacowanie składu wydzielanych gazów (EGA). Proces ekspansji czy kurczenia materiałów pod wpływem ogrzewania/chłodzenia są analizowane za pomocą dylatometrii, a przewodność cieplna oraz ciepło właściwe materiałów można wyznaczyć w pomiarach LFA.Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona