Łukasiewicz - ICiMB

Aktualności

Patent pt. „Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych”
Data dodania: 11 / 03 / 2022

Patent pt. „Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych”

Wynalazek pt. „Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych” został udzielony na rzecz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Jego autorkami są dr inż. Katarzyna Stec, dyrektor Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach oraz dr hab. Cecylia Dziubak.


Wynalazek dotyczy sposobu oczyszczania ścieków przemysłowych, które powstają podczas produkcji i stosowania nieorganicznych pigmentów ceramicznych tak, aby finalny produkt był nietoksyczny.
Wytwarzanie pigmentów ceramicznych polega na wysokotemperaturowej reakcji pomiędzy stałymi reagentami z udziałem fazy ciekłej i/lub gazowej. W przemysłowym procesie wytwarzania występuje kilka etapów. Podczas przygotowywania zestawu surowcowego i mielenia spieku powstają ścieki technologiczne w postaci osadu lub roztworu.
Oczyszczanie powstałych ścieków przemysłowych najczęściej polega na prowadzeniu procesów wytrącania, sedymentacji i filtracji. Niektóre wymagają też wprowadzenia pewnych ilości toksycznych substancji w celu intensyfikacji procesu. Zwiększa to jednak koszty, a otrzymany produkt jest trudy w utylizacji.
Dzięki wynalazkowi możliwe jest wyeliminowanie stosowania szkodliwych substancji w procesie oczyszczania ścieków, poprzez wykorzystanie energii mikrofalowej, która wytrąca szkodliwe związki w postaci osadu. 
Ta technika oczyszczania ścieków przemysłowych pozwala na zwiększenie efektywności, zmniejszenie wykorzystywanej energii i ograniczenie czasu procesu, a także redukcję wprowadzanych do środowiska szkodliwych chemikaliów. Oczyszczony tą metodą ściek może zostać zutylizowany w sposób bezpieczny dla przyrody.


Gratulujemy!

 Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona