Łukasiewicz - ICiMB

Aktualności

Pierwsze Badania Ogniowe Dużej Ściany w nowootwartym Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki
Data dodania: 28 / 09 / 2023

Pierwsze Badania Ogniowe Dużej Ściany w nowootwartym Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki

Nie zwalniamy tempa! 

W dniu 28 września 2023 roku, dokładnie 10 dni po oficjalnej inauguracji Centrum Badawczego Bezpieczeństwa Pożarowego, odbyło się pierwsze testowe badanie Large Scale Test, zgodnie z normą BS 8414-1 :2020 - Badanie przeprowadza się na ścianie o wysokości 10 metrów. Pozwala ono określić odporność ogniową nienośnych systemów okładzin zewnętrznych elewacji podwieszanych oraz bezspoinowych systemów izolacji cieplnej, instalowanych na fasadach budynków w warunkach rzeczywistych pożaru. Wydarzenie to było kamieniem milowym w historii tego obiektu i miało na celu ocenę gotowości głównej hali do pełnowartościowych badań ogniowych w duzej skali. Podczas badania obecni byli Rektorzy krakowskich wyższych uczelni oraz Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, przedstawiciele przemysłu i biznesu a także przyjaciele Instytutu, co dodatkowo podkreśla jak kluczowym miejscem dla innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie ochrony przed pożarami oraz poprawy akustyki przestrzeni jest Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki. 

 

 

     

 Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona