bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Aktualności

Powstaje Centrum Badań Wodorowych - pierwsze takie w Europie!
Data dodania: 24 / 10 / 2022

Powstaje Centrum Badań Wodorowych - pierwsze takie w Europie!

Centrum Badań Wodorowych w Łukasiewicz – Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych – pierwsze takie Centrum w Europie!

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych przygotowuje się do budowy Centrum Badań Wodorowych, dzięki któremu jako pierwsza jednostka badawcza w Polsce podejmie się współpracy z producentami zdecydowanymi prowadzić procesy technologiczne z zastosowaniem paliwa wodorowego. 

Doposażenie Łukasiewicz - ICiMB w wysokotemperaturowy piec ogrzewany paliwem wodorowym pozwoli na stworzenie w Instytucie unikalnego w skali światowej stanowiska badawczego. Da to Instytutowi ogromną przewagę technologiczną na rynku światowym, europejskim i krajowymi w dziedzinie badań oddziaływania wodoru na materiały ceramiczne i pozwoli na osiągnięcie pozycji lidera w tym obszarze.
Budowa pieca wysokotemperaturowego ogrzewanego paliwem wodorowym w celu prowadzenia badań procesów cieplnych przebiegających w atmosferze gazów pochodzących ze spalania paliwa wodorowego lub jego mieszanek z paliwem konwencjonalnym pozwoli na zdobycie doświadczenia w zakresie wpływu atmosfery gazowej powstałej ze współspalania wodoru na zachowanie się i kształtowanie właściwości materiałów metalicznych i niemetalicznych (ceramicznych), stosowanych i wytwarzanych przez różne gałęzie przemysłu energochłonnego.  


Dzięki realizacji projektu badawczego powiązanego z inwestycją, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, jako pierwsza jednostka badawcza w Europie, będzie miał możliwość odpowiedzi na pytania przedsiębiorców, czy i w jaki sposób zastosowanie wodoru jako paliwa wpłynie na prowadzone procesy technologiczne, w tym na wytwarzane produkty i materiały. Jakie konsekwencje będzie miało zastosowanie paliwa wodorowego w już istniejących instalacjach, urządzeniach i stosowanych technologiach oraz czy i jakie modyfikacje będą konieczne do wprowadzenia, aby wodór mógł być stosowany jako paliwo zero emisyjne. 
Dzięki powstałej instalacji możliwe będzie formułowanie opinii na postawie przeprowadzonych badań dotyczących czasu pracy ceramiki, potencjalnych mechanizmów korozji, wykonywanie ekspertyz dotyczących doboru materiału ceramicznego do konkretnych aplikacji przemysłowych. Posiadanie pieca z atmosferą wodorową i palnikiem wodorowym pozwoli na weryfikację w warunkach rzeczywistych koncepcji i założeń technologicznych wytwarzania i stosowania wyrobów ceramicznych w różnych gałęziach przemysłu, w których planowane jest wprowadzenie wodoru w procesie technologicznym.Wróć

Kontakt
 

dr inż. Katarzyna Stec

tel.: 32 270 18 98

info.gliwice
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona