bip fb fb in
Łukasiewicz - ICiMB

Seminaria i webinaria

Warsztaty SPIN - Marzec
Data dodania: 10 / 03 / 2022

Warsztaty SPIN - Marzec

Zapraszamy do udziału w warsztatach SPIN które odbędą się 21.03.2022 roku w siedzibie Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie przy ul. Cementowej 8 

Rozpoczęcie – godzina 10.00 

 

Agenda:  

10:00-10:05 – Rozpoczęcie i powitanie uczestników;

10:05-10:35 – Deklaracja Środowiskowa Produktu oraz analiza śladu węglowego jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej;

10:35-11:05 – Certyfikacja czystości mikrobiologicznej: Po co? Dla kogo? Zasady;

11:05-11:35 – Wprowadzenie do obrotu niestandardowego wyrobu budowlanego;

11:35-11:50 – Przerwa;

11:50-12:35 - Od wyboru programu dofinansowania do złożenia wniosku. Co nas czeka po drodze?

12:35-12:55 Projekt SPIN: korzyści i zasady uczestnictwa;

12:55-13:00 Zakończenie.

 

Wyjaśnimy, czym jest Deklaracja Środowiskowa Produktu i jej znaczenie na rynku wyrobów budowlanych, do czego służy certyfikat czystości mikrobiologicznej i jak go uzyskać, w jaki sposób wprowadzić do obrotu niestandardowy wyrób budowlany. W drugiej części porozmawiamy o problemach i typowych błędach popełnianych w trakcie przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji i rozliczania projektów B+R, a na koniec zaprezentujemy możliwości wsparcia Państwa działalności B+R w ramach Projektu SPIN. 

Warsztaty odbędą się w formie stacjonarnej w naszym Instytutcie tj. w Krakowie przy ul. Cementowej 8.

Zainteresowany?  

Sprawdź warunki uczestnictwa:  

  • Aby wziąć udział w warsztatach należy podpisać umowę na świadczenie usług doradczych. 
  • Koszt to 580 zł netto, jednakże zostanie on rozliczony w ramach realizacji Projektu SPIN i wykazany jako pomoc de minimis dla Przedsiębiorcy. Kosztem dla Przedsiębiorcy będzie wyłącznie kwota podatku VAT, który będzie mógł odliczyć przy sporządzaniu deklaracji VAT do US. 

 

 

Kilka słów o projekcie: 

Projekt SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców realizowany w ramach RPO Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR. 

Projekt: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, pn. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców Realizowany wspólnie z Partnerami: 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Uniwersytet Jagiellońskie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, Stowarzyszenie Towarzystwo Geosynoptyków GEOS, Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Fundacja Progress and Business, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Fundacja Polish Heritage 

Centrum Transferu Wiedzy przy Łukasiewicz - Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych zostało powołane do realizacji projektu pn. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców. 

Nasz cel: Celem Projektu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z Małopolski w działaniach zwiększających ich innowacyjności. Centrum Transferu Wiedzy łączy potencjał Łukasiewicz - ICiMB z potrzebami małopolskich przedsiębiorców w zakresie Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji (RIS): Chemii. 

Usługi CTW świadczone są częściowo bezpłatnie. Kwotę netto usługi pokrywa dofinansowanie Projektu i jest rozliczane na zasadach pomocy de minimis 

Oferujemy proinnowacyjne usługi „szyte na miarę”: 

  • audyt początkowy obejmujm.in. może obejmować. ogólną sytuację firmy, w tym branży, sytuację branży/rynków, w których przedsiębiorstwo działa itp. 

następnie można skorzystać z: 

  • audytu pogłębionego, który obejmuje opis i analizę przedsiębiorstwa, w zakresie m.in.: organizacji, procesów, produktów, technologii (opcjonalnie), kluczowych czynników sukcesu (kluczowe technologie), analizę SWOT, opis i analizę otoczenia w zakresie: konkurencji, scenariuszy dla branży. 

Usługi z zakresu transferu technologii poprzez m.in. przegląd profili wykonawców, przygotowanie ofert współpracy, doradztwo w zakresie ubiegania się o zewnętrzne środki (nie obejmuje przygotowania wniosku aplikacyjnego). Wróć
Wyzwania Łukasiewicza

Jesteś Przedsiębiorcą, borykasz się z problemem technologicznym, którego rozwiązanie przerasta możliwości Twojego zespołu lub po prostu nie masz na to czasu. Skorzystaj z wyjątkowego rozwiązania Sieci Badawczej Łukasiewicz. To nic nie kosztuje! Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie www ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

ikona
ikona