Łukasiewicz - ICiMB

Konferencje

X edycja Konferencji Naukowej pn. „Ł2B czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry”
Data dodania: 24 / 10 / 2023

X edycja Konferencji Naukowej pn. „Ł2B czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry”

W dniach 10 – 12 stycznia 2024 roku, w malowniczym Rytrze, w Hotelu Perła Południa, odbyła się X jubileuszowa konferencja naukowa pt. "Ł2B czyli Łukasiewicz to Business / Building Chemistry". Wydarzenie to zgromadziło blisko 170 uczestników reprezentujących 65 różnorodnych firm, aktywnie uczestniczących w różnorodnych sesjach tematycznych.

Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom najnowszych trendów i wyzwań związanych z branżą chemii budowlanej i materiałów budowlanych. Zróżnicowana tematyka obejmowała obszary takie jak perspektywy rozwoju branży wyrobów budowlanych, gospodarka niskoemisyjna, zielony ład i dekarbonizacja budownictwa, termomodernizacja, bezpieczeństwo pożarowe, ochrona przed hałasem, gospodarka o obiegu zamkniętym, "zielone opakowania".

W sesji plenarnej głos zabrali: Iwona Tokarska z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, dr hab. inż. Izabela Hager z Politechniki Krakowskiej oraz Jarosław Guzal z Termomodernizacja.pl. Tematy poruszane podczas prezentacji dotyczyły m.in. roli organów nadzoru budowlanego, bezpieczeństwa pożarowego, czy także wpływu dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków na rynek budowlany.

Pierwszy dzień konferencji zakończyło uroczyste wręczenie symbolicznych dyplomów krajowych i europejskich ocen technicznych dla przedstawicieli przemysłu branży materiałów budowlanych. Dyplomy odebrały takie firmy jak: ARSANIT, Atlas, ArtBrick, FARBY KABE POLSKA, PPG Deco Polska, Saint-Gobain Construction Products, Kleib, Lafarge Cement, Norgips.

Drugiego dnia konferencji miały miejsce kolejne sesje tematyczne "Gospodarka Niskoemisyjna, Gospodarka Obiegu Zamkniętego", "Trendy w Budownictwie Oczami Przemysłu", "Aspekty Legislacyjne Wprowadzania Wyrobów Budowlanych do Obrotu". Każda z sesji prezentowała świeże spojrzenie i nową wiedzę z istotnych obszarów dla branży, otwierając nowe horyzonty zrozumienia tematów kluczowych dla sektora. Łącznie zaprezentowano 16 referatów.

X edycja Konferencji Naukowej "Ł2B czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry" okazała się niezwykłym wydarzeniem, które zgromadziło specjalistów z branży budowlanej i materiałów budowlanych. Intensywny program konferencji, ciekawe prelekcje i liczne sesje tematyczne stanowiły platformę wymiany wiedzy i doświadczeń. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom oraz firmom za aktywny udział.

Do zobaczenia na kolejnych edycjach!

 

Rada Programowa:

Przewodniczący: dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, prof. AGH - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
dr Grzegorz Kądzielawski - Grupa Azoty S.A.
dr inż. Małgorzata Niziurska - Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
dr inż. Michał Wieczorek - Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
dr Joanna Poluszyńska  - Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Barbara Chruściel - Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Tematyka:

 • Perspektywy rozwoju branży wyrobów budowlanych,
 • Gospodarka niskoemisyjna,
 • Zielony Ład i dekarbonizacja budownictwa,
 • Termomodernizacja
 • Bezpieczeństwo pożarowe
 • Ochrona przed hałasem
 • Gospodarka o Obiegu Zamkniętym
 • „Zielone opakowania”
 • Regulacje prawne wprowadzania wyrobów do obrotu
 • Rygory stawiane wyrobom budowlanym w projektach wykonawczych
 • Nowelizacja CPR

 

 

Partnerzy


 

Patronat medialny:

 

 

 

  

 Wróć

Koordynacja

Dominika Kądziołka

tel.: 12 683 79 43

dominika.kadziolka
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

Pytania merytoryczne

Klaudiusz
Borkowicz

tel.: 12 683 79 77

kom.: 608 336 236

klaudiusz.borkowicz
@icimb.lukasiewicz.gov.pl

 

ul. Cementowa 8

31-983  Kraków

Wyzwania Łukasiewicza

Sieć Badawcza Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania Wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem koncepcji prac badawczych. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie lukasiewicz.gov.pl/biznes, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam, wysokiej jakości, produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i Czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zielona, niskoemisyjna gospodarka.

ikona
ikona